Stor på skipsombygging og reparasjoner – Batteridrift kommer for fullt – reduserer CO2 utslipp med inntil 30%


magne standal_2FiskerstrandVerftAS3Det ser ut til at ombygging med batteridrift av ulike fartøytyper vil komme for fullt spesielt for havbruk og kystnære fiskeri fartøy. Gevinsten ligger bl.a. i å lade batteriene med overskuddskraft som kan benyttes til å optimalisere driften av fartøyet. Samtidig bidrar rederiet med en klimagevinst og reduserte CO2 utslipp med inntil 30%. Reparasjoner gir kortere liggetid ved verftet, men gir høyt volum, ca 60 – 70 anløp per år. Mange faste kunder kommer tilbake år etter år. Vi har en god portefølje på alle typer fartøy, men mest fiskebåter og ferger, sier verftsdirektør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft.
 


 
 
 
 INTERVJUET

 

Fiskerstrand Verft AS er et tradisjonsrikt skipsverft, etablert som Fiskerstrand Slip & Motorverksted i 1909. Bedriften er en sterk hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet i Sula kommune. Fiskerstrand er et kombinasjonsverft med høy kompetanse innen skipsbygging, vedlikehold, reparasjon og ombygging.
Vår motivasjon til å levere kvalitet har røtter helt tilbake til grunnlegger Peder E. Fiskerstrand som levde etter, «Skikkelig arbeid må det være, så ligger du ikke søvnløs når båtene er på havet i uværet». Dette er fremdeles vår motivasjon for å levere kvalitet. Bedriften investerer i kunnskap, nye arbeidsmetoder og anlegg i et marked der stor oppmerksomhet er rettet mot miljøvennlige løsninger. Selskapet forventer en omsetning på knappe 480 MNOK i 2022.

 

Intervju med verftsdirektør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft AS

Hvordan er markedssituasjonen p.t.?

Markedet innen ombygging og reparasjoner har en kort horisont, men ordreporteføljen i dag sikrer oss tilnærmet fullt belegg ut første tertial neste år og vi har også oppdrag som går helt frem til sommeren 2023.

Det er høy stabil etterspørsel innen reparasjoner og et bra antall forespørsler på ombygging til helelektrisk. Det har vært hard konkurranse på nybygg, og vi har derfor valgt å ta en pause i det markedet, men går inn igjen om det er interessante prosjekt der vi kan vinne frem. Konkurransen fra utlandet er hard spesielt fra Tyrkia, men også Spania og Polen. Disse leverer nå komplette bygg både innen ferge og fiskebåter.

Vi har vært et kombiverft i alle år med reparasjon, ombygging og nybygg som arbeidsområder og har tilpasset vår kapasitetsfordeling etter markedsforhold og etterspørsel. Nå har vi enn så lenge valgt reparasjon og ombygging som satsingsfelt.

Etter at offshoremarkedet falt, har det vært hard konkurranse også innen reparasjon og ombygging ettersom verft som primært posisjonerte seg mot offshoresegmentet også gikk inn i dette segmentet. Men markedet er i endring og flere er nå tungt inne i andre nybygg markeder, mest innen båter til havbruk og båter til forsvaret, og det letter noe av trykket på våre satsingsområder.
 
Hva ligger i porteføljen?

Vi har siste året vunnet ombyggingskontrakter innen ferger, offshorebåter ombygd til havbruk og fiskefartøy som også har gitt et godt fundament og lenger horisont med 15 000 til 20 000 arbeidstimer på hver. Ombygging av fergen Kvernsund for en kanadisk kunde skal være ferdig til sommeren neste år. Gjennom året har vi hatt store ombygginger bl.a. offshorebåten Arctic Pearl som er bygget om til et fartøy for fangst av skjell i Barentshavet, – Karlsøyfjord, en av de større fergene som går på Moldefjorden, er bygget om fra gassdrift til helelektrisk, – offshorefartøyet BB Orca er bygget om til service båt til havbruksnæringen og RO-Ro Cargo fartøyet Hannah Kristina er bygget om til gassdrift. Vi har også nå i høst gjennomført første del av ombyggingen av tråleren Prestfjord til trippeltrål. Andre del blir utført i februar/mars 2023.

Det ser ut til at ombygging med batteridrift av ulike fartøytyper vil komme for fullt spesielt for havbruk og kystnære fiskeri fartøy. Gevinsten ligger bl.a i å lade batteriene med overskuddskraft som kan benyttes til å optimalisere driften av fartøyet. Samtidig bidrar rederiet med en klimagevinst og reduserte CO2 utslipp med inntil 30%.

Reparasjoner gir kortere liggetid ved verftet, men gir høyt volum, ca 60 – 70 anløp per år. Mange faste kunder kommer tilbake år etter år. Vi har en god portefølje på alle typer fartøy, men mest fiskebåter og ferger. Akkurat nå har vi tre ferger fra Torghatten; Værøy, Barøy og Røst, Skopphorn fra Fjord1 og Herøysund fra Boreal inne til klassing og vedlikehold.
 
Miljøteknologier er på full fart inn i skipsmarkedet – hva er status ved Fiskerstrand?

Vi var tidlig ute med LNG fartøy og har levert flere fartøy i dette segmentet, men det er elektrisk fremdrift og hybrid som er størst. Helelektrisk fremdrift er avhengig av tilgang på lading, og derfor er det mest aktuelt for kystnære fartøy. På litt lenger sikt, vil hydrogen drift og i kombinasjon med batteri komme inn med full tyngde.
 
God posisjon
Vi har en fast egen stab på 120 ansatte ved verftet og faste samarbeidspartnere innenfor fagområdene innredning og elektro som vi ikke selv dekker. Vi kan være opp mot 300 personer ved verftet, men normalt vil vi ha ca 150 innleide innen forskjellige fagområder. Dokken med løftekapasitet på 12.000 tonn tiltrekker seg et marked med større båter og vi har stor pågang på den.

Dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere med høy kompetanse samt moderne fasiliteter gir oss en god posisjon. Vi har satset på reparasjon, overhaling, feilsøking og vedlikehold over lang tid og har mye godt utstyr tilpasset det arbeidet. Så er vi også plassert veldig gunstig til i Møre og Romsdal, et distrikt som er kjent for produksjon av skipsutstyr; propellanlegg, kjølere, kompressorer, vinsjer m.m. Dermed er det lettvint å få tak i reservedeler med en times kjøring til produsenter. Samtidig har vi vårt eget design selskap i konsernet som er særlig spesialisert på ferger.

 

Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;
 


 

  

 Del