Offensiv satsing i Kaefer Energi

Kaefer_LogoBÅRD BJØRSHOL
Det er et godt 2021 med omsetning over 2 milliarder i Kaefer Energy. Hook-up kontrakten på Martin Linge for Equinor har krevd stor innsats og ble ferdigstilt nå i høst, med en prosjektbemanning på opp mot 700 personer fra KAEFER. Vi er nå over i driftsfasen og viderefører vedlikeholdskontrakten med et drøyt 20 talls årsverk. I år kommer hook-up av den femte plattformen på Johan Sverdrup feltet, P2, men dette oppdraget vil på langt nær kompensere for bortfallet av Martin Linge hook-up, sier Bård Bjørshol i Kaefer Energy.

Read More

Høy aktivitet i Linjebygg

Hellum, Terje_nov 2016linjebygg
Det har vært et krevende år med stramme myndighetspålagte Covid19 restriksjoner. Spesielt innreiserestriksjonene har begrenset kapasiteten til å gjennomføre pågående prosjekter. Dette har vært en stor utfordring, men høstens lettelser for innreise har gitt bedre tilgang på ressurser. Omsetningen har tatt seg godt opp, og vi rekrutterer til de fleste disipliner, og det er et godt tegn. Vi forventer en omsetning på ca 800 MNOK i 2021 og, vi ser ytterligere vekst i 2022. Vi har ansatt 100 nye medarbeidere hittil i år og vil ansette ytterligere for å møte økt etterspørsel, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.


Read More