Weston Yards posisjonert for nybyggkontrakter til Sjøforsvaret

westcon-logooysteinmatre-1248 copy
I den nye langtidsplanen for Sjøforsvaret ligger fornyelse av 12 nye fartøyer. Det kommer prosjekter her som vil tilfalle norske verft og Westcon ønsker å være med i de anbudsrundene som kommer. Vi har hatt vedlikeholdet på de store kystvaktfartøyene i åtte år og nylig vant vi vedlikeholdet for ytterligere 4 år med 4 års opsjoner samt vedlikeholdet av Nansen-klasse fregattene. Dette er viktige avtaler for Westcon, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.

 
 
Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

                        

 
 
                        

 

Read More

Del

IEA – WORLD ENERGY OUTLOOK

Den siste utgaven av World Energy Outlook (WEO), den mest autoritative globale kilden til energianalyse og prognoser, beskriver et energisystem i 2030 der rene teknologier spiller en betydelig større rolle enn i dag. Dette inkluderer nesten 10 ganger så mange elbiler på veien over hele verden; solenergi som genererer mer elektrisitet enn hele det amerikanske kraftsystemet gjør for tiden; fornybar energis andel av den globale elektrisitetsmiksen nærmer seg 50 %, opp fra rundt 30 % i dag; varmepumper og andre elektriske varmesystemer som selger fossilt brenselkjeler globalt; og tre ganger så mye investering i nye havvindprosjekter enn i nye kull- og gasskraftverk.

Read More

Del

Karbonfangst

Ulike regjeringer har jobbet med å realisere et fullskalaprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Norge. Stortinget godkjente Solberg-regjeringens fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Meld. St. 33 (2019–2020) ‘Langskip – fangst, transport og lagring av CO2’ i statsbudsjettet for 2021. Totalt skal det investeres 25,1 mrd. kroner i prosjektet. Staten vil dekke om lag 2/3 og industrien vil dekke om lag 1/3 av kostnadene i prosjektets første fase.

Read More

Del

HAVVIND – TIDSPLAN

Noreg har ein ambisjon om at det innan 2040 skal tildelast område for 30 000 MW havvindproduksjon. I 2020 vart dei første områda på norsk sokkel opna for fornybar energiproduksjon til havs, og styresmaktene har sidan då jobbet med å fastsetje regelverket i tett samarbeid med næringslivet og andre brukarar av havet. I 2023 vart dei første prosjektområda for havvind på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II kunngjorde.

Read More

Del

Reduserer CO2 utslipp med moderne robot teknologi og «Grønne» isolasjonsløsninger

Beerenberg

Arild Apelthun - CEO BeerenbergOver flere år har vi benyttet en form for robotisert overflatebehandling. Det har gjort operasjonen raskere, sikrere og ikke minst mer miljøvennlig. Robotiserte løsninger sikrer bærekraftig vedlikehold og reduserer utfordrende og belastende arbeidsoppgaver for fagpersonell. Det har gjort Robot Teknologi til en “Game Changer”. Det er et fantastisk potensial i bruk av dagens moderne isolasjonsteknologi, og så vil energibruken avgjøre grad av reduserte CO2 utslipp, sier Arild Apelthun, konsernsjef i Beerenberg.

Read More

Del

Elkem Carbon investerer hundretalls millioner i «Grønn» produksjon

YARAOdd Olsen


Elektrodemasse utgjør 60% av produksjonen og går til ferrolegerings-industrien. Råvaretilgangen har blitt annerledes etter krigen i Ukraina. Det har vært en utfordring, men vi har utvidet kapasiteten med nye råvarelinjer som har bidratt til nye markeder og produkter. «Grønn» produksjon har åpnet et potensiale for ytterligere vekst. Det investeres hundretalls millioner årlig i produksjonen, – “grønn” utvikling og energieffektivisering. Nå bygger vi også helt nye kaifasiliteter til miljøeffektiv transport fra produksjonen, sier verksdirektør Odd Olsen i Elkem Carbon.


Read More

Del

Grønne løsninger – Investerer en halv milliard kroner årlig

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copyGlencore Nikkelverk investerer 165 millioner kroner i ny Hydrogenfabrikk og 200 millioner kroner i nytt renseanlegg. Forbruksøkningen av nikkel forventes å fortsette i takt med elektrifisering og i en verden som blir mer modernisert. Nikkel er et av de viktigste elementer i batterier som har en eksponentiell vekst og samtidig øker nikkel andelen i rustfritt stål mot vanlig stål. Glencore Nikkelverk i Kristiansand produserer verdens reneste nikkel og kobolt, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør ved Glencore Nikkelverk.Read More

Del

CLIMATE CHANGE

Human activities, principally through emissions of greenhouse gases, have unequivocally caused global warming, with global surface temperature reaching 1.1°C above 1850-1900 in 2011-2020. Global greenhouse gas emissions have continued to increase, with unequal historical and ongoing contributions arising from unsustainable energy use, land use and land-use change, lifestyles and patterns of consumption and production across regions, between and within countries, and among individuals.

Read More

Del

Verdens første maritime CCS-pilot

geir hellumWärtsilä
Wärtsilä er en ledende produsent av «skrubbere» til skip, en renseteknikk som reduserer både svoveloksider og sot-partikkelutslipp. Vi bruker nå denne erfaringen til å utvikle og lansere systemer for CO2-fangst om bord på skip i form av en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning. CCS-piloten, som faktisk er verdens første, har som mål å levere en karbonfangstrate på 70 % av CO2-utslippene, noe som vil sikre overholdelse av IMOs dekarboniseringsmål. Neste fase er en pilot installasjon på Solvang skipet «Clipper Eris» i løpet av 2024, sier Sigurd Jenssen, adm. direktør i Wärtsilä Moss AS.

Read More

Del

Klimatiltak i Norge mot 2030

Miljødirektoratet har utredet 85 klimatiltak som gjør det mulig å nå Norges klimamål. Det er behov for flere virkemidler for å utløse utslippskuttene.

Fredag 2. juni 2023 lanserte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030. Den analyserer ulike tiltak som kan kutte utslipp av klimagasser og hvilke barrierer aktørene møter. Analysen peker også på mulige virkemidler som kan utløse utslippsreduksjoner.

Rapporten viser 85 ulike tiltak som vil redusere utslipp fra alle sektorer –
Read More

Del