Westcon tar ledertrøyen i det grønne skiftet

westcon-logooysteinmatre-1248 copy
Vi har nå installert et hydrogen anlegg på MF Hydra som skal testes ut i fergesambandet i Ryfylke og deretter settes i drift ut på nyåret. Det er et pionerprosjekt i det grønne skiftet. Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. De siste årene har vi bygget om en rekke båter med hybridløsninger. Batteripakkene gir fartøyene en mer optimal dieseleffekt med jevnere forbruk og med bedre tilpasset turtall på motorene. Det grønne skiftet er på full fart fremover, og Westcon ønsker å ta del i innovative grønne løsninger. Med tillit til at myndighetene nå går foran og legger til rette for havvind utbygging, så kommer offshore vind markedet for fullt om noen år. Vi signerte nylig en intensjonsavtale med svenske SeaTwirl for fabrikasjon og installasjon av deres nye S2x offshore vindturbin, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.


Read More

Staten subsidierer skipsbygging i utlandet –

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160Jeg er oppgitt over den norske stat som gjennom virkemiddelapparatet driver storstilt subsidiering av utenlandske verft i konkurranse med norske. Det er eksempelvis nesten ikke lenger norske verft som bygger ferger. Markedet er ødelagt fordi statlige Enova, Eksfin og Innovasjon Norge i årevis aktivt har subsidiert tyrkiske verft. Nå vil ikke norske banker være med på dette lenger, men hva skjer, jo da foreslår Eksfin at de skal ta over også den rollen og risikoen, og ØKE sitt engasjement overfor Tyrkia. Jeg er alvorlig bekymret for at det samme skal skje for fiskebåter, brønnbåter, bløggebåter og til dels arbeidsbåter som for fergemarkedet, sier verftsdirektør Hugo Strand ved FMV.
 

Read More