Westcon tar ledertrøyen i det grønne skiftet

westcon-logooysteinmatre-1248 copy
Vi har nå installert et hydrogen anlegg på MF Hydra som skal testes ut i fergesambandet i Ryfylke og deretter settes i drift ut på nyåret. Det er et pionerprosjekt i det grønne skiftet. Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. De siste årene har vi bygget om en rekke båter med hybridløsninger. Batteripakkene gir fartøyene en mer optimal dieseleffekt med jevnere forbruk og med bedre tilpasset turtall på motorene. Det grønne skiftet er på full fart fremover, og Westcon ønsker å ta del i innovative grønne løsninger. Med tillit til at myndighetene nå går foran og legger til rette for havvind utbygging, så kommer offshore vind markedet for fullt om noen år. Vi signerte nylig en intensjonsavtale med svenske SeaTwirl for fabrikasjon og installasjon av deres nye S2x offshore vindturbin, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.


 
 
 

INTERVJUET

 

Westcon – Westcon Yards AS har fire verftsanlegg langs norske kysten, lokalisert i Ølen, Karmsund, Florø og Nesna. Verftene disponerer 5 dokker hvorav den største er på 200x40m og er overbygd i tillegg til riggkaier med 21 meter dybde. Westcon Yards har store fabrikasjonsfasiliteter i Florø og på Helgelandskysten. Selskapet leverer tjenester til den maritime sektor inkludert offshore markedet og har skipsbygging, skips- og riggreparasjoner som spesialområder. Westcon Yards er verftsarmen i Westcon Group. Omsetning Westcon Yards omlag 1,7 milliarder kroner. www.westcon.no

 

Intervju med adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards

Westcon Yards signerte nylig en intensjonsavtale med svenske SeaTwirl for fabrikasjon og installasjon av deres nye S2x offshore vindturbin. Hva ligger i denne føringen?

Det grønne skiftet er på full fart fremover, og Westcon ønsker å ta del i innovative grønne løsninger. Med tillit til at myndighetene nå går foran og legger til rette for havvind utbygging, så kommer offshore vind markedet for fullt om noen år. Vi ønsker å følge med på de mulighetene det kan gi for Westcon. Rent konkret jobbes det med å kontraktfeste og få finansiert og realisert prosjektet. Seatwirl sitt konsept representerer en nyskapende vindturbin hvor den store fordelen er et enkelt, robust og kostnadseffektivt design som skal gi lavere service- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med andre tradisjonelle vindturbiner.
 

Foto: SeaTwirl

I denne piloten som er på 3 MW tar vi ansvar for fabrikasjon av understellet, montasje av turbinen og selve felt installasjonen. Fabrikasjon av stålstrukturene er planlagt ved Westcons verft i Florø for så å bli transportert til Dommersnes Industriområde for komplett sammenstilling og testing. Deretter slepes komplett turbin til Bokn hvor den skal installeres. I full skala vil vindturbinene ha en kapasitet på 10-15 MW.

På ny året vil piloten bli vurdert og en beslutning vil bli tatt for videre føringer. Utviklingen i havvindmarkedet er helt avhengig av myndighetene, og i hvilken fart de ønsker at dette markedet skal utvikles, men vi har tro på norsk industri, og i den grad vi har noe å tilføre med vår kompetanse og fasiliteter, ønsker vi å lære i en tidlig fase for å kunne ta del i markedet når det kommer.
 
SKIPSBYGGING OG HYBRIDISERING

MF Hydra er verdens første hydrogendrevne ferge.
Vi har nå installert et hydrogen anlegg på MF Hydra som skal testes ut i fergesambandet i Ryfylke og deretter settes i drift ut på nyåret. Det er et pionerprosjekt i det grønne skiftet.

Vi er mer eller mindre ferdig her på verftet i Ølen. Deretter blir det en test fase på ferjesambandet. Målet er at fartøyet skal drives 50% av hydrogen og 50% elektrisk med batteri drift.
 

Foto: Weston Group/Økland

Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. Vi har de siste årene bygget om en rekke båter med hybridløsninger. Batteripakkene gir fartøyene en mer optimal dieseleffekt med jevnere forbruk og med bedre tilpasset turtall på motorene. Avhengig av operasjonsmodus vil det kunne spares inn typisk 15% diesel som gir bedre økonomi og samtidig et bedre miljøregnskap. Vi samarbeider med flere gode systemleverandører av batteripakker.

Vi ferdigstiller MF Dragsvik for Norled i disse dager. Det er et nybygg på størrelse med MF Hydra som fikk bygge-utfordringer i Asia og ble hentet hjem for ferdigstillelse. Fartøyet ankom Ølensvåg i slutten av august og ferdigstilles i november.

To ferger for Fjord 1, MF Glutra og MF Fannefjord, er hybridisert ved vårt verft i Florø. MF Glutra ble nylig levert, mens MF Fannefjord er i sluttfasen. Hovedarbeidet i kontrakten har vært å bygge om fartøyene fra LNG drift til elektrisk drift. Det betyr i praksis å ta vekk gassanleggene som er dagens energikilde for så å forberede og montere inn nye batterier og styringssystem for elektrisk drift. Nye reservemotorer, som skal gå på biodiesel, er også montert.

For Bastø-Fosen har vi hybridisert bilfergene Bastø IV og Bastø VI, levert henholdsvis i oktober i fjor og mars i år. Fartøyene ble levert på tid og sjøprøvene gikk knirkefritt. Hybridiseringen innebærer at fergene blir elektrifisert med strøm overført fra land hver gang skipet er ved kai og losser av og på biler. Strømmen blir lagret på batterier om bord, med nok energi til at skipet kommer over Horten – Moss strekningen med tilstrekkelige marginer før den må lades opp på nytt.
 
FISKEFARTØY

Markedet for fiskefartøy er relativt stabilt, og vi er aktive i dette markedet for nye kontrakter.
Krillfartøyskroget til Rimfrost og Stig Remøy er en milliardkontrakt der skrog og en del utrustning blir utført ved Tersan i Tyrkia. Siste del av utrustningen gjør vi i Ølensvåg. Fartøyet er konstruert og forsterket for operasjoner under krevende forhold i Antarktis. Fisket vil foregå i Sørishavet. Det 120 meter lange fartøyet vil sette en ny standard innen miljø og bærekraft. Fartøyet ventes ferdig i 2023.

I tillegg har vi to fiskefartøy under bygging, Bluewild og Trønderbas.

 

Foto: Bluewild

For Bluewild i Ålesund bygger vi en Ulstein-designet fabrikktråler på 73,2 meter, lasterom på om lag 2000 kubikkmeter og er utrustet med trippeltrål og pelagisk trål.
Prosjektet skal bygges etter Ecofive standarden fra Bluewild, som setter ambisiøse krav til energiforbruk, utnytting av fangst og kvalitet på sluttproduktet. Blant annet blir det installert hybrid kraft og fremdriftssystem støttet av en batteripakke som sikrer bedre utnyttelse av energi og lagring av overskuddsenergi fra vinsjer og overskuddsvarme fra motorer. Fremdriftssystemet og systemintegrasjonen muliggjør minimum 25 prosent reduksjon i drivstoff forbruk, per kilo produsert fiskeprodukt, sammenlignet med et tradisjonelt kraftsystem. I enkelte operasjoner kan dette øke til 40 prosent. Utrustningen vil foregå i Ølensvåg med levering i 2023.

Kontrakten med Trønderbas er en pelagisk tråler/snurper for levering i 2024.
 
SUBSEA
Det vil skje mye innen offshore markedet fremover. Energi priser og gunstig avskrivningsordninger stimulerer til økte investeringer på sokkelen. Området blir stimulert av skattepakken med den hensikt å øke aktivitetene etter pandemien.

Vi har fått fotfeste innen produksjon av undervannsmoduler og rørspooler. Vårt subsea miljø i Florø vil få det travelt fremover. Det er et stort omfang av prosjekter som kommer til markedet. For tiden er det fabrikasjon av strukturer (SURF) til OneSubsea og TechnipFMC som pågår. Oppdragene føyer seg inn i rekken av subseaprosjekter der det stilles høye krav til kvalitet og sikkerhet i alle deler av produksjonen. Vi får i slike oppdrag benyttet bredden av kompetanse innen produksjon og prosjektstyring.

Westcon gjennomførte i fjor betydelige oppgraderinger på subsea-hallen i Florø. Dette vil gi enda bedre kapasitet og energioptimalisering ved verftet.
 
SKIPSSERVICE
Skipsservice og dokkinger er stabilt marked men med kortere horisonter. Vi har et kontinuerlig omløp med skipsoppdrag ved våre avdelinger i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland. Mange rederier og oljeselskap verdsetter kort innseilingsdistanse, som er både tids- og utslippsbesparende. Derfor hevder norske verft seg godt, og blant disse er nok Westcon størst med fire verft langs norskekysten. Vi har hatt en voksende aktivitet for Forsvaret med vedlikehold av kystvakten.
 
RIGG VEDLIKEHOLD
Deep Value Driller ligger nå til kai. Vi har i år hatt fem rigganløp og antar at det vil komme tilsvarende neste år. Tradisjonelt klasse arbeider, og samtidig er det løpende fokus på å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket. Det handler om å utnytte energien bedre.
 
VEIEN VIDERE
Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subseamarkedet, men vi jobber også opp mot nye forretningsområder der bl.a. havvind har et betydelig potensial. Målsettingen er til enhver tid å være den mest foretrukne verftsgrupperingen i Nordsjøbassenget.
Vi tilpasser oss dagens situasjon med kostnadseffektivisering, kapasitetstilpasning og grønne løsninger. Vi har mye erfaring og bred kompetanse og prøver å være i front der markedet åpner for nye muligheter.

 

 
Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;
       

      

 

                   
 
 
 
 


Foto: Weston Group/Media

Del