Grønne løsninger for skipsfarten

geir hellumWärtsiläStrenge regler for SOx utslipp bidrar til et globalt klimaskifte i skipsfarten. – Fra 1. januar 2020 ble IMO reglene for SOx utslipp fra diesel eksos (max. 0,5% svovel i fuel) innført til å omfatte all skipstrafikk på alle verdens hav. De aller fleste skip må i første omgang gå over til renere drivstoff, noe som vil føre til økt etterspørsel og derigjennom sannsynligvis høyere pris på marin diesel. Dette vil i sin tur føre til at våre ECG anlegg (Exaust Gas Cleaning) blir ytterligere attraktive fra et økonomisk synspunkt. Fra 1970-tallet har det eksistert IMO-regler (International Maritime Organization) som også medfører at alle tankskip over en viss størrelse som transporterer brennbare væsker, må utstyres med et klassegodkjent Inert Gass System (IGS). Dette har drevet virksomheten vår. Vi har fra starten vært en ledende aktør med rundt 30% global markedsandel med rundt 3000 anlegg levert. Mange av anleggene er fortsatt i drift over hele kloden, og disse er grunnlag for vår omfattende After Sales virksomhet,sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.

Read More