Solid posisjon for Rosenberg Worley

GHW2Rosenberg Worley I dag har vi femten aktive prosjekter og av disse er tre milliardkontrakter på henholdsvis Jotun FPSO, Martin Linge og Nova. Kontraktene passer oss svært godt og favner hele vår bredde av tjenester som engineering, prosjektledelse, innkjøp, bygging på verkstedet og installasjoner offshore. Trenden vi nå ser i markedet gir oss bedre forutsigbarhet og evne til å planlegge virksomheten. Vi står nå godt posisjonert i markedet og med en robust organisasjon, gode fasiliteter og en sterk eier. Ordrereserven er solid og gir oss godt belegg frem mot 2022, sier adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg Worley.


Read More

Motorer for the grønne skiftet

fmv-180

Jon Erik RøvVi har stort fokus på det grønne skiftet. Rent teknisk utvikler og leverer vi de motorene som gir lavest mulig utslipp av NOx, svovel og CO2, og bare ved å skifte fra diesel til gass på skipsfartøy så reduseres NOx utslipp med 90%, CO2 med 20% og svovel finnes ikke. Klima er en global utfordring, og det som er spennende og spesielt i Øst-Europa er at en del gamle kullkraftverk ønskes erstattet med gassmotorer. Da konkurrer vi med utslipp fra gamle kullkraftverk der vi kan bidra med en enorm reduksjon i selve utslippet og betydelig bedre virkningsgrad. Totalt sett er det en kjempegevinst for miljøet, sier Jon Erik Røv, VP Bergen Engines – Rolls-Royce Power Systems.

Read More

Elkem Carbon investerer i ny ovnkapasitet

YARAOdd Olsen

De siste årene har vi investert 180 MNOK i et stort renseanlegg og bygget energigjenvinning for en del av ovnsparken. Anlegget er installert på tre av Elkem Carbon sine tretten smelteovner og anlegget vil rense 98% av svovelen fra de tre ovnene. Totalt sett vil dette bidra til rensing av nesten 70% av all svovel og spare luften for 620 tonn svoveldioksid. Vi har også bygget en ny ovn og holder på med den andre som skal være ferdig til våren neste år. Inklusive infrastruktur er byggekost for begge ovnene omlag 150 MNOK. I tillegg har interne forbedringsprosesser bidratt til økt produksjonskapasitet på om lag 20%. Vi benytter i dag 110 GWh årlig, og har spart 25% av energiforbruket, sier verksdirektør Odd Olsen ved Elkem Carbon.

Read More

Klima, matforsyning og fornybar energi

YARAPer-Knudsen2

Yara har økt produksjonskapasiteten av kalksalpeter fra 630.000 tonn til 840.000 tonn årlig. Fullgjødselproduksjonen har økt med ca. 50.000 tonn i året. Selv om vi transporterer vårt gjødsel over store avstander, så er det totale CO2 utslippet på det tidspunktet bonden sprer gjødselen på åkeren, lavere fra vårt fullgjødsel enn om de benyttet lokal gjødselkvaliteter av mindre virkningsgrad. For eksempel ammoniakk i Kina lages stort sett fra kull som slipper ut to til tre ganger mer CO2 per tonn ammoniakk enn det vi gjør. Om vi ikke skulle bruke mineralgjødsel i det hele tatt i verden, ville matvareproduksjonen synke med nesten 50%, så gjødsel er et helt nødvendig innslag i verdens matvareproduksjon, sier adm. direktør Per Knudsen i Yara Norge AS.
 

Read More