Karbonfangst

Ulike regjeringer har jobbet med å realisere et fullskalaprosjekt for fangst, transport og lagring av CO2 (CCS) i Norge. Stortinget godkjente Solberg-regjeringens fullskala CO2-håndteringsprosjekt i Meld. St. 33 (2019–2020) ‘Langskip – fangst, transport og lagring av CO2’ i statsbudsjettet for 2021. Totalt skal det investeres 25,1 mrd. kroner i prosjektet. Staten vil dekke om lag 2/3 og industrien vil dekke om lag 1/3 av kostnadene i prosjektets første fase.

Read More

Del

Klimatiltak i Norge mot 2030

Miljødirektoratet har utredet 85 klimatiltak som gjør det mulig å nå Norges klimamål. Det er behov for flere virkemidler for å utløse utslippskuttene.

Fredag 2. juni 2023 lanserte Miljødirektoratet rapporten Klimatiltak i Norge mot 2030. Den analyserer ulike tiltak som kan kutte utslipp av klimagasser og hvilke barrierer aktørene møter. Analysen peker også på mulige virkemidler som kan utløse utslippsreduksjoner.

Rapporten viser 85 ulike tiltak som vil redusere utslipp fra alle sektorer –
Read More

Del

Verdens grønneste og mest moderne sinkverk

Utbyggingen ved sinksmelteverket Boliden Odda

Helene SeimBoliden logoBoliden Odda er allerede et klimavennlig sinksmelteverk, som bruker vannkraft som energikilde og fjellhaller for lagring av restproduktene. – Nå legger vi over åtte milliarder på bordet for å modernisere verket, øke produksjon og bemanning, og gjøre oss klare til ta rollen som verdens grønneste og mest moderne sinkverk, sier administrerende direktør Helene Seim ved Boliden Odda.


Read More

Del

NCC Green Asphalt i sterk vekst –

nccJoar Caspersen_2_160NCC Industry har de siste årene investert i nye fabrikker og CO2-nøytral trepellets som fyringskilde i asfaltproduksjonen. Fabrikken på Steinskogen i Bærum fikk pelletsfyring i 2019. Senere har asfaltfabrikkene i Kristiansand (Rugsland) og i Trondheim konvertert til trepellets. Trepellet produseres av restmaterialer og defineres som CO2-nøytral og inngår derfor som en sentral del i vårt konsept NCC Green Asphalt, sier André Waage adm. direktør i NCC Industry Norway.


Read More

Del

Størst på «grønn» stampemasse til aluminium i den vestlige verden

YARAOdd Olsen


Innenfor stampemasse for aluminiumceller, har vi det siste ti året utviklet et 100% grønt produkt som har revolusjonert segmentet. Produktet er helt fri for tjære og andre biprodukt. Volumet av den miljøvennlige stampemassen er doblet i denne perioden, og Elkem Carbon er blitt den største leverandøren av «grønn» stampemasse til aluminium i den vestlige verden. De siste årene har vi investert flere hundre millioner kroner i renseanlegg og energigjenvinning, og nye investeringer i driften gjøres kontinuerlig, sier verksdirektør Odd Olsen i Elkem Carbon.


Read More

Del

Tre vendepunkt for skipsbyggingsindustrien

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160Inflasjonen er høy, kronekursen er lav og kostnadene går til værs. Uansett, det er viktig å få en konklusjon på lakseskatten (grunnrenteskatt for oppdrett i sjø) og for skipsbyggingens sin del håper vi at skatten blir lavest mulig. Så håper vi inderlig at ikke de politiske myndigheter innfører noen som helst form for grunnrenteskatt på fiskeri. For å opprettholde og om mulig øke aktiviteten for den norske skipsbyggingsindustrien er tre vendepunkt avgjørende, sier verftsdirektør Hugo Strand ved FMV.
 

Read More

Del

Omsetningsrekord og høy miljøprofil

Hellum, Terje_nov 2016linjebygg
Vi hadde et økende aktivitetsnivå gjennom hele fjoråret dvs. fra mars måned da omikron varianten avtok. Det er høy aktivitet i alle rammeavtalene våre, og vi passerer 1,1 milliard kroner i omsetning inneværende år, (avvikende regnskapsår pr. 31.08). Det er All-time High for Linjebygg. Ressurstilgang har vært en utfordring, bare siste par månedene har vi ansatt 60 nye for å møte etterspørselen, sier Terje Hellum, adm. direktør i Linjebygg AS.

Read More

Del

Grønn teknologi og store investeringer

Nils G. Gjelstenlogo nikkelverk copy1,2 milliarder kroner er investert i nytt kobber elektrolyseanlegg og ble offisielt åpnet 15. november. Nå investeres 165 millioner kroner i ny hydrogenfabrikk. Dagens fabrikk er fra slutten av femti tallet og trengte en omfattende oppgradering. På global basis er etterspørselen etter nikkel økende, og det har en positiv effekt på prisene. Markedet på to millioner tonn viser at behovet for nikkel er stort på verdensmarkedet, sier Nils G. Gjelsten, adm. direktør ved Glencore Nikkelverk.Read More

Del

Verdens første vinddrevne RoRo-fartøy

Wallenius Wilhelmsen og partnere får 9 millioner euro fra EU til prosjektet som skal realisere Orcelle Wind – verdens første vinddrevne RoRo-fartøy. Tildelingen gjennom Horisont Europa viser at EU har tro på konseptet vårt, og er viktig for den grønne omstillingen i Europa, sier Roger Strevens, VP Global Sustainability hos Wallenius Wilhelmsen.
Read More

Del

Stor på skipsombygging og reparasjoner – Batteridrift kommer for fullt – reduserer CO2 utslipp med inntil 30%


magne standal_2FiskerstrandVerftAS3Det ser ut til at ombygging med batteridrift av ulike fartøytyper vil komme for fullt spesielt for havbruk og kystnære fiskeri fartøy. Gevinsten ligger bl.a. i å lade batteriene med overskuddskraft som kan benyttes til å optimalisere driften av fartøyet. Samtidig bidrar rederiet med en klimagevinst og reduserte CO2 utslipp med inntil 30%. Reparasjoner gir kortere liggetid ved verftet, men gir høyt volum, ca 60 – 70 anløp per år. Mange faste kunder kommer tilbake år etter år. Vi har en god portefølje på alle typer fartøy, men mest fiskebåter og ferger, sier verftsdirektør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft.
 

Read More

Del

All-Time High for Kaefer Energy

Kaefer_LogoBÅRD BJØRSHOL2022 er «All-Time High» for KAEFER Energy med forventet omsetning på 2,4 milliarder kroner. Ferdigstilling av fase 2 på det gigantiske Johan Sverdrup feltet har krevd stor innsats med oppkopling og ferdigstillelse av den nye prosessplattformen, P2, samt modifikasjonsarbeidene på Riser plattformen. Videre har oppgradering av Njord plattformen og generell økning i vedlikeholds omfanget på andre plattformer og landanlegg bidratt til vekst. Vårt bidrag i det grønne skiftet er å forebygge forfall av installasjoner med overflatebehandling. Samtidig hindrer vi unødig utslipp av CO2 ved å isolere og dermed minimalisere varmetap i prosessanleggene, sier Bård Bjørshol i Kaefer Energy.

Read More

Del

Wärtsilä Moss leder an i utviklingen av karbonfangst på skip

geir hellumWärtsiläVerdens shippingbransje ser på mange ulike løsninger for å redusere klimagassutslippene for å nå langsiktige klimamål. Oppmerksomheten rettes bl.a. mot teknologier som kan kutte CO2-utslippene fra skip på kortest mulig tid. Karbonfangst om bord på skip (CCS) kan bidra betydelig til reduksjon av CO2-utslipp i maritim sektor, og det kan skje raskere enn utvikling og utrulling av de fleste alternative løsninger eller -drivstofftyper. Markedet er enormt med tanke på at det i dag seiler rundt 70.000 handelsskip på verdens hav, sier Sigurd Jenssen, adm. direktør ved Wärtsilä Moss.


Read More

Del

Westcon tar ledertrøyen i det grønne skiftet

westcon-logooysteinmatre-1248 copy
Vi har nå installert et hydrogen anlegg på MF Hydra som skal testes ut i fergesambandet i Ryfylke og deretter settes i drift ut på nyåret. Det er et pionerprosjekt i det grønne skiftet. Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. De siste årene har vi bygget om en rekke båter med hybridløsninger. Batteripakkene gir fartøyene en mer optimal dieseleffekt med jevnere forbruk og med bedre tilpasset turtall på motorene. Det grønne skiftet er på full fart fremover, og Westcon ønsker å ta del i innovative grønne løsninger. Med tillit til at myndighetene nå går foran og legger til rette for havvind utbygging, så kommer offshore vind markedet for fullt om noen år. Vi signerte nylig en intensjonsavtale med svenske SeaTwirl for fabrikasjon og installasjon av deres nye S2x offshore vindturbin, sier Øystein Matre, adm. direktør i Westcon Yards.


Read More

Del

Verdifull Ilmenitt

Dag LarsentitaniaEtterspørselen etter råvarer har vært god og har økt siden pandemien brøt ut i 2020, trolig fordi det har vært mindre reisevirksomhet og rett og slett mer tid til oppussing i hus og hjem der våre produkter får størst uttelling. 2021 ble rent økonomisk et godt år for oss med en omsetning på 1107 MNOK og et resultat på 401 MNOK (EBT), sier adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania.

 

Read More

Del

“All-time High” for Elkem Bremanger – med klima på dagsorden


ElkemArne Werge_Olsen

Nå er det brukt over en milliard i Elkem Salten på energigjenvinning. Elkem Bremanger står i kø for å gjøre det samme. Det viktigste for verket er å slutte å fyre for kråkene, og det betyr varmegjenvinning. Samtidig arbeides det med karbonfangst i Elkem. Selv om Svelgen er den helt riktige plassen å produsere silisium og ferrosilium med energi fra vannkraft, så er det også viktig at vi utnytter kraften maksimalt, sier verksdirektør Arne Werge-Olsen ved Elkem Silicon Products Bremanger.

Read More

Del

Parisavtalen

Arbeidsgruppe III-bidraget til IPCCs sjette vurderingsrapport vurderer virkningene av klimaendringer, og ser på økosystemer, biologisk mangfold og menneskelige samfunn på globalt og regionalt nivå. Den vurderer også sårbarheter og evnene og grensene til den naturlige verden og menneskelige samfunn for å tilpasse seg klimaendringer.

COP28 – UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE – UNITED ARAB EMIRATES NOV/DEC 2023

IPCC Sixth Assessment Report: Climate Change 2022

The Paris Agreement

Del