Verdens første vinddrevne RoRo-fartøy

Wallenius Wilhelmsen og partnere får 9 millioner euro fra EU til prosjektet som skal realisere Orcelle Wind – verdens første vinddrevne RoRo-fartøy. Tildelingen gjennom Horisont Europa viser at EU har tro på konseptet vårt, og er viktig for den grønne omstillingen i Europa, sier Roger Strevens, VP Global Sustainability hos Wallenius Wilhelmsen.

Tildelingen fra EU fordeles mellom elleve prosjektpartnere, hvor målet er å klargjøre vindskipet Orcelle Wind, for kommersiell drift. Prosjektet skal det jobbe med et et 360-graders perspektiv på vindfremdrift – inkludert værruting, fartøydesign, styring av forsyningskjede mannskapstrening, samt test av rigginstallasjon om bord på fartøy.

Samarbeid er nøkkelen
– EU-prosjektet er basert på partnerskap. For å lykkes med nullutslipp så raskt som mulig, trenger vi sterke partnere. Vi er stolte av å samle de beste partnerne fra europeisk industri, maritim sektor og akademia, samt en av våre nøkkelkunder til prosjektet. Alle har forpliktet seg til å samarbeide for å realisere Orcelle Wind, sier Strevens.

220 meter langt vinddrevet fartøy
Orcelle Wind er en vinddrevet Pure Car Truck Carrier, en type Deep Sea Roll On, Roll Off-fartøy. Den vil bli 220 meter lang og ha kapasitet til over 7000 biler, men vil også være i stand til å frakte breakbulk og rullende utstyr.

Orcelle Wind er en viktig del i Wallenius Wilhelmsens arbeid med å redusere utslippene fra flåten. Ambisjonen er at fartøyet skal begynne å seile sent i 2026 eller tidlig i 2027.
Orcelle Wind er det første fartøyet fra Oceanbird-konseptet (se lenke nedenfor) for primært vinddrevne fartøyer. Konseptet viser at det teoretisk er mulig å redusere utslippene fra fartøy med opptil 90 prosent dersom alle faktorer som påvirker utslipp er samkjørte.
– Oceanbirdkonseptet ble utviklet gjennom en partnerskapstilnærming. Vi har sett styrken i å samle folk fra ulike sektorer og selskaper for å dekke alle perspektiver. Ved å samarbeide skal vi realisere Orcelle Wind-prosjektet – og dermed ta et stort skritt mot virkelig bærekraftig skipsfart, sier Niclas Dahl, administrerende direktør i Oceanbird.
Installasjon av testrigg

En viktig del av det prosjektet er å installere en testrigg av et vingeseil på et eksisterende Wallenius Wilhelmsen fartøy i midten av 2024. Her vil det installeres ett segl som en retrofitløsning, mens nybygget Orcelle Wind vil ha flere segl som sin hovedfremdriftskilde. Oceanbird og Wallenius Wilhelmsen presenterer testrigginstallasjonen i en websending direkte fra Londons ABBA Arena 26. januar.

(Oslo, 16.januar 2023)

Del