BÆREKRAFT – kjernen i KAEFER Energys strategi – Sterk posisjon i ISO markedet

Kaefer_LogoBÅRD BJØRSHOLKAEFER Energy har for 2023 en forventet omsetning på 2,3 milliarder kroner. Ferdigstillelse av fase 2 på Johan Sverdrup feltet og en generell økning i vedlikeholds omfanget hos Equinor og Aker BP har bidratt til vekst. Bærekraft er kjernen i KAEFER Energys strategi. Vi søker kontinuerlig å gjøre bedriften enda bedre rustet til å møte fremtidens krav med skjerpet søkelys på miljø og sikkerhet, effektivisering, innovasjon og digitalisering, sier Bård Bjørshol i Kaefer Energy.
 
 
Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

 

Read More

Del

IEA – WORLD ENERGY OUTLOOK

IEA (2023), World Energy Outlook 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023, License: CC BY 4.0 (report); CC BY NC SA 4.0 (Annex A)

Den siste utgaven av World Energy Outlook (WEO), den mest autoritative globale kilden til energianalyse og prognoser, beskriver et energisystem i 2030 der rene teknologier spiller en betydelig større rolle enn i dag. Dette inkluderer nesten 10 ganger så mange elbiler på veien over hele verden; solenergi som genererer mer elektrisitet enn hele det amerikanske kraftsystemet gjør for tiden; fornybar energis andel av den globale elektrisitetsmiksen nærmer seg 50 %, opp fra rundt 30 % i dag; varmepumper og andre elektriske varmesystemer som selger fossilt brenselkjeler globalt; og tre ganger så mye investering i nye havvindprosjekter enn i nye kull- og gasskraftverk.

Alle disse økningene er kun basert på de nåværende politiske innstillingene til regjeringer rundt om i verden. Hvis landene innfrir sine nasjonale energi- og klimaløfter i tide og fullt ut, vil fremgangen innen ren energi gå enda raskere. Men enda sterkere tiltak vil fortsatt være nødvendig for å holde liv i målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C.

Les rapporten … World Energy Outlook 2023

Del

Verdens første maritime CCS-pilot

geir hellumWärtsiläWärtsilä er en ledende produsent av «skrubbere» til skip, en renseteknikk som reduserer både svoveloksider og sot-partikkelutslipp. Vi bruker nå denne erfaringen til å utvikle og lansere systemer for CO2-fangst om bord på skip i form av en bærekraftig og kostnadseffektiv løsning. CCS-piloten, som faktisk er verdens første, har som mål å levere en karbonfangstrate på 70 % av CO2-utslippene, noe som vil sikre overholdelse av IMOs dekarboniseringsmål. Neste fase er en pilot installasjon på Solvang skipet «Clipper Eris» i løpet av 2024, sier Sigurd Jenssen, adm. direktør i Wärtsilä Moss AS.

Read More

Del

Grønne løsninger – Investerer en halv milliard kroner årlig

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copyGlencore Nikkelverk investerer 165 millioner kroner i ny Hydrogenfabrikk og 200 millioner kroner i nytt renseanlegg. Forbruksøkningen av nikkel forventes å fortsette i takt med elektrifisering og i en verden som blir mer modernisert. Nikkel er et av de viktigste elementer i batterier som har en eksponentiell vekst og samtidig øker nikkel andelen i rustfritt stål mot vanlig stål. Glencore Nikkelverk i Kristiansand produserer verdens reneste nikkel og kobolt, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør ved Glencore Nikkelverk.Read More

Del

Klimatiltak i Norge mot 2030

Miljødirektoratet har utredet 85 klimatiltak som gjør det mulig å nå Norges klimamål. Det er behov for flere virkemidler for å utløse utslippskuttene.

Fredag 2. juni 2023 lanserte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030. Den analyserer ulike tiltak som kan kutte utslipp av klimagasser og hvilke barrierer aktørene møter. Analysen peker også på mulige virkemidler som kan utløse utslippsreduksjoner.

Rapporten viser 85 ulike tiltak som vil redusere utslipp fra alle sektorer –
Read More

Del

Karbonfangst

Ulike regjeringer har jobbet med å realisere et fullskalaprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Norge. Stortinget godkjente Solberg-regjeringens fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Meld. St. 33 (2019–2020) ‘Langskip – fangst, transport og lagring av CO2’ i statsbudsjettet for 2021. Totalt skal det investeres 25,1 mrd. kroner i prosjektet. Staten vil dekke om lag 2/3 og industrien vil dekke om lag 1/3 av kostnadene i prosjektets første fase.

Read More

Del

Verdens grønneste og mest moderne sinkverk

Utbyggingen ved sinksmelteverket Boliden Odda

Helene SeimBoliden logoBoliden Odda er allerede et klimavennlig sinksmelteverk, som bruker vannkraft som energikilde og fjellhaller for lagring av restproduktene. – Nå legger vi over åtte milliarder på bordet for å modernisere verket, øke produksjon og bemanning, og gjøre oss klare til ta rollen som verdens grønneste og mest moderne sinkverk, sier administrerende direktør Helene Seim ved Boliden Odda.


Read More

Del

NCC Green Asphalt i sterk vekst –

nccJoar Caspersen_2_160NCC Industry har de siste årene investert i nye fabrikker og CO2-nøytral trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen. Fabrikken på Steinskogen i Bærum fikk pelletsfyring i 2019. Senere har asfaltfabrikkene i Kristiansand (Rugsland) og i Trondheim konvertert til trepellets. Trepellet produseres av restmaterialer og defineres som CO2-nøytral og inngår derfor som en sentral del i vårt konsept NCC Green Asphalt, sier André Waage adm. direktør i NCC Industry Norway.


Read More

Del

Parisavtalen

Arbeidsgruppe III-bidraget til IPCCs sjette vurderingsrapport vurderer virkningene av klimaendringer, og ser på økosystemer, biologisk mangfold og menneskelige samfunn på globalt og regionalt nivå. Den vurderer også sårbarheter og evnene og grensene til den naturlige verden og menneskelige samfunn for å tilpasse seg klimaendringer.

COP28 – UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE – UNITED ARAB EMIRATES NOV/DEC 2023

IPCC Sixth Assessment Report: Climate Change 2022

The Paris Agreement

Del