Vinner stadig nye subsea prosjekter

nymo_logoboyeVi har nå fem subsea strukturer i arbeid ved verkstedene i Eydehavn og Vikkilen. De pågående prosjektene skal leveres i år og ut i 2021, men det er mange nye prosjekter i anbudsprosess. Subsea markedet ser relativt lyst ut både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har vært en av aktørene som har bygget flest undervannsanlegg for norsk sokkel, nær ett hundre strukturer. De to største prosjektene har vært Snøhvit og Troll. Vi registrerer at når kvalitet og leveringssikkerhet er avgjørende, oppnår vi kontrakter innen dette segmentet, sier adm. direktør Øyvind Riiber Boye i a.s Nymo.


Read More