Verdens største silisiumovn, norskbygget.

torbjorn_halland_2Wacker logo25Det er norske leverandører som har bygget verdens største silisiumovn med ny teknologi for mer automatisert og effektiv tapping av silisium, reduserte NOx utslipp og mer klimavennlig energiforbruk på Kyrksæterøra. – Wacker Chemicals ønsker å ha en sterkere hånd om sine råvarer først og fremst for å sikre leveranser til egne fabrikker. Produksjonen på Holla er etter utvidelsen 74.000 tonn silisium årlig. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Prosjektet og utbyggingen har vist at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse, sier adm. direktør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals.


 

INTERVJUET


Vi har rundt 15.000 ansatte i produksjon og på distribusjonssteder over hele verden. Wacker Chemicals Norway AS, Holla Metall er en integrert del av produksjonskjeden i Wacker Silicones. Årlig produseres ca. 74.000 tonn Silisium og 25.000 tonn Silica ved fabrikken i Norge. I Norge har vi ca 180 ansatte og er lokalisert på Kyrksæterøra i Trøndelag. Wacker Chemicals Norway

 

Intervju med adm. direktør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals Norway AS.

 

Wacker har investert 800 millioner kroner i ny silisium ovn. Hva er bakgrunnen for investeringen?

Morselskapet Wacker Chemicals ønsker å ha en sterkere hånd om sine råvarer først og fremst for å sikre leveranser til egne fabrikker. Produksjonen på Holla er etter utvidelsen 74.000 tonn silisium årlig og vil bidra med nær halvparten av konsernets behov i dag.

Økt produksjon vil også bidra til lavere kost per tonn produsert. Wacker skal også satse på solcelle produksjon og bygget ny polysilisium fabrikk i USA et par år tilbake. Behovet for råvaren silisium vil øke.

 

Omfanget av ovnsutvidelsen?

Ovnen har en kapasitet på 45 MW som vil produsere om lag 30.000 tonn. Dette er den største silisium ovnen globalt.

Kraftbehovet vil øke med 40% fra dagens 700 GWh i året, og ny trafo var nødvendig for å få strømmen inn på anlegget. Nye strømavtaler er sikret og håndteres fra morselskapet. Prosjektet var inndelt i fem arbeidspakker: trafo, sjøvannskjøling, microsilica, ovn og bygninger. I ovn inngår fasiliteter som vannkjøling, automatisering og logistikk, og videre avsug av gass og støv der microsilica tas ut. Det nye bygget ligger side om side med eksisterende anlegg. Anlegget ble startet i midten av august måned og er snart ved full last. Nå er vårt fokus å få stabilisert anlegget og kjøre full kapasitet.

 

Status prosjekt p.t.?

Ovnen er ferdigstilt og i en oppkjøringsfase. Den nye teknologien er mer automatisert, med optimalisert elektrodeteknologi, mer effektiv tapping av silisium og ikke minst har vi et nytt røykhette konsept for å redusere NOX utslippene. Denne teknologien er allerede installert på en av våre øvrige ovner og fungerer svært bra. NOx utslippet er redusert med 20%. NOx fondet har bidratt i prosjektet.

Den nye teknologien vil optimalisere energiforbruket og på sikt vil vi se på en ny fase for muligheter for energigjenvinning.

 

Bilde: Ferdigstilt bygg/ovn 8

 

Hva betyr prosjektet for norsk leverandørindustri?

Wacker på Kyrksæterøra har nå stått for det største ovn prosjektet globalt, og det er norskbygget. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Prosjektet og utbyggingen har vist at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse. Utbyggingen har også hatt god påvirkning lokalt.

Vi er veldig glad for at vi har en utenlandsk eier som ønsker å satse i Norge. Utvidelsen er et viktig strategisk valg for å gjøre selskapet robust og mer uavhengig av konjunkturer med svingende priser, avslutter Torbjørn Halland.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

             

 
 
 

                                             

 


 

 


 
Vatvedt Group består av selskapene Vatvedt Technology AS og Vatvedt Industri AS som er ledende leverandører av teknologi og utstyr til smelteverksindustrien globalt.

Vatvedt Group som hoved entreprenør for smelteovnen, har designet og produsert verdens største silisiumovn for Wacker Chemicals Norway.

www.vatvedt.com

 


 


 
Spesialist på automasjon og digitalisering

ITE Østerhus har unik erfaring og faglig kompetanse innen automasjon og digitalisering for industrien. Vi har særlig tung spisskompetanse fra smelteverk- og prosessindustri.

I prosjektet for Wacker Chemicals har ITE Østerhus hatt ansvaret for elektroarbeider, instrumentering, automasjon og styresystemer til silisiumsmelteovnen. ITE Østerhus har også levert kraft- og styretavler til ovn- og støttesystemer.

www.ite.no

 


 


 
Takk for oppdraget og samarbeidet vi har hatt i forbindelse med oppbyggingen av ovn 8.

Höganäs Borgestad har levert egenproduserte ildfaste materialer samt installasjon.

www.hoganasborgestad.com