POLYTEKNISK

Utgivelse nettutgave
Industriavisen er en polyteknisk nettavis med basis i norsk industri og oppdateres fortløpende med intervjuer av ledere i industrien. Intervjuene måler temperaturen innen forskjellige fagområder der vi løfter opp sentrale tema innen marked, teknologi, miljø og økonomi.

Sosiale media, spesielt Twitter, er vår plattform for deling av nyheter.


Polyteknisk, betegner det som omfatter flere eller samtlige tekniske fag og vitenskaper.
Del