Solid posisjon for Rosenberg Worley

GHW2Rosenberg Worley I dag har vi femten aktive prosjekter og av disse er tre milliardkontrakter på henholdsvis Jotun FPSO, Martin Linge og Nova. Kontraktene passer oss svært godt og favner hele vår bredde av tjenester som engineering, prosjektledelse, innkjøp, bygging på verkstedet og installasjoner offshore. Trenden vi nå ser i markedet gir oss bedre forutsigbarhet og evne til å planlegge virksomheten. Vi står nå godt posisjonert i markedet og med en robust organisasjon, gode fasiliteter og en sterk eier. Ordrereserven er solid og gir oss godt belegg frem mot 2022, sier adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg Worley.


 
 
 

INTERVJUET


Rosenberg Worley leverer komplette løsninger innen EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction, installation). Engineering og fabrikasjon skjer på en og samme lokasjon i Stavanger. Rosenberg Worley er dermed strategisk plassert i forhold til drifts- og utbyggingsaktiviteter på Norsk sokkel. Med omlag 1000 ansatte har selskapet en solid posisjon i olje-og gass-industrien som EPCI leverandør. Moderselskapet Worley har 58.000 ansatte fordelt på 165 kontorer i 58 land verden over. www.worley.com
 
Intervju med adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg Worley

 
Rosenberg Worley er tildelt milliardkontrakter, og i fjor kom kontrakten for ombyggingen av Jotun FPSO for Vår Energi? Hva er posisjon og omfang p.t.?

I utgangspunktet har vi en god utvikling i det å drive kostnader med fokus på kontinuerlig forbedring gjennom effektivisering og optimalisering av arbeidsprosesser. Det har gitt oss konkurransedyktig prisutvikling som har gjort at vi vinner kontrakter. I dag har vi femten aktive prosjekter og av disse er tre milliardkontrakter på henholdsvis Jotun FPSO, Martin Linge og Nova. Kontraktene passer oss svært godt og favner hele vår bredde av tjenester som engineering, prosjektledelse, innkjøp, bygging på verkstedet og installasjoner offshore.

På sensommeren i fjor vant vi kontrakten for oppgradering av produksjonsskipet Jotun FPSO. Oppgraderingen som omfatter fornyelse av systemer til dagens regelverk og prosessarbeid, vil forlenge levetiden til 2045. Skipet skal taues inn til verftet i løpet av sommeren, og oppgradering er planlagt utført over 15 måneder. På topp vil 1500 mennesker jobbe med dette prosjektet. Det er spesielt spennende og utfordrende når vi tar inn et eksisterende anlegg eller skip og kan vise potensialet for at gjenbruk vil svare seg. I det ligger et stort markedspotensial med tilsvarende prosjektmuligheter.

Vi har fortsatt et betydelig arbeid på Martin Linge prosjektet. Etter at plattformen forlot Stavanger sommer 2018, har det vært høy aktivitet offshore for å gjøre plattformen klar til produksjonsstart tredje kvartal 2020.

Den 3-årige EPCIC-kontrakten for Neptun Energy vi vant to år tilbake er en komplett modul for prosessering og eksport av oljen og gassen som produseres på subsea feltet Nova, og som videre sendes til Gjøa-plattformen på norsk sokkel. Kontrakten utføres fra vår lokasjon i Stavanger og vil engasjere rundt 300 personer på topp. Kontrakten følger ferdigstillelsen av front-end engineering og designfasen som vi tidligere utførte. I tillegg ble vi tildelt to fast-track prosjekter til Gjøa plattformen i fjor sommer, Duva og Gjøa P1. Begge bygges ut med hver sin havbunnsramme knyttet opp mot eksisterende infrastruktur på feltet. Modifikasjons-prosjektene varer til 2021 og vil i konstruksjons- og byggefasen gi opp til 200 årsverk.

Modifikasjonskontrakten for ombygging av Edvard Grieg for Lundin er en tilsvarende kontrakt som EPCIC-kontrakten med Neptun Energy, der vi også har totalansvaret for ingeniørarbeid, innkjøp og installasjon. Ombyggingen utføres for å ta imot produksjonen fra satelittfeltene Rolvsnes og Luno II. Kontrakten har samme tidshorisont som modulkontrakten fra Neptun Energy med ferdigstillelse i 2021.

Innen subsea har vi flere prosjekter og studier i tidlig fase. Vi leverte gjennom 2019 til Johan Sverdrup fase 1, Skoggul/Frosk, Askeladden, Snefrid og første leveranse til Nova. Nå har vi under bygging strukturer til Nova, Snorre, Johan Castberg, Oda og Draugen. Strategisk og tidsmessig er dette også viktige oppdrag for oss. Vi har tidligere levert forskjellige subseastrukturer/moduler bl.a til Alvheim, Åsgard, Volund, Troll, Knarr, Snøhvit og Maria. Subsea er helt klart et viktig satsningsområde for oss.


Hva er markedsstatus?

Vi har en god og solid portefølje som har sin bakgrunn i den positive utviklingen vi har sett de siste årene. Det er ikke tvil om at trenden er oppadgående og at det kommer inn ny aktivitet som vil øke sysselsettingen. Det er et etterslep på investeringene, og flere modifikasjonsoppdrag er i oppstarten. Det er et stort antall forespørsler som enten er kommet eller er på vei ut i markedet. Dagens oljepris sammen med store kostnadsbesparelser som er gjennomført, skaper optimisme, men vi opplever også at det blir mer press på ressurser.

Det er gjort en rekke funn i nærheten av eksisterende felt samtidig som installasjonene er aldrende. Dette gir arbeid i form av plattform-modifikasjoner. Oljeselskapene har flere prosjekter de kommende årene der vår kompetanse er ideell. Vi ønsker å vokse på studiesiden, nybyggingsprosjekt, på drift- og vedlikeholdskontrakter og ta vår del av de store modifikasjonsprosjektene.

Trenden vi nå ser i markedet gir oss bedre forutsigbarhet og evne til å planlegge virksomheten. Vi står nå godt posisjonert i markedet og med en robust organisasjon, gode fasiliteter og en sterk eier. Ordrereserven er solid og gir oss godt belegg frem mot 2022, men kapasiteten gir også rom for nye prosjekter. I dag sysselsetter vi 3500 personer på våre prosjekter, det sier noe om kapasiteten vi håndterer med dagens prosjekter.

Vi ser også på to spesifikke områder for tiden; offshore vind og oppdrettsnæringen. Her jobber vi med å utvikle egne konsepter som ser lovende ut. Offshore vind er et satsningsområde i Worley. Markedet er økende og formidabelt på verdensbasis. Mot fiskeoppdrett utvikler vi nye løsninger sammen med partnere i næringen, og ser at vi i løpet av året kan få iverksatt aktiviteter.


Worley har nådd 58.000 ansatte og er representert i 58 land. Hvilke synergier gir Worley Rosenberg?

Det viktigste er at vi har tilgang på et sterkt engineering miljø. Det gir en kraftig synergieffekt ettersom vi vil ha mulighet til å utføre oppdrag som krever større kapasitet enn det vi har lokalt på Buøy. Synergiene ser vi også som følge av en modul vi vant til Buzzard feltet fase 2, tilsvarende den vi leverer til Nova, men her går innkjøp og engineering fra vår søsterorganisasjon i Aberdeen. Vi står for bygging av modulen i Stavanger, mens installasjon på feltet gjøres av vår organisasjon i Aberdeen. Kunden valgte våre fasiliteter fremfor våre konkurrenter på UK sektor. Det er en fjær i hatten. Bygging pågår og blir levert i løpet av våren og skal installeres på feltet i sommer.

Rosenberg har hele tiden jobbet systematisk med vår målsetting om å posisjonere oss som en betydelig EPCI leverandør. Der er vi nå. Vi klarer å tiltrekke oss dyktige folk og har vunnet tillit gjennom vår gjennomføringsevne og kvalitet på det vi leverer, avslutter Narvestad.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;