IEA – WORLD ENERGY OUTLOOK

Den siste utgaven av World Energy Outlook (WEO), den mest autoritative globale kilden til energianalyse og prognoser, beskriver et energisystem i 2030 der rene teknologier spiller en betydelig større rolle enn i dag. Dette inkluderer nesten 10 ganger så mange elbiler på veien over hele verden; solenergi som genererer mer elektrisitet enn hele det amerikanske kraftsystemet gjør for tiden; fornybar energis andel av den globale elektrisitetsmiksen nærmer seg 50 %, opp fra rundt 30 % i dag; varmepumper og andre elektriske varmesystemer som selger fossilt brenselkjeler globalt; og tre ganger så mye investering i nye havvindprosjekter enn i nye kull- og gasskraftverk.

Alle disse økningene er kun basert på de nåværende politiske innstillingene til regjeringer rundt om i verden. Hvis landene innfrir sine nasjonale energi- og klimaløfter i tide og fullt ut, vil fremgangen innen ren energi gå enda raskere. Men enda sterkere tiltak vil fortsatt være nødvendig for å holde liv i målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C.

Les rapporten … World Energy Outlook 2023

Del