Weston Yards posisjonert for nybyggkontrakter til Sjøforsvaret

westcon-logooysteinmatre-1248 copy
I den nye langtidsplanen for Sjøforsvaret ligger fornyelse av 12 nye fartøyer. Det kommer prosjekter her som vil tilfalle norske verft og Westcon ønsker å være med i de anbudsrundene som kommer. Vi har hatt vedlikeholdet på de store kystvaktfartøyene i åtte år og nylig vant vi vedlikeholdet for ytterligere 4 år med 4 års opsjoner samt vedlikeholdet av Nansen-klasse fregattene. Dette er viktige avtaler for Westcon, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.

 
 
Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

                        

 
 
                        

 

 
 
 

INTERVJUET

 

Westcon – Westcon Yards AS har fire verftsanlegg langs norske kysten, lokalisert i Ølen, Karmsund, Florø og Nesna. Verftene disponerer 5 dokker hvorav den største er på 200x40m og er overbygd i tillegg til riggkaier med 21 meter dybde. Westcon Yards har store fabrikasjonsfasiliteter i Florø og på Helgelandskysten. Selskapet leverer tjenester til den maritime sektor inkludert offshore markedet og har skipsbygging, skips- og riggreparasjoner som spesialområder. Westcon Yards er verftsarmen i Westcon Group. Omsetning Westcon Yards omlag 1,7 milliarder kroner. www.westcon.no

 

Intervju med adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards

Store vedlikeholdskontrakter er vunnet med Sjøforsvaret. Hva er omfanget?

– I den nye langtidsplanen for Sjøforsvaret ligger fornyelse av 12 nye fartøyer. Det kommer prosjekter her som vil tilfalle norske verft og Westcon ønsker å være med i de anbudsrundene som kommer. Vi har hatt vedlikeholdet på de store kystvaktfartøyene i åtte år og nylig vant vi vedlikeholdet for ytterligere 4 år med 4 års opsjoner samt vedlikeholdet av Nansen-klasse fregattene. Dette er viktige avtaler for Westcon.

Vedlikeholdsarbeidet vårt for Kystvakten omfatter i hovedsak klassing som er dokking og gjennomgang av maskin, ventiler, rør, innredning og annet utstyr for å sikre at skipene holder den standard de skal. Kystvakten, med sine 15 skip, er Sjøforsvarets fremste verktøy for å løse maritime oppdrag og oppgaver i fredstid. Deres operasjonsområde strekker seg fra Norges yttergrense til havs og helt inn i fjæresteinene. Som militær avdeling skal Kystvakten ivareta Norges suverenitet. Kystvakten utfører også en rekke oppgaver for andre etater innen både fiskerioppsyn, miljøoppsyn, søk- og redning, anløpskontroll og slepeberedskap.

Westcon er del av alliansen med KONGSBEERG som fikk rammeavtalen med Forsvarsmateriell for å vedlikeholde og forlenge levetiden til Nansen-klasse fregatter. Kontrakten har en totalverdi opp til 17 milliarder kroner for tjenester levert ut levetiden – antatt frem til 2040.

KONGSBERG er valgt som hovedleverandør med totalansvar for å gjennomføre forvaltning og skipsteknisk vedlikehold, modifikasjoner, og mulig levetidsforlengelse av Nansen-klasse fregatter. KONGSBERG vil koordinere og kontrahere aktiviteter med partnerne gjennom integrert og langsiktig samarbeid med Forsvaret. Selskapet har dannet en konstellasjon bestående av verftene Westcon Yards og Coast Center Base (CCB), samt WilNor Governmental Services (WGS) og Wilhelmsen Ship Management (WSM). KONGSBERG har også en samarbeidsavtale med Navantia som sikrer støttetjenester fra verftet som bygget skipene.

Westcon sin rolle blir å utføre dokking og skipsteknisk vedlikehold og -ombygninger i Florø. Med perspektiv frem til 2040 har vi sikret en solid aktivitetsbasis for våre ansatte, og kan utvikle verftet og våre leverandører i regionen i et langsiktig perspektiv.

Den omfattende aktiviteten mot Sjøforsvaret er spennende og nytt for oss. Vi gjør mye forberedelser: sikkerhetssystemer, sikkerhet på anlegget og sikkerhetsklarering av personell. Dette gjør oss kjent med Sjøforsvaret og hvordan de tenker, også sett i forhold til fremtidige nybygg.

 
DET GRØNNE SKIFTET

MF Hydra ble verdens første hydrogendrevne ferge. Vi har de siste årene bygget om en rekke ferger med hybridløsninger fra Norled, Fjord 1 og Bastø-Fosen. Batteripakkene gir fartøyene en mer optimal dieseleffekt med jevnere forbruk og med bedre tilpasset turtall på motorene. Avhengig av operasjonsmodus vil det kunne spares inn typisk 15% diesel som gir bedre økonomi og samtidig et bedre miljøregnskap. Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten, og om det ikke er Hydrogen eller Hybrid løsninger, er energieffektivisering en grønn tråd gjennom hele virksomheten.

For Bluewild i Ålesund har vi nå under bygging en Ulstein-designet fabrikktråler på 73,2 meter, lasterom på om lag 2000 kubikkmeter som er utrustet med trippeltrål og pelagisk trål. Prosjektet bygges etter Ecofive standarden fra Bluewild, som setter ambisiøse krav til energiforbruk, utnytting av fangst og kvalitet på sluttproduktet. Blant annet blir det installert hybrid kraft og fremdriftssystem støttet av en batteripakke som sikrer bedre utnyttelse av energi og lagring av overskuddsenergi fra vinsjer og overskuddsvarme fra motorer. Fremdriftssystemet og systemintegrasjonen muliggjør minimum 25 prosent reduksjon i drivstoff forbruk, per kilo produsert fiskeprodukt, sammenlignet med et tradisjonelt kraftsystem. I enkelte operasjoner kan dette øke til 40 prosent. Utrustningen vil foregå i Ølensvåg med levering sommer 2024.

Vi har også under bygging en pelagiske tråler/snurper til Trønderbas for levering i slutten av året og en pelagisk tråler for Quantus i 2025.

Skipsservice og dokkinger er stabilt marked, men med kortere horisonter. Vi har et kontinuerlig omløp med skipsoppdrag ved våre avdelinger i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland. Mange rederier verdsetter kort innseilingsdistanse, som er både tids- og utslippsbesparende. Derfor hevder norske verft seg godt, og blant disse er Westcon størst med fire verft langs norskekysten.

 
STRATEGIEN VIDERE
Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subseamarkedet, men vi jobber også opp mot nye forretningsområder. Målsettingen er til enhver tid å være den mest foretrukne verftsgrupperingen i Nordsjøbassenget.

 

 
Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

                        

 
 
                        

 
 
 
 


Foto: Weston Group/Media

Del