Grønn innovasjon i Westcon Yards

westcon-logooysteinmatre-1248 copy
Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. Vi har en rekke fartøy under bygging, oppgradering og reparasjoner. Målsettingen er til enhver tid å være den mest foretrukne verftsgrupperingen i Nordsjøbassenget. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subseamarkedet, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.

 


 
 
 

INTERVJUET

 

Westcon – Westcon Yards AS har fire verftsanlegg langs norske kysten, lokalisert i Ølen, Karmsund, Florø og Nesna. Verftene disponerer 5 dokker hvorav den største er på 200x40m og er overbygd i tillegg til riggkaier med 21 meter dybde. Westcon Yards har store fabrikasjonsfasiliteter i Florø og på Helgelandskysten. Selskapet leverer tjenester til den maritime sektor inkludert offshore markedet og har skipsbygging, skips- og riggreparasjoner som spesialområder. Westcon Yards er verftsarmen i Westcon Group. www.westcon.no

 

Intervju med adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards

Hva er status for Westcon Yards?

Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. Vi har de siste årene bygget om en rekke båter med hybridløsninger. Batteripakkene gir fartøyene en mer optimal dieseleffekt med jevnere forbruk og med bedre tilpasset turtall på motorene. Avhengig av operasjonsmodus vil det kunne spares inn typisk 15% diesel som gir bedre økonomi og samtidig et bedre miljøregnskap. Vi samarbeider med flere gode systemleverandører av batteripakker.

SKIPSBYGGING OG HYBRIDISERING

Vi har en rekke fartøy under bygging, oppgradering og reparasjoner. Ryfylkefergen for Norled skal leveres i juli neste år. Fartøyet blir utrustet ved verftet til Westcon Yard i Ølensvåg. Fergen skal gå mellom Nedstrand og Stavanger og betjene alle ryfylkeøyene, etter planen skal den stå ferdig sommeren 2022. Ryfylkefergen vil bli utstyrt med batterier som gjør at en unngår at fergen må lade i løpet av dagen.

To ferger for Fjord 1, MF Glutra og MF Fannefjord, hybridiseres ved vårt verft i Florø og skal leveres i oktober 2022. Hovedarbeidet i kontrakten er å bygge om fartøyene fra LNG drift til elektrisk drift. Det betyr i praksis å ta vekk gassanleggene som er dagens energikilde for så å forberede og montere inn nye batterier og styringssystem for elektrisk drift. Nye reservemotorer, som skal gå på biodiesel, skal også monteres.

FISKEFARTØY

Markedet for fiskefartøy er relativt stabilt, og vi er aktive i dette markedet for nye kontrakter.

Krillfartøyskroget til Rimfrost og Stig Remøy er en milliardkontrakt der skrog og en del utrustning vil bli utført ved Tersan i Tyrkia. Siste del av utrustningen gjør vi i Ølen før den overleveres i slutten av 2022. Fartøyet er konstruert og forsterket for operasjoner under krevende forhold i Antarktis. Fisket vil foregå i Sørishavet. Det 120 meter lange fartøyet vil sette en ny standard innen miljø og bærekraft.

En ny frysetråler er kontrahert der skroget bygges i Tyrkia. Utrustningen vil foregå i Ølen med levering i 2023.

SUBSEA

Vi har fått fotfeste innen produksjon av undervannsmoduler, og subsea produksjonen i Florø pågår for fullt. Westcon skal levere 13 strukturer og 6 PLR’er til TechnipFMC. TechnipFMC har SURF kontrakt med Equinor på Breidablikk feltet og strukturene skal leveres i februar og april 2022. Oppdraget føyer seg inn i rekken av subseaprosjekter der det stilles høye krav til kvalitet og sikkerhet i alle deler av produksjonen. Vi får i slike oppdrag benyttet bredden av kompetanse innen produksjon og prosjektstyring.

Westcon Yard Florø er et spennende verfts-anlegg med en overbygget dokk på 200×40 meter, og det utvider markedsmulighetene for Westcon som gruppe. Gjennom oppdrag for blant annet TechnipFMC, OneSubsea og Subsea7, har vi de siste årene produsert undervannsmoduler til store feltutbygginger over hele verden.

SKIPSSERVICE

Skipsreparasjoner som omsettes i spotmarkedet er med kortere tidshorisont enn eksempelvis riggvedlikehold, men vi har et kontinuerlig omløp med skipsoppdrag ved våre avdelinger i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland. Mange rederier og oljeselskap verdsetter kort innseilingsdistanse, som er både tids- og utslippsbesparende. Derfor hevder norske verft seg godt, og blant disse er nok Westcon størst med fire verft langs norskekysten. Vi har rammeavtale med Forsvaret. Kystvakten Svalbard er for tiden til oppgradering ved verftet i Florø.

RIGG VEDLIKEHOLD

Transocean Spitsbergen og Transocean Norge ligger nå til kai for vedlikehold og utbedringer om bord. De skal henholdsvis ut på feltet igjen 1. februar og 1. mars neste år. Vi har i år hatt seks rigganløp og antar at det vil komme tilsvarende neste år.

Vi ønsker å være med å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket. Det handler om å utnytte energien bedre. Energigjenvinning fra eksosvarme er et av tiltakene, og på Spitsbergen har vi tidligere installert batteriløsning.

Hvordan møter Westcon Yards konkurransen i dagens marked?

Vi nytter godt av investeringer som ble gjort 5-10 år tilbake i tid. Det gjør at vi i dag har topp effektive verft. Digitalisering og effektive prosesser er en del av hverdagen for å øke effektiviteten og kravene til rett og tids nær dokumentasjon.

På Helgeland har vi bygget en dokk på 130m som er et viktig bidrag for å møte etterspørselen etter dokkplass fra våre kunder.

I Westcon Gruppen har det vært satset mye FoU som vi nå høster synergier av mot det grønne skifte.

Strategisk – hvor går veien?

Målsettingen er til enhver tid å være den mest foretrukne verftsgrupperingen i Nordsjøbassenget. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subseamarkedet, men vi jobber også mot nye forretningsområder.

Vi tilpasser oss dagens situasjon med kostnadseffektivisering, kapasitetstilpasning og grønne løsninger. Vi har mye erfaring og bred kompetanse og prøver å være i front der markedet åpner for nye muligheter, avslutter Øystein Matre.

 

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;