Parisavtalen

Arbeidsgruppe III-bidraget til IPCCs sjette vurderingsrapport vurderer virkningene av klimaendringer, og ser på økosystemer, biologisk mangfold og menneskelige samfunn på globalt og regionalt nivå. Den vurderer også sårbarheter og evnene og grensene til den naturlige verden og menneskelige samfunn for å tilpasse seg klimaendringer.

IPCC Sixth Assessment Report: Climate Change 2022

The Paris Agreement

COP27 – SHARM EL-SHEIKH CLIMATE CHANGE CONFERENCE – NOVEMBER 2022