Fremragende klimasatsing – Nytt energisparende kobber elektrolyseanlegg

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copy1,2 milliarder kroner er investert i nytt kobber elektrolyseanlegg ved Nikkelverket. Teknologien skal nå brukes full skala i et demonstrasjonsanlegg med 35 prosent mindre energiforbruk. Det betyr at strømforbruket kan reduseres med hele 26 GWh ved 30.000 tonn produksjon. Det nye anlegget vil få mye høyere grad av automatisering og digitalisering. Det vil også oppnå fire ganger så høy effektivitet som dagens anlegg. Når det nye anlegget starter konverteres produksjonen fra det eldre elektrolyseanlegget til det nye, og det gamle blir demobilisert, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør ved Glencore Nikkelverk.


Read More