Klimatiltak i Norge mot 2030

Miljødirektoratet har utredet 85 klimatiltak som gjør det mulig å nå Norges klimamål. Det er behov for flere virkemidler for å utløse utslippskuttene.

Fredag 2. juni 2023 lanserte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030. Den analyserer ulike tiltak som kan kutte utslipp av klimagasser og hvilke barrierer aktørene møter. Analysen peker også på mulige virkemidler som kan utløse utslippsreduksjoner.

Rapporten viser 85 ulike tiltak som vil redusere utslipp fra alle sektorer –

Les rapporten – Klimatiltak i Norge mot 2030

Last ned publikasjon – PDF

Del