NCC Green Asphalt i sterk vekst

nccJoar Caspersen_2_160– Det er betydelige investeringer vi gjør for miljøet, og vi har en klar målsetting om å redusere CO2 utslippene med 50% fra 2016 til 2020. I dag benytter vi i stor grad LPG gass som fyringskilde. For oss handler det om å produsere Green Asphalt som er vårt varemerke. Samtidig er produksjonen av Green Asphalt bra for våre ansatte, og det håper jeg også våre oppdragsgivere vil tillegge stor vekt i tiden fremover, sier Joar Caspersen, adm. direktør i NCC Industry.


 

INTERVJUET

 

NCC Industry produserer totalt i overkant av seks millioner tonn asfalt og 25 millioner tonn pukk- og grusmateriale hvert år. Det gjør selskapet til Nordens største aktør innen asfalt og steinmaterialer. NCC har virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland. Dessuten eksporteres pukk til andre land i Nord-Europa. Virksomheten er inndelt i tre områder: Steinmaterialer, Asfalt og Hercules fundamentering AS. Selskapet i Norge har ca. 550 ansatte og omsatte for omlag 1,7 milliarder kroner i 2017. https://www.ncc.no/om-ncc/ncc-industry/

 


Intervju med adm. direktør Joar Caspersen i NCC Industry AS


Hvordan er markedsstatus for asfaltsegmentet?

Vi har hatt en god vekst og produserte og la nærmere 1,5 millioner tonn i 2018. Det er en økning på vel 300 000 tonn fra 2017. I år forventer vi en ytterligere økning til nærmere 1,7 millioner tonn. Det er vår ambisjon å fortsatt være en av markedslederne i dette segmentet, og vi ser fortsatt nye vekstmuligheter. Store infrastrukturprosjekter øker det totale volumet, og den muligheten ønsker vi å utnytte. Vi har gjennom oppkjøpet av to asfaltfabrikker i Osloområdet fått et godt utgangspunkt for videre vekst og sterk markedsposisjon i hovedstaden. Med oppkjøpet av fabrikkene i Osloområdet følger vi vår nordiske strategi om solid tilstedeværelse i alle de største nordiske byene.


NCC Industry vant den største asfalt kontrakten, veiprosjektet Arendal – Tvedestrand i 2017. Hva er omfanget?

Asfaltoppdraget er om lag 300 000 tonn og trolig det største asfaltprosjektet gjennomført i Norden. Det 23 kilometer lange motorvei-prosjektet mellom Arendal og Tvedestrand gjennomføres av AF-Gruppen, og NCC Industry ble tildelt oppdraget med å levere asfalt til prosjektet. Det blir dermed høy asfaltproduksjon på Sørlandet også i år. I forbindelse med prosjektet har vi satt opp en ny mobil asfaltfabrikk i anleggsområdet som sammen med eksisterende NCC-fabrikker på Sørlandet leverer til veiprosjektet.


Bilde: Asfaltering – NCC Green Asphalt


Hvilke konkurranseparametere er avgjørende i markedet?

Så langt har det nok vært mye fokus på pris i det statlige og kommunale markedet. De fleste kommuner legger til rette for en vektfordeling på pris, kvalitet og holdbarhet. Det gjør også Statens vegvesen til en viss grad, men vi ønsker at også Statens vegvesen i tiden fremover i sterkere grad, vil vektlegge slike parametere når nye kontrakter skal på anbud. CO2 utslipp bør også være et konkurranseparameter. Det er betydelige investeringer vi gjør for miljøet, og vi har en klar målsetting om å redusere CO2 utslippene med 50% fra 2016 til 2020. I dag benytter vi i stor grad LPG gass som fyringskilde. For oss handler det om å produsere Green Asphalt som er vårt varemerke. Samtidig er produksjonen av Green Asphalt bra for våre ansatte, og det håper jeg også våre oppdragsgivere vil tillegge stor vekt i tiden fremover.


Hvordan håndterer dere miljøet ved asfaltlegging?

Miljø står i sentrum for vår produksjon og utvikling av veistandarden. Vi jobber for å redusere bransjens miljøpåvirkning og utvikle bærekraftige og kostnadseffektive veier for fremtiden. Med NCC Green Asphalt har vi funnet en miljøtilpasset løsning der kvaliteten er den samme som for tradisjonell asfalt. Frem til noen år siden har høy temperatur vært en forutsetning for å få frem en tilstrekkelig sterk asfalt på motorveier. Størsteparten av den asfalten som produseres og legges på norske veier er derfor produsert med høy temperatur. Det betyr at steinmaterialer og bitumen varmes og blandes på høy temperatur. Prosessen for tradisjonell asfaltproduksjon er både energikrevende og kostbar. Ved å senke temperaturen ved asfaltproduksjonen, blir CO2-utslippet redusert.

Vi er landets største asfaltentreprenør for lavtemperaturasfalt. I fjor la vi 30% NCC Green Asphalt, og i år har vi mål om å legge 50% av totalt volum. Markedet etterspør miljøvennlige produkter i større grad, og da ønsker vi å være i forkant av utviklingen. Vi ser at Statens Vegvesen i større grad legger til rette for miljøvennlig lavtemperaturasfalt, og det er viktig for at vi skal nå målene vi har satt oss.


Hvordan vurderes fremtidsbildet?

Markedet i Norge har tatt seg opp de siste årene, og det peker i riktig retning. Nasjonal Transportplan gir positive føringer for utvikling av veiene våre, men det er et stort etterslep på vår veistandard mange steder i landet.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;