Grønn innovasjon i Westcon Yards

westcon-logooysteinmatre-1248 copy
Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. Vi har en rekke fartøy under bygging, oppgradering og reparasjoner. Målsettingen er til enhver tid å være den mest foretrukne verftsgrupperingen i Nordsjøbassenget. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subseamarkedet, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.

 


Read More