Westcon Yards – nyskapende med høy miljøprofil

westcon-logooysteinmatre-1248 copyVi har nå tre ferger under bygging for Norled. MS Hjellestad med plass til 16 biler leveres i februar, et fartøy med halvautomatisk lading og biodiesel som supplement. De to andre fergene er av en helt annen dimensjon med plass til 80 biler og 299 passasjerer. Den ene blir verdens første hydrogenferge med nullutslipps drivstoff, den andre blir batteri-drevet. En milliardkontrakt ble signert på slutten av fjoråret for bygging av et nytt krillfartøy til Rimfrost og Stig Remøy. Det 120 meter lange fartøyet vil sette en ny standard innen miljø og bærekraft. På riggsiden ligger nå Paul B. Loyd Jr. fra Transocean inne for klassing og installasjon. Vi ønsker å være med å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.


 
 
 

INTERVJUET

 

Westcon – Westcon Yards AS har fire verftsanlegg langs norske kysten, lokalisert i Ølen, Karmsund, Florø og Nesna. Verftene disponerer 5 dokker hvorav den største er på 200x40m og er overbygd i tillegg til riggkaier med 22 meter dybde. Westcon Yards har store fabrikasjonsfasiliteter i Florø og på Helgelandskysten. Selskapet leverer tjenester til den maritime sektor inkludert offshore markedet og har skipsbygging, skips- og riggreparasjoner som spesialområder. Westcon Yards er verftsarmen i Westcon Group. www.westcon.no

 

Intervju med adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards

 
Grønn satsing har gitt resultater for Westcon Yards med store kontrakter innen skipsbygging?

Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. Vi har bygget om fire supply båter med hybridløsninger, tre for Solstad og en for Eidesvik og to ferger for henholdsvis Fjord1 og Norled. Batteripakkene gir fartøyene en mer optimal dieseleffekt med jevnere forbruk og med bedre tilpasset turtall på motorene. Avhengig av operasjonsmodus vil det kunne spares inn 15-20% diesel som gir bedre økonomi og samtidig et bedre miljøregnskap. Vi samarbeider med Westcon Power Automation som er helt i forkant på dette området.

Vi har nå tre ferger under bygging for Norled. MS Hjellestad leveres i februar. Fergen har en kapasitet på 16 biler og konstruert for vogntog på 52 tonn. Miljøfergen skal gå mellom Hjellestad og Klokkarvik og blir et fartøy med halvautomatisk lading. Westcons kraft- og styringssystem eSEAMatic BLUE skal sørge for elektrisk fremdrift med biodiesel som supplement. De to andre fergene er av en helt annen dimensjon med plass til 80 biler og 299 passasjerer. Den ene blir verdens første hydrogenferge med nullutslipps drivstoff, den andre blir batteri-drevet. Fordelen med hydrogen som nullutslipps drivstoff er at det er bedre egnet til å levere større energimengder til fergens fremdriftssystemer, og denne egenskapen kan benyttes til å øke seilingsdistansen eller hastighet. Verftet og underleverandører vil sysselsette om lag 150 personer på det meste til å bygge de to fergene som skal stå klare i mars og mai 2021. Fartøyene skal trafikkere riksveg 13 ferge-sambandet Hjelmeland–Skipavik–Nesvik i Ryfylket fra våren 2021. Med disse nybyggene befester vi vår posisjon som et verft med høy innovasjons- og teknologi-kompetanse.

I fjor leverte vi to pelagiske trålere, en til Klondyke Fishing Company i begynnelsen av året og den andre til Gunnar Langva på slutten av året. Begge fartøyene er ca. 75 meter lengde og skal hovedsakelig fiske i Nordsjøen og det nordlige Atlanterhavet. Fangsten er sild, makrell, lodde og kolmule.

En milliardkontrakt ble signert på slutten av fjoråret for bygging av et nytt krillfartøy til Rimfrost og Stig Remøy. Skroget skal bygges ved Tersan i Tyrkia og er konstruert og forsterket for operasjoner under krevende forhold i Antarktis. Fisket vil foregå i Sørishavet. Det 120 meter lange fartøyet vil sette en ny standard innen miljø og bærekraft. Fartøyet skal leveres i 2022.

Markedet for fiskefartøy er relativt stabilt, og vi er aktiv i dette markedet for nye kontrakter. Dette er et marked med fornyingsevne. I tillegg har vi oppdrag med skipsreparasjoner som omsettes i et spotmarked med kortere tidshorisont enn eksempelvis riggvedlikehold, men vi har et kontinuerlig omløp med skipsoppdrag ved våre avdelinger i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland. Mange rederier og oljeselskap verdsetter kort innseilingsdistanse, som er både tids- og utslippsbesparende. Derfor hevder norske verft seg godt, og blant disse er nok Westcon størst med fire verft langs norskekysten.
 

Westcon bygger verdens første hydrogen-ferge – Illustrasjon: Norled
 

Hvordan er riggmarkedet?

Vi hadde flere rigganløp i fjor med bl.a. Transocean Arctic, Spitsbergen, og Norge. For tiden ligger Paul B. Loyd Jr. fra Transocean inne for klassing og installasjon, men anløpene er færre enn fjoråret. Vi ønsker å være med å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket. Det handler om å utnytte energien bedre. Energigjenvinning fra eksosvarme er et av tiltakene, og på Spitsbergen installerte vi batteriløsning som første rigg i verden.

De nyeste og siste generasjons rigger er nå blitt mellom 5 – 10 år, og behovet for klassing og oppgradering i riggmarkedet er i ferd med å ta seg opp, men mye arbeid gjøres nå offshore, og det korter ned liggetid ved kai.

Hvordan møter Westcon Yards konkurransen i dagens marked?

Vi nytter godt av investeringer som ble gjort 5-10 år tilbake i tid. Det gjør at vi i dag har topp effektive verft. Digitalisering og effektive prosesser er en del av hverdagen for å øke effektiviteten og kravene til rett og tidsnær dokumentasjon.

På Helgeland bygger vi nå en dokk på 130m som vil bli et viktig bidrag for å møte etterspørselen etter dokkplass fra våre kunder. I Westcon Gruppen har det vært satset mye FoU som vi nå høster synergier av mot batteriløsninger.

Hva er status for subseasatsingen i Florø ?

Vi har fått fotfeste innen produksjon av undervannsmoduler. Vi leverte stigerørsfundamenter med tilhørende beskyttelsesstrukturer til bruk på Martin Linge feltet, der Total er operatør. Oppdraget føyer seg inn i rekken av subseaprosjekter der det stilles høye krav til kvalitet og sikkerhet i alle deler av produksjonen. Vi får i slike oppdrag benyttet bredden av kompetanse innen produksjon og prosjektstyring.

Westcon Yard Florø er et spennende verfts-anlegg med en overbygget dokk på 200×40 meter, og det utvider markedsmulighetene for Westcon som gruppe. Gjennom oppdrag for blant annet OneSubsea, Subsea7 og TechnipFMC, har vi de siste årene produsert undervannsmoduler til store feltutbygginger over hele verden.

Strategisk – hvor går veien?

Målsettingen er til enhver tid å være den mest foretrukne verftsgrupperingen i Nordsjøbassenget. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subseamarkedet, men vi jobber også mot nye forretningsområder. Vi har også kjøpt oss opp i Aquafarm som viser at vi har tro på leveranser til oppdrettsnæringen.

Vi tilpasser oss dagens situasjon med kostnadseffektivisering, kapasitetstilpasning og grønne løsninger. Vi har modernisert og automatisert produksjonen og tatt store investeringer over flere år i våre verfts-fasiliteter. Det gjør at vi i dag er helt i front der markedet åpner for nye prosjekter, avslutter Øystein Matre.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

   

 

 


 
 
Roxtec er verdensledende innen gjennomføringsløsninger for kabler og rør. Vi beskytter liv og verdier, både til sjøs og på land, gjennom kvalitetssikrede og sertifiserte løsninger. Systemet er testet mot risikoer som brann, vann, eksplosjon, gass og elektromagnetisk støy.

Roxtec produserer både standard- og kundetilpassede løsninger, og bistår fra design til sluttprodukt. Med sikkerhet som mål, tilbyr vi også totale serviceprogrammer for sikkerhetskontroll og vedlikehold.

Se www.roxtec.com/no for mer informasjon.