“All-time High” for Elkem Bremanger – med klima på dagsorden


ElkemArne Werge_Olsen

Nå er det brukt over en milliard i Elkem Salten på energigjenvinning. Elkem Bremanger står i kø for å gjøre det samme. Det viktigste for verket er å slutte å fyre for kråkene, og det betyr varmegjenvinning. Samtidig arbeides det med karbonfangst i Elkem. Selv om Svelgen er den helt riktige plassen å produsere silisium og ferrosilium med energi fra vannkraft, så er det også viktig at vi utnytter kraften maksimalt, sier verksdirektør Arne Werge-Olsen ved Elkem Silicon Products Bremanger.

 
 
 
 
 

INTERVJUET


Elkem Bremanger produserer og leverer Ferrosilisium-legeringer og Silisium til forskjellige markeder. Selskapet er en del av Elkem-konsernet, en av verdens ledende leverandører av avanserte materialløsninger med over 7000 ansatte globalt. Bedriften i Svelgen leverer for det første høyrent silisium til polysilisiumprodusenter som igjen leverer til verdens elektronikk- og solenergi industri og mange andre nisjeprodukter. Det leveres også andre spesiallegeringer av ferrosilisium til jernstøperier over hele verden. Verket i Bremanger omsetter for 1,8 milliarder kroner og har 240 ansatte.

 

Intervju med verksdirektør Arne Werge-Olsen ved Elkem Silicon Products Bremanger

 

– Bærekraft og klimasatsing er pilarer for vår virksomhet, både i Elkem og her i Svelgen. Virksomheten er i dag i stor grad basert på fornybar vannkraft, men selskapet jobber hele tiden med å redusere utslipp, samtidig som vi skal fortsette å levere mer av materialene som trengs i det grønne skiftet. Lokalt har vi LCA på alle våre produkter. LCA, Life Cycle Assessment eller en livsløpsvurdering er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet. Det er vårt karbonfotavtrykk og et viktig parameter for vårt ståsted og hva vi kan gjøre for å bli enda bedre. Nå er det brukt over en milliard i Elkem Salten på energigjenvinning. Elkem Bremanger står i kø for å gjøre det samme. Det viktigste for verket er å slutte å fyre for kråkene, og det betyr varmegjenvinning. Samtidig arbeides det med karbonfangst i Elkem. Selv om Svelgen er den helt riktige plassen å produsere silisium og ferrosilium med energi fra vannkraft, så er det også viktig at vi utnytter kraften maksimalt. Vi er ikke fornøyde med at verket har en lav utnyttelsesgrad av energi som kunne vært resirkulert, men som i Salten trenger vi offentlig støtte, og da er det ekstremt viktig at det opprettholdes støtteordninger slik at ikke inngangsporten for gjennomføring av klimatiltak blir høyere eller vanskeligere enn den er. Dette jobber vi med hver dag både her i Svelgen og sentralt i Elkem for å beholde vår kølapp, og det må ikke gå lenge før Elkem Bremanger også får energigjenvinning som har vært en suksess ved Elkem Salten.
 
Fornying og effektivisering av produksjonen har gitt Elkem Bremanger konkurransefortrinn. Hva er gjennomført, og hva er viktige elementer?

Oppgraderingen av ovn 5 var en braksuksess. Den nye teknologien er et viktig tiltak i det grønne skiftet. Fornyingen har gitt en betydelig reduksjon i utslipp av støv og NOx-gasser, faktisk tilsvarende i overkant av 100.000 dieselbiler, samtidig som vi har effektivisert produksjonen av silisium. Så dette var et vinn-vinn prosjekt. Vi vil produsere sikrere, renere og mer effektivt. NOx-fondet støttet prosjektet med 90 millioner kroner av en investering på 265 millioner kroner. De største oppgavene i oppgraderingsprosjektet var selve foringen i ovnen, gassoppløp og mating av råvarene.

Videre ser vi for oss et prosjekt på ovn 4. Vi håper å få til en oppgradering i 2025. Ny teknologi vil gjøre ovnen mer energieffektiv og miljøvennlig. Ovn 2 og 4 som går til Inokulanter er forskjellig fra Silgrain ovnene. Ovn 2 har fått en oppgradering av gassoppløp.

De siste ti årene har vært banebrytende teknologisk. Vi har gjennomført flere store investeringer for verkets fremtid; avtrekk av gass fra indre miljø, et stort vannforsyningsprosjekt der vi byttet ut hele kjølevannforsyningen, videre en ny utstøpningsteknologi innen ferrosilisiumlegeringer som handler om hvor trygt og hvor raskt vi vil at materialet skal størkne, og som også har gitt en betydelig forbedring av driftsøkonomien.

Teknologi og kompetanse er nøkkelen. Eksempelvis produserer vår kjemiske fabrikk høyrent silisium som vi kan tilpasse kunders behov. Dette fordi vi har unik kompetanse på drift av våre prosessanlegg og kunnskap om våre kunders prosesser. Utnyttelse av denne kunnskapen bidrar til en god kostnads- og markedsposisjon.

Det som er spesielt spennende for verket, er at vi har et hydrometallurgisk anlegg som vi er alene om i verden. Dette er et stort reaktoranlegg for silisium med klorfabrikk, renseanlegg, vaske og klassifiseringsanlegg. Dette er et klart konkurransefortrinn.

Oppgradert prosess-styring er en teknologisk satsning. Vi har i dag ti kontrollrom. Nå bygger vi ett felles kontrollrom på verket. Når vi samler kontrollromsoperatørene side om side, vil vi oppnå en samlet forståelse av verdikjedene ved verket og dermed styrke kompetansen. I kontrollrommet vil vi ha en storskjerm som er 20 meter lang. Vi forventer en jevnere og mer effektiv produksjon, og er overbevist om at vi skal få en bunnlinjeeffekt. Det er det største teknologiske løftet siste par årene. Vi løfter oss til topp moderne utstyr av 2022.

 
Hvordan er marked og produksjon for silisium og ferrosilisium-legeringer?

Vi så i 2020 under pandemien at bilindustrien falt, slik at våren 2020 ble vanskelig for oss. Når høsten kom, tok vi igjen mer enn det som var tapt og 2020 endte veldig bra. Det ble toppet igjen i 2021 da etterspørselen var «All-time High» for begge verdikjedene våre. Det har vært et eventyr som vi gjerne vil se igjen.

Tilgang på råmaterialer er en utfordring, og krigen i Ukraina har ikke gjort det bedre. Prisen på råvarer har også gått opp, men vi har likevel klart oss godt på grunn av solide markedspriser på silisium og ferrosilisium.

Elkem Bremanger produserer Silgrain, et høyrent silisium som i hovedsak benyttes til produksjon av polysilisium for solcellepaneler og elektronikk-applikasjoner. Prisene er konjunkturavhengige, men akkurat nå er utfordringen å levere nok.

Produksjonen vi har av ferrosilisiumlegeringer går for fullt, og vi selger det vi produserer, rundt 25000 tonn per år. Ferrosilisiumlegeringer utgjør ca. 50% av totalproduksjonen ved verket og utsiktene lover bra. Vi leverer også ferrosilisium-legeringer som tilsatsmiddel til vindmøller og andre produkter i annet støpegods. Ferrosilisiumlegeringer består av ca 75% silisium og ca. 22% jern, samt en rekke legeringselementer i små mengder. Dette materialet er tilsatsmiddel i støpejernet som gjør at strukturen i støpegodset blir sterkere og lettere å bearbeide.
 
Hvordan er kraftsituasjonen?

Elkem sentralt inngår langsiktige kontrakter, men vi kjøper også kraft i spotmarkedet. Spotprisen er høy for tiden, men Bremanger er i «riktig» kraftområde nord for Sognefjorden, som gjør at vi har betydelig rimeligere kraft enn i sør. I vår industri er rammevilkårene for kraft med forutsigbare, konkurransedyktige kraftpriser og nettkostnader avgjørende. Vi er avhengig av gode rammevilkår også fremover for at vi skal kunne utvikle virksomheten videre og sikre arbeidsplassene.


Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider; 
 
 
 

 
 
 
 


 
 

Del