Parisavtalen

Arbeidsgruppe III-bidraget til IPCCs sjette vurderingsrapport vurderer virkningene av klimaendringer, og ser på økosystemer, biologisk mangfold og menneskelige samfunn på globalt og regionalt nivå. Den vurderer også sårbarheter og evnene og grensene til den naturlige verden og menneskelige samfunn for å tilpasse seg klimaendringer.

COP28 – UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE – UNITED ARAB EMIRATES NOV/DEC 2023

IPCC Sixth Assessment Report: Climate Change 2022

The Paris Agreement

Del