Wärtsilä Moss leder an i utviklingen av karbonfangst på skip

geir hellumWärtsiläVerdens shippingbransje ser på mange ulike løsninger for å redusere klimagassutslippene for å nå langsiktige klimamål. Oppmerksomheten rettes bl.a. mot teknologier som kan kutte CO2-utslippene fra skip på kortest mulig tid. Karbonfangst om bord på skip (CCS) kan bidra betydelig til reduksjon av CO2-utslipp i maritim sektor, og det kan skje raskere enn utvikling og utrulling av de fleste alternative løsninger eller -drivstofftyper. Markedet er enormt med tanke på at det i dag seiler rundt 70.000 handelsskip på verdens hav, sier Sigurd Jenssen, adm. direktør ved Wärtsilä Moss. 
 
 

INTERVJUET

 
Wärtsilä Moss er eiet av Finske Wärtsilä som er representert i 70 land med totalt 17,500 ansatte. Wärtsilä har som ambisjon å tilby en rekke nullutslipps-teknologier innen 2030 og samtidig gjøre egen virksomhet karbonnøytral. Bedriften har investert i en testhall på gamle Moss Verft på Jeløya hvor det er bygget et karbonfangstanlegg i full størrelse – som på et skip.
Wärtsilä Moss har 154 ansatte fra 19 forskjellige nasjonaliteter. www.wartsila.com
www.wartsila.com

 
Intervju med Sigurd Jenssen, adm. direktør i Wärtsilä Moss AS
 
Karbonfangst er blitt avgjørende i det grønne skiftet. Hva er status i den maritime næring?

Verdens shippingbransje ser på mange ulike løsninger for å redusere klimagassutslippene for å nå langsiktige klimamål. Oppmerksomheten rettes bl.a. mot teknologier som kan kutte CO2-utslippene fra skip på kortest mulig tid. Karbonfangst om bord på skip (CCS) kan bidra betydelig til reduksjon av CO2-utslipp i maritim sektor, og det kan skje raskere enn utvikling og utrulling av de fleste alternative løsninger eller -drivstofftyper. Markedet er enormt med tanke på at det i dag seiler rundt 70.000 handelsskip på verdens hav.
 
Hvilket konsept har Wärtsilä Moss utviklet for karbonfangst?

Wärtsilä er en ledende produsent av «skrubbere» til skip, en renseteknikk som reduserer både svoveloksider og sot-partikkelutslipp. Vi bruker nå denne erfaringen til å utvikle og lansere systemer for CO2-fangst om bord på skip i form av en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning. Mer enn 70 % av CO2-utslippene fra et skip kan fanges til en akseptabel kostnad. Vi tilbyr nå scrubbere som er klargjort for tilpasning av karbonfangst systemer etter hvert som regelverk og avgifter vil gjøre dette aktuelt.

 

Foto: Wärtsilä Moss – Testanlegg for karbonfangst
 
Fremmer bærekraft

Innenfor teknologier som fremmer bærekraft, får karbonfangst satsningen høy prioritet hos Wärtsilä. Dette kompletterer vår ambisjon om å minimere CO2 utslipp gjennom andre initiativer som ny motorteknologi, alternativt drivstoff, batteriteknologi, rute-optimalisering og rensing av utslipp til både luft og sjø.
 
Teknologien er klar

Karbonfangst på skip er en teknologi som vil bli tilgjengelig på relativt kort tid, og som dermed vil ha umiddelbar effekt på både eksisterende skip og nye skip som bygges. De fleste alternative teknologier vil kreve mer tid før de kommer på markedet, ikke minst på grunn av behovet for store mengder fornybar energi for å produsere karbonnøytralt drivstoff. Dessuten krever alternative drivstoffer en ganske omfattende infrastruktur på land for å gjøre drivstoffet tilgjengelig. Det vil ta mange år før en slik infrastruktur er på plass.
 
Hva er dagens status?

Den neste fasen er å pilotteste CCS-systemet på et skip av representativ størrelse, alder og kompleksitet. En intensjonsavtale er på plass med Solvang om å installere et anlegg på etylenskipet «Clipper Eos» for ytterligere testing og forbedring. Her vil man også sikre at løsningen kan enkelt betjenes av mannskapet som normalt opererer skipet.

Parallelt må det sikres at løsningen fungerer mot nødvendig utstyr og infrastruktur på land, slik at den CO2 som fanges kan overleveres og sendes videre til trygg lagring. Her er norsk industri, og norske myndigheter, ledende gjennom prosjekter som Langskip. Gjennom LINCCS prosjektet samarbeider Wärtsilä med en rekke dyktige partnere som Aker Solutions, Equinor, Sintef, Lundin, Sustainable energy, m.fl. med å løse disse utfordringene.

 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

 
 
 
 

Del