Verdens grønneste og mest moderne sinkverk

Utbyggingen ved sinksmelteverket Boliden Odda

Helene SeimBoliden logoBoliden Odda er allerede et klimavennlig sinksmelteverk, som bruker vannkraft som energikilde og fjellhaller for lagring av restproduktene. – Nå legger vi over åtte milliarder på bordet for å modernisere verket, øke produksjon og bemanning, og gjøre oss klare til ta rollen som verdens grønneste og mest moderne sinkverk, sier administrerende direktør Helene Seim ved Boliden Odda.


 
 
 

INTERVJUET

 

 

Intervju med administrerende direktør ved Boliden Odda, Helene Seim, og prosjektdirektør for utbyggingsprosjektet GreenZink Odda 4.0, Johan Abrahamsson.

 

Boliden gjør grep i det grønne skiftet – Hva innebærer investeringen?

– I 2021 besluttet konsernet Boliden AB å gjøre selskapets største investering noen gang, i Odda. Investeringer på over åtte milliarder NOK skal brukes til å øke sinkproduksjonen med 70 prosent og til å omstille verket for å møte framtida, forteller Seim.
 
– Vi skal bygge en helt ny svovelsyrefabrikk, en ny elektrolysehall, og et helt nytt – og verdens største – røsteanlegg. I tillegg skal vi bygge et nytt prosessanlegg for et nytt produkt, som er bly og sølv, med ny teknologi som gjør oss i stand til å hente ut viktige verdier av restproduktet vårt, som ellers ville gått til lagring i deponi i fjellhallene, forklarer Abrahamsson.


Grønn utbygging i Odda – I 2024 slås strømmen på i den nye elekrolysehallen –

 
Økt volum og økt bærekraft –
 
Framtida vil trenge mer sink, og metallet vil være en sentral del av Det grønne skiftet. Denne sinken må kunne produseres klimavennlig.
 
– Svært få i verden kan framstille sink uten å bruke fossile energikilder. Men det kan vi i Hardanger. Vi har vannkrafta rett utenfor fabrikkportene. Vi vil fortsette med det vi er veldig gode på, og nå øker vi, fra 200 000 tonn sink til 350 000 tonn. I løpet av årene 2016 – 2024 vil Boliden Odda ha doblet sinkproduksjonen, uten å endre karbonavtrykket, forteller direktørene.
 
Modernisering med digitalisering –

– Samtidig som vi nesten dobler produksjonen, moderniserer vi verket til en digitalisert produksjon, og tar i bruk moderne digitale løsninger for både produksjon, teknikk og vedlikehold. Vi erstatter krevende, kjedelige og sikkerhetsmessig utfordrende arbeid-prosesser, med digitaliserte og automatiserte løsninger. Det gjør oss også mer energieffektive. Dette er den digitale dimensjonen ved prosjektet, sier Abrahamsson.
 
– Fremover vil vi øke bemanningen betydelig, og bidra til at folk i Hardanger kan legge trygge planer for en lang og bærekraftig framtid her. Slik handler vi både globalt, med å forsyne framtida med sink med lavt karbonavtrykk, og lokalt ved å satse på regionen vår og lokalsamfunnet vi er en del av, forteller Seim.
 
Grønn produksjon med vannkraft i Odda –
 
Sink er et grunnstoff i naturen. For å hente ut sinken fra malmråstoffet trengst faglig kompetanse, tekniske metoder og ikke minst mye kraft til den elektrokjemiske prosessen og til smelteprosessen. For over hundre år siden ble fabrikkene lagt til steder som Odda på grunn av tilgang til vannkraft. Den samme rene og fornybare energikilden er en hovedårsak til at Boliden har bestemt seg for å satse kraftig på verket sitt i Odda. Å smelte sink ved hjelp av vannets evige kretsløp gir nesten ingen CO2-utslipp.
 
Hva gjør Boliden Odda unik i det grønne skiftet?
 
Det er bare et par steder i verden at det produseres sink ved hjelp av vannkraft, og Odda er ett av dem. For verden trenger sink, og den trenger sink som er laget på en trygg og klimavennlig måte. Den beste plassen i verden, med umiddelbar nærhet til den reneste energikilden vi har, nemlig vannkraft, er nettopp Odda i Hardanger.
 
– I framtida skal en betydelig del av dette metallet ha sitt opphav i grønne gruver i Bolidens portefølje, det skal prosesseres og smeltes ut i Hardanger ved hjelp av dyktige fagarbeidere og ren vannkraft, og dette vil være vårt bidrag i de store omstillingen som verden og menneskeheten skal møte i framtiden, avslutter Helene Seim og Johan Abrahamsson ved Boliden Odda.
 

Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;


               

 

                  

 

               

 
 
 

Del