Tre vendepunkt for skipsbyggingsindustrien

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160Inflasjonen er høy, kronekursen er lav og kostnadene går til værs. Uansett, det er viktig å få en konklusjon på lakseskatten (grunnrenteskatt for oppdrett i sjø) og for skipsbyggingens sin del håper vi at skatten blir lavest mulig. Så håper vi inderlig at ikke de politiske myndigheter innfører noen som helst form for grunnrenteskatt på fiskeri. For å opprettholde og om mulig øke aktiviteten for den norske skipsbyggingsindustrien er tre vendepunkt avgjørende, sier verftsdirektør Hugo Strand ved FMV.
 


 
 

INTERVJUET

 

Intervju med verfts direktør Hugo Strand ved Fitjar Mekaniske Verksted AS

Inflasjonen er høy, kronekursen er lav og kostnadene går til værs. Uansett, det er viktig å få en konklusjon på lakseskatten (grunnrenteskatt for oppdrett i sjø) og for skipsbyggingens sin del håper vi at skatten blir lavest mulig. Så håper vi inderlig at ikke de politiske myndigheter innfører noen som helst form for grunnrenteskatt på fiskeri.

Dersom ikke regjeringen, politikerne – myndighetene forstår konsekvensene, kan vi få en betydelig nedgang i nybyggingsaktiviteten på norske skipsverft med tap av norske arbeidsplasser.

For å opprettholde og om mulig øke aktiviteten for den norske skipsbyggingsindustrien er følgende tre vendepunkt avgjørende:

  • Slutte å subsidiere skipsbygging utenfor EU/EØS, dvs. statens virkemiddelapparat, og det kan gjøres med et pennestrøk. Det vil kompensere mye for den konkurransevridningen norske myndigheter har påført oss over lang tid.
  • Forskuddsgarantiordning må på plass slik at norske verft får sjansen til å ta på seg større oppdrag. Mange norske skipsverft har lidd store tap siden 2014, og det er merkbart på dagens soliditet i bransjen. Dette er til hinder for å få finansiert nybygg. På samme måte som staten har bistått rederiene, er det nå på tide at staten gir en håndsrekning til verftenes bygg-finansiering.
  • Det er også avgjørende at grunnrenteskatten i oppdrett blir så lav som mulig for å unngå større tap av norske arbeidsplasser. Trekkes det for mye penger fra oppdretterne blir det også lite innovasjon og fornyelse av flåten. Havbruksnæringen er blitt stor og det er veldig bra, men næringen er innovasjonsdrevet og tas det bort for mye kapital i form av beskatning vil det få konsekvenser for hele den maritime bransje og satsningen vil skje utenlands.

Som Gro Harlem Brundtland sa – «alt henger sammen med alt».

 
Det grønne skiftet – hva er status?

Samtlige fartøy som er i ordre hos oss på FMV har batteripakker, eller det vi kaller hybrid drift. Det sier noe om veien vi ønsker med overgang til batteri/hybriddrift. Miljøet er sterkt i fokus i alt av vårt designarbeid. Det grønne skiftet skaper aktivitet på verftene, også på FMV hvor vi bl.a. bygger og installerer batteri-containere på offshorebåter.

– MEN, nå har Enova kuttet på støtten til batteri installasjoner på havbruksfartøy. Det vil medføre at det blir en lavere utskiftningstakt, og det betyr færre batteri installasjoner eller redusert batterikapasitet. I det grønne skiftet er det å gå motsatt vei fordi kostnaden vil gå opp. Om Enova tror at det vil øke bruken av hydrogen og ammoniakk som drivstoff er man på feilt spor.

Det grønne skiftet er en positiv drivkraft for virksomheten. Norske verft, og det vi utvikler er i front på teknologi og innovasjon, sikkerhet og miljø. Hadde ikke vår næring gått i bresjen med innovasjon og «grønne satsinger», så hadde det gått mange år før noe hadde skjedd. Det er jeg overbevist om.

 
Hvilke fartøy er i ordre?

Vi har fire fartøy under bygging som gir oss en ordrehorisont ut året. Alle disse prosjektene bygges komplett på Fitjar, og bidrar dermed til betydelig aktivitet, kompetansebygging og økonomiske ringvirkninger. Verdien er drøye 600 millioner kroner og nybyggene er:

«Volt Harvest lll» – Hybriddrevet Prosessbåt nr. 3 til Volt Service
«Multi Arctic»– Hybriddrevet frakte- og servicefartøy til FSV
«Hypomar Ocean 1» – Hybriddrevet taretråler til Alginor
«FDA Mimmi» – avansert, hybriddrevet servicefartøy– Finnsnes Dykk & Anleggservice

Volt Service har kontrahert prosessbåt nr. 3 fra oss, hybrid med batteripakke på 850 kWh. Det gir båten en operativ drift i minst 2 timer på batteri. Det er en båt som vil sette en ny standard på effektivitet, produktivitet og fiskekvalitet. Det er den tiende bløggebåten FMV prosjekterer og bygger. Ni av de foregående er også bygget komplett på Fitjar. Så bløggebåt satsingen har vært god og har tjent oss, kundene og ikke minst leverandørindustrien.

Videre har vi et hybriddrevet servicefartøy til Finnsnes Dykk og Anlegg med en batteripakke på 1445 kWh, en hybriddrevet taretråler til Alginor med en batteripakke på 1000 kWh og et hybriddrevet frakte- og servicefartøy med 1000 kWh til FSV Group, den største batteripakken på denne type fartøy. Med dette nivået er batteridrift en vesentlig del av driften og med nullutslipp.

 
Skipsbygging i Norge –

Det synes som om noen lever i den villfarelsen at utenlands arbeidskraft tar jobbene fra nordmenn. Tvert om bidrar de positivt til aktivitet på skipsverftene slik at nordmenn får arbeid nå og i framtida. For tiden er arbeidsmarkedet stramt, men det vil forandre seg når «offshore-boomen» går ned om få år. Da må skipsverftene kunne tilby produksjonsarbeid til flere nordmenn.

Jeg er utrolig takknemlig for de redere og oppdrettere som velger å plassere nybyggingsordrer ved norske verft. De burde fått mer «cred» for dette. For disse må Statens over-subsidiering av utenlandske verft fremstå som uforståelig.

Det norske skipsverft gjør er fantastisk. Vi er helt i front teknologisk, designer og bygger fremtidens båter med høyest kvalitet og leveringspresisjon, og lavest kommersiell risiko for våre kunder. Vi bygger kostnadseffektivt, sikkert og miljøvennlig. Det er klart vi skal bygge båter i Norge!

 
 
Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;


 

 
 


 

 

 

Del