Vannkraft har enda større potensiale

andritz hydro logoKjetil Toverud_160Halvparten av kraftverkene i Norge er 40 år og eldre, og det er nødvendig å rehabilitere eller modernisere en aldrende vannkraft installasjon som turbiner, generatorer, kontrollsystemer og komponenter. Det vi oppfatter som en bremsekloss er beskatningen som føres mot vannkraft i dag. Nå er det satt ned et utvalg, utnevnt av regjeringen, som skal se på vannkraftens rammebetingelser og dagens skattenivå. Det er en viktig evaluering fordi dagens beskatning bidrar til at langsiktige investeringer uteblir eller blir forsinket fordi lønnsomheten i en nåverdibetraktning er for usikker. Det er også et paradoks at beskatningen på vannkraft er mye høyere enn for oljeutvinning, sier adm. direktør Kjetil Toverud i Andritz Hydro AS.ANDRITZ HYDRO AS er lokalisert på Bergermoen på Jevnaker og har sitt marked hovedsakelig i Norge. Andritz Hydro leveres komplette løsninger til vannkraftanlegg i alle størrelser. Det gjelder både nye anlegg, oppgraderinger, rehabilitering og service.

Av omsetningen utgjør leveranser til vannkraftanlegg ca 95% og de resterende 5% er til industrien. Totalt har bedriften ca 160 ansatte og et produksjonsareal på 5.000 m2. Bedriften hadde en omsetning på vel 540 MNOK i 2017.

 


Intervju med adm. direktør Kjetil Toverud i Andritz Hydro AS


Ren energi – hvilke muligheter har vi innen vannkraft i Norge?Det har vært snakket mye om det grønne batteriet som gir fleksibilitet i kraftproduksjonen mot det nordiske nettet, og kanskje mest interessant om vi ser mot det europeiske nettet. Det handler om at vannkraften er veldig fleksibel i forhold til annen kraftproduksjon, og 50% av magasinkapasiteten i Europa ligger i Norge. Med vannkraften kan vi øke produksjonen og i løpet av minutter gå inn med stor effekt på nettet i kontrast til sol- og vindkraft som er avhengig av været. Vannmagasiner er med andre ord et stort batteri som kan benyttes som reguleringskraft og nettstabilisering. Der ligger potensialet og mulighetene for norske kraftselskaper fremover.


Hvilke politiske føringer er lagt for vannkraften?Halvparten av kraftverkene i Norge er 40 år og eldre, og det er nødvendig å rehabilitere eller modernisere en aldrende vannkraft installasjon som turbiner, generatorer, kontrollsystemer og komponenter. Det vi oppfatter som en bremsekloss er beskatningen som føres mot vannkraft i dag. Nå er det satt ned et utvalg, utnevnt av regjeringen, som skal se på vannkraftens rammebetingelser og dagens skattenivå. Det er en viktig evaluering fordi dagens beskatning bidrar til at langsiktige investeringer uteblir eller blir forsinket fordi lønnsomheten i en nåverdibetraktning er for usikker. Det er også et paradoks at beskatningen på vannkraft er mye høyere enn for oljeutvinning.

Vannkraft er ryggraden i kraftsystemet vårt, og det viktig at Norge som vannkraftprodusent ikke kommer mer på etterskudd i forhold til opprustning og modernisering av eksisterende kraftverk. Her gjelder det å ha god planlegging og få rammebetingelser som initierer jevn fornyelse slik at man ikke kommer i et uføre som vi har sett med jernbanen der man plutselig var 50 år etter med investeringer.


Hva er status ?Det er bygget en rekke nye kraftverk de siste fem årene som har erstattet gamle kraftverk, men også nye er installert. Til gjengjeld er det blitt lavere investeringer på service og oppgradering, eller rehabilitering av kraftverk. Nå er det i ferd med å snu fordi det grønne sertifikat markedet går ut 2020, og da vil det ikke lenger være så lønnsomt å bygge nytt. Nå går investeringer på nye anlegg ned, mens det øker innen service og rehabilitering. Men investeringsvolumet er relativt konstant på om lag to milliarder kroner i året. Dersom det imidlertid lettes noe på skattetrykket, vil vi kunne se en økning både innen nye anlegg og rehabilitering. Det er to hovedfaktorer som avgjør det. Det ene er skattenivået, det andre er om kraftselskapene har tro på et langsiktig prisnivå på strøm.


Hva er bredden av produktløsninger, og hva er en typisk leveranse?Konsernet vårt har en strategi om å være en totalleverandør innenfor elektromekanisk utstyr til vannkraftproduksjon med turbiner, generatorer og elektro-/automasjon systemer. På Jevnaker har vi også bygget oss opp til å bli en totalleverandør med nødvendige verkstedsfasiliteter, maskiner og kompetanse lokalt på elektro og mekanisk. En typisk leveranse på et nytt anlegg er turbin, generator, automasjons- og kontrollanlegg og utstyr til inntaksveier og luker. Vi dekker hele omfanget. I forhold til bygg inngår kunden en egen kontrakt med en bygg entreprenør.

På et rehabiliteringsprosjekt oppgraderer vi turbinhjul med høyere effekt og virkningsgrad. Generator får gjerne ny stator eller nye poler for høyere ytelse og eller nytt styringssystem. Da gjør vi også engineering, prosjektledelse og montasje på selve anlegget.


Hvilke større prosjekter har dere for tiden?Vi leverte nylig til Lysebotn 2 for Lyse Kraft; – to turbiner på 185 MW hver, generatorer, 13 luker og trykksjakt med hjelpeutrusting, til sammen 1000 tonn stål. Lysebotn 2 er et av Norges største vannkraftprosjekt og betyr om lag 15 prosent mer energi uten nye overføringer av vassdrag eller reguleringer.

Vi har flere prosjekter under arbeid, bl.a. til Nedre Otta og Tolga for Eidsiva, Smibelg og Storåvatn for Salten Kraftsamband, Storåselva for NTE og Grunnåi for Skagerak Energi.

Til Kvilldal for Statkraft oppgraderer vi fire turbiner på 310 MW hver. Dette er en betydelig oppgradering til det største kraftverket i Norge, effektmessig.

Så er det mange prosjekter av det vi kaller kompaktmaskiner som er nye maskiner mellom 1 og 30 MW.


For driften videre – hva er viktigst?Det vi er spesielt opptatt av er at vi har gode serviceverksteder og et godt serviceapparat i Norge til å betjene det norske markedet. Vi har store maskiner som kan håndtere de største turbiner og generatorer. Det er viktig å ha kompetansen og alle fasiliteter i Norge slik at våre kunder kan få den service de trenger lokalt, avslutter Kjetil Toverud.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;