Grønn industribygging i milliardklassen

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copy1,2 milliarder kroner investeres i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket, og Enova bidrar med 380 millioner kroner. Det er et omfattende arbeid vi har foran oss. Vi oppfører et helt nytt bygg for elektrolysen med tanker, anoder, katoder, prosessrør, ventilasjon, avtrekk, scrubber-system, pumper, strømskinner og infrastruktur. Vi må tenke langsiktig, og det vi gjør nå er å forberede Nikkelverket for en tidshorisont fra 2022 til 2035. Det nye anlegget vil få høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Energibruken reduseres med 35 GWh. Når det nye anlegget skal være ferdigstilt i fjerde kvartal 2022, konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør i Glencore Nikkelverk AS.

Read More