Fremragende klimasatsing ved Elkem Salten

elkem_marketing_logo_rgb (1)Ove SordahlEnergigjenvinningsanlegget som nå er under bygging, vil gjøre Elkem Salten til verdens mest energieffektive silisiumverk og gjenvinne så mye som 275 GWh elektrisitet årlig, tilsvarende forbruket til om lag 15.000 husstander. Klimaprosjektet har en utbyggingskostnad på 1 milliard kroner. Elkem Salten verk har også rullet ut NOx regulerende miljøteknologi og kutter NOx utslipp. Ovn 1 som nå gjenstår er planlagt ombygget i løpet av våren. Oppgraderingen har en totalramme på om lag 250 millioner kroner, og får også nå god støtte fra NOx-fondet. Etter ombyggingen vil verket ha som målsetting å ha halvert NOx-utslippene fra sine tre smelteovner, tilsvarende 500.000 dieselbiler, sier verksdirektør Ove Sørdahl ved Elkem Salten.

 
Read More