Reduserer CO2 utslipp med moderne robot teknologi og «Grønne» isolasjonsløsninger

Beerenberg

Arild Apelthun - CEO BeerenbergOver flere år har vi benyttet en form for robotisert overflatebehandling. Det har gjort operasjonen raskere, sikrere og ikke minst mer miljøvennlig. Robotiserte løsninger sikrer bærekraftig vedlikehold og reduserer utfordrende og belastende arbeidsoppgaver for fagpersonell. Det har gjort Robot Teknologi til en “Game Changer”. Det er et fantastisk potensial i bruk av dagens moderne isolasjonsteknologi, og så vil energibruken avgjøre grad av reduserte CO2 utslipp, sier Arild Apelthun, konsernsjef i Beerenberg.


 
 
 
 

INTERVJUET

 
Beerenberg er en ledende leverandør av vedlikeholds- og modifikasjonstjenester på norsk sokkel, og en global leverandør av isolasjonsprodukter. Konsernets kompetanse dekker hele livssyklusen til olje- og gassindustrien, fra feltstudier og nybygg til vedlikehold, modifikasjoner og levetidsforlengelse. Den operative virksomheten er organisert i Beerenberg Services og dets datterselskaper. Selskapet har hovedkontor i Bergen, og har kontorer i Stavanger, Skien, Polen, Brasil, Sør-Korea, Thailand og Singapore. Selskapet ble børsnotert 5 .oktober 2023, har 1400 ansatte og omsetter for omlag 2.3 milliarder kroner. beerenberg.com

 
Intervju med konsernsjef Arild Apelthun i Beerenberg
 
Robot teknologi er blitt en «Game changer» for vedlikehold. Hvilke erfaringer er gjort i Beerenberg?
 
Over flere år har vi benyttet en form for robotisert overflatebehandling. Det har gjort operasjonen raskere, sikrere og ikke minst mer miljøvennlig. Men med ny teknologi og nye produktløsninger følger det også nye muligheter og oppgaver for de ansatte som er vår viktigste ressurs. Omstillingen vil skje ved hjelp av kompetansen til fagpersonellet. Vi ser at overflatekompetanse er helt nødvendig. Samtidig vil det være økt behov for kunnskap om robot teknologi. Dette gir også større muligheter for de som er interessert i faget.
 
Robotiserte løsninger sikrer bærekraftig vedlikehold og reduserer utfordrende og belastende arbeidsoppgaver for fagpersonell. Med ny teknologi verner vi også miljøet. Det skjer ved at avfallet fra overflatebehandlingen samles opp i en vakuumløsning. Kundene er derfor spesielt interessert i denne type robot løsning som tar ned risikoen for skader samtidig som miljøaspektet blir godt ivaretatt. Robotteknologi er nettopp derfor blitt en «Game Changer» i industrien.

 
Grønne isolasjonsløsninger
 
Vi opplever at det er en dreining i markedet mot mer egnede og miljøvennlige isolasjonsløsninger. Aerogel er et eksempel på det. Våre kunder er miljø-og klimabevisst og foretrekker denne type grønne isolasjonsløsninger. I aerogel tas for eksempel silica ut fra ris-skall som er et avfallsprodukt og benytter dette materialet som en delkomponent i isolasjonsløsningen. Isolasjonsevnen i Aerogel er svært høy og er blitt et førstevalg innen energieffektivisering.
 
Det er et fantastisk potensial i bruk av dagens moderne isolasjonsteknologi, og så vil energibruken avgjøre grad av reduserte CO2 utslipp. Våre isolasjonsløsninger er lettere, tynner og gir mindre korrosjon. Aerogel er et ekstremt lett og varmeisolerende materiale av polymerisert silisiumdioksid. Vi har gode resultater fra vår virksomhet i Korea med Lotte Chemicals som oppgraderte isolasjonen med aerogel på et av sine petrokjemiske anlegg og regner med 30-40% reduksjon i redusert varmetap eller energibehov. Det er med andre ord en effektiv måte å redusere CO2 utslipp fra det petrokjemiske anlegget.
 
Det er lite kjent hvor mye energi som går tapt på grunn av manglende eller begrenset isolering på olje & gass anlegg. Eksempelvis vil en uisolert ventil som holder 150°C ha et energitap på 10.000-20.000 kWh i året. Dette tilsvarer forbruket i en gjennomsnittlig husstand. Med dagens energipriser vil isolering av en slik ventil lønne seg på under et år.

 
Marked
 
Det er høyt aktivitetsnivå inne olje og gass globalt, og det har betydning for oss som selger isolasjonsløsninger «Worldwide». Innen vedlikehold og modifikasjoner er aktivitetene jevnt økende, og i det ligger det også at produserende installasjoner blir ugjenkallelig eldre for hvert år som går. Nå skal nybygg aktivitetene betydelig opp de neste 2 – 3 årene, samtidig som både norsk sokkel og landanleggene har et stort vedlikeholdsbehov. Det gjør at etterspørselen etter ressurser blir høy i årene fremover. Internasjonalt er det generelt stor aktivitet, spesielt i Asia.
 
I fjor leverte vi vårt første vedlikehold på broer. Det er et arbeid og satsning vi gjør organisk. Nå er byggmarkedet i en lavkonjunktur, det gir høy konkurranse, men vi ønsker å etablere oss på infrastruktur fordi vi ser synergier og kompetanse overlapp med den øvrige virksomheten i selskapet.
 
Beerenberg har en betydelig kontraktsportefølje offshore for Equinors installasjoner på Statfjord, Gullfaks, Kvitebjørn, Grane og Gina Krog samt for Okea på Bragefeltet. Samlet sett vurderer vi konsernets totale ordrereserve p.t. til en verdi av 7 milliarder kroner.
 
Vi lever i en bransje med stor grad av syklisk aktivitet som er naturlig innen oljeservice. Så er det klart at det vi jobber mest med nå er å investere i kapabilitet og kunnskap, teknologiprogrammer og digitalisering. Vi jobber også mye med ledertrening og fagutvikling og skal sørge for at vi har kompetansen i dybde og bredde som skal til for å møte kundenes behov.

 
Selskapets viktigste konkurransefortrinn?
 
I 2023 har Beerenberg produsert drøyt to millioner timer.
Vi skal fortsette å fokusere på solide HMS/K leveranser, god effektivitet og høy planetterlevelse som selskapets viktigste konkurransefortrinn. Vi jobber hver eneste dag for at alle skal komme trygt hjem, og kvalitet selger som kjent alltid.

 
 

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 
 

 

 

 


 

For videre informasjon: www.ertrading.no
  


Foto øverst, Beerenberg – Energieffektivisering

 

Del