Verdens første maritime CCS-pilot

geir hellumWärtsilä
Wärtsilä er en ledende produsent av «skrubbere» til skip, en renseteknikk som reduserer både svoveloksider og sot-partikkelutslipp. Vi bruker nå denne erfaringen til å utvikle og lansere systemer for CO2-fangst om bord på skip i form av en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning. CCS-piloten, som faktisk er verdens første, har som mål å levere en karbonfangstrate på 70 % av CO2-utslippene, noe som vil sikre overholdelse av IMOs dekarboniseringsmål. Neste fase er en pilot installasjon på Solvang skipet «Clipper Eris» i løpet av 2024, sier Sigurd Jenssen, adm. direktør i Wärtsilä Moss AS.


 
 
 

INTERVJUET

 
Wärtsilä Moss er eiet av Finske Wärtsilä som er representert i 70 land med totalt 17,500 ansatte. Wärtsilä har som ambisjon å tilby en rekke nullutslipps-teknologier innen 2030 og samtidig gjøre egen virksomhet karbonnøytral. Bedriften har investert i en testhall på gamle Moss Verft på Jeløya hvor det er bygget et karbonfangstanlegg i full størrelse – som på et skip.
Wärtsilä Moss har 140 ansatte fra 19 forskjellige nasjonaliteter.
www.wartsila.com

 
Intervju med Sigurd Jenssen, adm. direktør i Wärtsilä Moss AS
 
Karbonfangst er blitt avgjørende i det grønne skiftet. Hva er status i den maritime næring?

Verdens shippingbransje ser på mange ulike løsninger for å redusere klimagassutslippene for å nå langsiktige klimamål. Oppmerksomheten rettes bl.a. mot teknologier som kan kutte CO2-utslippene fra skip på kortest mulig tid. Karbonfangst om bord på skip (CCS) kan bidra betydelig til reduksjon av CO2-utslipp i maritim sektor, og det kan skje raskere enn utvikling og utrulling av de fleste alternative løsninger eller -drivstofftyper. Markedet er enormt med tanke på at det i dag seiler rundt 70.000 handelsskip på verdens hav.
 
Hvilket konsept har Wärtsilä Moss utviklet for karbonfangst?

Wärtsilä er en ledende produsent av «skrubbere» til skip, en renseteknikk som reduserer både svoveloksider og sot-partikkelutslipp. Vi bruker nå denne erfaringen til å utvikle og lansere systemer for CO2-fangst om bord på skip i form av en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning. Mer enn 70 % av CO2-utslippene fra et skip kan fanges til en akseptabel kostnad. Vi tilbyr nå scrubbere som er klargjort for tilpasning av karbonfangst systemer etter hvert som internasjonalt regelverk og avgifter vil gjøre dette aktuelt. Dette har skapt stor interesse i shippingbransjen internasjonalt. Redere fra hele verden tar kontakt for å få mer informasjon og for å inspisere anlegget.

Siden 2021 har vi gjennomført tester på vår installasjon i Moss og behandlet data fra ulike motorbelastninger. Resultatet har vært oppløftende. Systemet bruker aminrenseteknologi for å fange 70% av CO2 i eksosgassen fra hovedmotoren, og viser hele verdikjeden for håndtering av CO2 inkludert flytendegjøring og lagring om bord på skipet.

 

Foto: Wärtsilä Moss – Testanlegg for karbonfangst
 
Fremmer bærekraft

Innenfor teknologier som fremmer bærekraft, får karbonfangst satsningen høy prioritet. Dette kompletterer vår ambisjon om å minimere CO2 utslipp gjennom andre initiativer som ny motorteknologi, alternativt drivstoff, batteriteknologi, rute-optimalisering og rensing av utslipp til både luft og sjø.

Som en teknologiplattform fungerer scrubbere som et springbrett for andre miljøreduksjonsteknologier for å støtte marin avkarbonisering. I en CCS-klar konfigurasjon vil scrubberen ikke bare håndtere SOx-utslipp, men kan også bygges på for å håndtere PM, NOx og filtrering av mikroplast. Ved å bruke en scrubber som den første byggesteinen, minimeres modifikasjonskravene til tårnet for CCS-integrasjon og kan redegjøres for i designfasen.

Skipredere som investerer i en scrubber i dag legger grunnlaget for enkelt å oppgradere systemene sine med tilleggsteknologier for å forbedre maritim bærekraft.

 
Hva er status kommersialisering?

Neste fase er en pilot installasjon på Solvang skipet “Clipper Eris» i løpet av 2024. Skipet eies og drives av norske Solvang Shipping. CCS-piloten vil bevise den tekniske levedyktigheten til systemet, og gi viktig læring om mannskapstrening og håndtering i drift. Den vil også gjøre oss i stand til å teste hvordan teknologien kan integreres med landbasert CCS-infrastruktur.

CCS-piloten, som faktisk er verdens første, har som mål å levere en karbonfangstrate på 70 % av CO2-utslippene, noe som vil sikre overholdelse av IMOs dekarboniseringsmål, samt Solvangs ambisjon om å dekarbonisere deres dyphavsflåte.


Foto: Wärtsilä – CO2 kjøles ned og lagres i flytende form

I dette arbeidet må det sikres at løsningen fungerer mot nødvendig utstyr og infrastruktur på land, slik at CO2 som fanges kan overleveres og sendes videre til trygg lagring. Her er norsk industri, og norske myndigheter, ledende gjennom prosjekter som Langskip. Gjennom LINCCS prosjektet samarbeider Wärtsilä med en rekke dyktige partnere som Aker Solutions, Equinor, Sintef, Lundin, Sustainable energy, m.fl. med å løse disse utfordringene.

Med en vellykket CCS-pilot vil ytterligere kommersialisering og skalering følge. Vår CCS-løsning vil være på markedet i 2025, slik at CO2-fangst på skip kan ha stor innvirkning i god tid før 2030.

 

Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 
 
 

 
 
 

 

 


 

“We deliver tailor made fans with high quality for a wide range of applications to customers in offshore, maritime and industrial markets”

Web link: http://www.flebu.com
 


 
 

Del