Tidenes beste fra Indra Navia

indra_logoEldar Hauge_2_160_AIndra Navias neste generasjons overvåkings-system for flytårn (A-SMGCS) vil spille en nøkkelrolle i å styre den travleste flyplassen i Europa, London Heathrow. – Vi skal levere vårt nyeste InNOVA-produkt for Advanced Surface Movement Guidance and Control (A-SMGCS), som er et overvåkingssystem for fly og andre objekter i bevegelse på bakkeplan. London Heathrow har brukt Indras tårnsystemer siden tidlig på 90-tallet, sier adm. direktør Eldar Hauge i Indra Navia AS.


Indra Navia AS is a world leader in delivering air traffic control systems. Norwegian-developed and -produced technology sold to every corner of the globe. From Paris to Kuala Lumpur, Buenos Aires to London, Sydney to Toronto: many of the world’s busiest airports rely on NORMARC, GAREX and NOVA products from Indra Navia for safe and efficient air traffic management. Our offices are in Asker. We are a wholly owned subsidiary of the Spanish-based Indra Group with over 40 000 employees worldwide. www.indranavia.no


Bedriften har siste året samlet all virksomhet fra Skullerud og Horton til nytt bygg i Asker.
Intervju med adm. direktør Eldar Hauge i Indra Navia ASIndra Navias neste generasjons overvåkingssystem for flytårn (A-SMGCS) vil spille en nøkkelrolle i å styre den travleste flyplassen i Europa, London Heathrow, en kontrakt dere vant i sommer. Hva inngår?

Vi skal levere vårt nyeste InNOVA-produkt for Advanced Surface Movement Guidance and Control (A-SMGCS), som er et overvåkingssystem for fly og andre objekter i bevegelse på bakkeplan. London Heathrow har brukt Indras tårnsystemer siden tidlig på 90-tallet. For tiden er det fire separate Indra-systemer installert på Heathrow som overvåker flytrafikken både på bakken og i lufta, brukt av kontrolltårnet så vel som Heahtrow’s Virtual Contingency Facility (VCF). Det nye InNOVA Ground-systemet erstatter det nåværende overvåkingssystemet med en ny generasjon maskinvare, radarer og prosessorer. Vi leverer også programvare med forbedret sporing og nye skjermfunksjoner. Systemet kan utvides med funksjonalitet som avanserte sikkerhetsnett og integrering av andre tårnfunksjoner. Vi vil også omkonfigurere flyplassens nåværende systemer slik at i stedet for å være fire separate systemer, vil det være to fullt integrerte systemer. Disse to systemene vil bli installert på henholdsvis Heathrow VCR (Visual Control Room) og VCF, og vil effektivisere operasjonell drift og vedlikehold.


Indra Navia er en global aktør. Hvilken posisjon har Indra Navia på verdensmarkedet, og hvordan ser du markedet fremover?Vi hadde tidenes år i 2017 med om lag 550 MNOK i omsetning og en margin på 14%, og fortsetter fremgangen i år med ytterligere 100 MNOK til 650 MNOK og med ytterligere marginforbedring til 15%. Vi har levert bedre enn noen gang og etterspørselen etter våre systemer er økende. Innefor navigasjon som er lettest å måle, har vi omtrent 50% av det globale markedet. Da er USA holdt utenfor ettersom det amerikanske markedet er veldig proteksjonistisk. Det er spesielt navigasjonssystemer og instrumentlandingssystemer som skyter fart, men ettermarkedet har også økt.

Det har vært en konsolidering i markedet med færre og større operatører. Som eksportbedrift hadde vi et vanskelig marked da oljeprisen var oppe i 130 dollar fatet, og med en krone på sitt sterkeste. Men nå som kronen har svekket seg til et akseptabelt nivå så konkurrer vi godt internasjonalt. Det har vært en helt nødvendig forutsetning for oss. Vi har hatt god vekst i India, og Kina er et kjempemarked for oss. Det bygges flyplasser veldig mange steder i verden, og markedet totalt sett er i vekst.

Markedet er ekstremt konservativt. Det å få godkjente systemer innen Air Traffic Management (ATM) for operativ drift er omtrent som å få godkjent nye kritiske legemidler. Men det skapes rom for å komme med nye løsninger i større grad enn tidligere. Flere og flere tar større grep med å endre sine operative modeller, prosedyrer og prosesser for å utnytte potensialet i ny teknologi. Markedene dereguleres, og det er konkurranse om å drifte flyplassene. Det er et helt annet konkurranselandskap nå enn det vi har sett tidligere. Kommersialiserte dronetjenester vil med tiden også bli del av luftrommet og skape store utfordringer innen sikkerhet. Nå forholder vi oss til kontrollert og ikke-kontrollert luftrom, men med innpass av droner i kommersiell drift, vil alt luftrom bli kontrollert. Droner vil bli en «gamechanger» på mange områder.


Hvilke systemer leverer Indra Navia?GAREX er kommunikasjonssystemet vårt, brukt av flyveledere til å snakke med pilotene. Gjennom flere tiår med forskning, er GAREX blitt verdensledende for denne type kommunikasjonsløsninger. Innen navigasjon har vi varemerket NORMARC, tidligere kjent som Norsk Marconi. Hvert minutt er det et fly et sted i verden som lander trygt takket være våre NORMARC landingssystemer, som er etablert som en standard i bransjen. Det tredje varemerket er InNOVA tårnsystemer som er i bruk ved alt fra komplekse hub’er til små regionale flyplasser rundt hele verden, blant annet ved London Heathrow og Paris Charles De Gaulle.

Et spesielt produkt vi har utviklet er såkalte «Electronic Flight Strips» som erstatter papirstrimlene som flyvelederen bruker i dag med en elektronisk løsning som gir grunnlag for ny funksjonalitet ved automatisering av flytrafikk. Produktet er tett integrert i InNOVA porteføljen, men står også på egne ben. Vi har også utviklet det vi kaller «Runway Status Lights», som Charles de Gaulle i Paris var først ute med å ta i bruk. Vi bruker lysene på rullebanen til å gi pilotene sikkerhetskritisk informasjon i forhold til landing, taksing og take-off. Runway Status Lights er et sikkerhetstiltak for å unngå uhell på bakken.


GBAS (Ground Based Augmentation System) – hvilken posisjon har systemet i dag?Vi deltar i et stort forskningsprogram i EU-regi som har fått navnet SESAR (Single European Sky ATM Research Program) som går på utvikling av neste generasjons luftkontroll systemer hvis formål er at effektiviteten i luftrommet må økes. I dette programmet er det nå utviklet veldig mye ny teknologi som skal brukes til de nye ambisjonene som man har ifm. omlegging av det europeiske luftrommet, med andre ord øke effektiviteten i luftrommet og samtidig skape grunnlag for at europeisk virksomhet skal være levedyktig i fremtiden.

Et GBAS basert system vil være mer nøyaktig og fly vil kunne lande lenger inne på rullebanen og bidra til mer fleksible innflygningsmuligheter som begge kan spare miljøet for støy utenfor flyplass-området. GBAS kan korte ned innflyvingstraseene og spare miljøet for 400 – 700 kg CO2 per landing. I tillegg øker effektiviteten eller landingsfrekvensen fordi innflygingen ikke skaper signalforstyrrelser i luftrommet ved landing.


Verdens største kontrakt for fjernstyrte tårn ble inngått med Avinor i 2015. Hva er status?Avinor har et program for 15 av Norges mest isolerte flyplasser. Fjernstyrte tårn er et spennende konsept der vi skal heve effektiviteten og kvaliteten på flygelederoperasjoner til mindre flyplasser ute i distriktene. Konseptet har en spesiell kameraløsning fra Kongsberg Defence Systems som ingen andre i verden har maken til. Vi leverer et InNOVA tårnsystem med all funksjonalitet som i et vanlig tårn. Kontrollsenteret er i Bodø og er laget slik at en flygeleder kan styre opp til tre flyplasser. Det er en stor besparelse for Avinor å organisere tårntjenesten på den måten. Først ut er flyplassen på Røst som blir operativ i september neste år og deretter følger Vardø i 2020 og videre Røros, Hasvik, Berlevåg og Mehamn. Kontrakten er et samarbeid med Kongsberg Defence Systems og Indra Navia. Det er opsjon for ytterligere 21 flyplasser, så ambisjonen er få systemene installert på hele 36 flyplasser, avslutter Eldar Hauge.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;