Grønn industriell utvikling til 1,55 milliarder kroner

Johan BergWacker logo25Hydro Husnes utvider produksjonen og starter opp igjen Hall B i 2020, et omfattende arbeid med rehabilitering, infrastruktur og installering av elektrolyse celler. Samtidig utvides produksjonen av aluminium til bilindustrien med oppgradering av støperiet. – Når vi starter opp i 2020, vil den oppgraderte produksjonshallen oppnå 15% høyere volum fra elektrolyse cellene. Vi har ambisjon om å ta ned 0,3 kWh pr kilo aluminium, som utgjør ca. 2 – 3% energieffektivisering, sier fabrikksjef Johan Berg ved Hydro Husnes.


 
 
 

INTERVJUET

 

Målt etter årlig produksjonskapasitet er Hydro Husnes den fjerde største aluminiumprodusenten i Norge. Hydro Husnes ble et heleid Hydro-selskap 1. november 2014. Hydro Husnes fremstiller primæraluminium i såkalte prebake-celler. Det siste leddet i produksjonsprosessen er støperiet, der metallet støpes om til pressbolter som pakkes og skipes ut fra kai til kunder rundt om i verden. Den første aluminiumsproduksjonen på Husnes startet i 1965. Produksjonskapasiteten etter utvidelsen er 190.000 tonn elektrolysemetall og antall ansatte er 250 som skal økes til 340. www.hydro.com

 

Intervju med fabrikksjef Johan Berg ved Hydro Husnes

 

Hydro Husnes utvider produksjonen og starter opp igjen Hall B. Kort om bakgrunn og status?

Hydro Husnes hadde i drift to produksjonslinjer, hall A og B, før finanskrisen i 2008. Lønnsomheten for produksjon av aluminium i Norge falt markant og medførte at en av våre to produksjonslinjer, hall B, ble stengt ned i 2009. Verket har siden kjørt for halv produksjon. Markedet og betingelsene endret seg, og i desember 2017 ble det tatt en investeringsbeslutning for å gjenåpne produksjonslinjen.

Hydro har tro på aluminiumsproduksjon i Norge ift. grønn kraft, og ikke minst den industrielle kompetansen vi har nasjonalt. Vi oppgraderer nå produksjonslinjen i Hall B, men det er mer enn en re-start. Vi vil ta i bruk nye teknologi elementer fra teknologipiloten på Karmøy som skal bedre ytelsen også her på Husnes.

Vi er stort sett ferdig med bygningsrehabilitering og deler av infrastrukturen. Det har vært et omfattende arbeid. Det som gjenstår er å ferdigstille installering av elektrolyseceller. Dette pågår og vil fortsette gjennom 2020.

 

Hvilke teknologielementer fra Karmøy piloten overføres?

Blant annet forbedringer i katode og strømskinner som gjør at vi kan kjøre et høyere strømnivå og oppnå reduksjon i energiforbruket per tonn produsert.

Når vi starter opp i 2020, så vil den oppgraderte produksjonshallen oppnå 15% høyere volum fra elektrolyse cellene.

Vi har ambisjon om å ta ned 0,3 kWh pr kilo aluminium, som utgjør ca. 2 – 3% energieffektivisering. Vi dobler nå kapasiteten til 190.000 tonn primæraluminium, så dette utgjør en god besparelse sett i forhold til volum.

 

Prosjektet har en investeringsramme på 1, 4 milliarder kroner. Hvilket arbeidsomfang utgjør prosjektet?

I produksjonshallen er det 200 elektrolyse celler. Disse skal byttes ut. Videre oppgraderer vi 2 av 4 renseanlegg, som vil gi bedre renseeffektivitet. Samtidig skal støperiet oppgraderes. Dette er et omfattende og tidkrevende arbeid. En hall som har stått kald i 10 år og benyttet som reservelager for Hall A, trenger oppgraderinger, også av det bygningsmessige.

Den nye teknologien vil optimalisere energiforbruket og på sikt vil vi se på en ny fase for energigjenvinning.

 

Hydro Husnes – Hall A, Foto: Hydro

 

Hydro Husnes utvider i tillegg produksjonen av aluminium til bilindustrien og investerer ytterligere 150 millioner kroner i støperiet. Hva er omfanget?

Støperiet vil oppgraderes med ny teknologi for å produsere mer avanserte produkter til det økende markedet for bildeler i aluminium. Målet er å starte driften i 2020.

Støpeteknologien vil muliggjøre en effektiv produksjon av et aluminiumsbolt, HyForge™, som et mer spesialisert produkt til smiing av lettvekts bildeler. Dette kalles smibolt og teknologien er utviklet i Hydro.

Teknologien gir mulighet for å gå over fra tradisjonell ekstrudert smibolt til støpt smibolt, noe som fjerner kostbare ledd i produksjonsprosessen, samtidig som det øker kvaliteten.

Det å kunne produsere materialer til ulike nisjesegmenter som dette i et stort støperi, direkte fra flytende metall fra elektrolysen, gir både kostnads- og kvalitetsforbedringer.
Det viktigste for oss er fleksibiliteten til å kunne støpe både pressholt og smibolt i henhold til etterspørselen blant kundene på en fleksibel og effektiv måte.

Investeringen er godt planlagt ved at den når skjer samtidig med oppgraderingen av verket og Hall B.

 

Hvilke ringvirkninger skapes?

Den høyeste aktiviteten i prosjektet var på topp i september. Kontrakter er tildelt og det er en god miks av lokale, regionale, og nasjonale og internasjonale leverandører.

Først og fremst vil det å doble produksjonen gjøre oss mer robust og konkurransedyktig som aluminiumsprodusent. Samtidig er det viktig for arbeidsplasser og leverandører på Husnes og i regionen. Det skapes nå 90 nye arbeidsplasser ved anlegget som tilnærmet er ferdig rekruttert. Det er vi veldig godt fornøyd med. Vi hadde over 500 søknader på stillingene, og de fleste er fra nærområdet. Vi går nå inn i en opplæringsfase der nyansatte suksessivt går gjennom et opplæringsprogram første halvår 2020, parallelt og i samsvar med planlagt prosjektgjennomføring, avslutter Johan Berg.

 

Profilannonser
Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

     

 

     

 


 

Byggservice AS utfører alle typer grunn-, betong- og tømrerarbeid for offentlig og privat sektor. Oppdragene omfatter oppføring av bygninger, kaianlegg, mini-/småkraftverk og betongdemninger.
Fornøyde kunder har ført til vekst i ordreboken.

For Hydro Husnes, leverer vi på sikkerhet og kvalitet som hovedentreprenør i flere delprosjekter.

byggserviceas.com

 


 

 Hydro Husnes – Foto: Hydro