Kraftig vekst for KAEFER Energy

Kaefer_LogoBÅRDKAEFER Energy har en omsetningsvekst på 40% siste to år og med en forventet omsetning på 1,5 milliarder kroner i år. – Vi har skapt kvalitet og effektivitet gjennom våre pågående forbedringsprogrammer, inkludert også Lean Management som vi implementerte i hele organisasjonen alt i 2013. Vi er ikke bare blitt mer effektiv og topp trimmet, men vi har også høstet ytterligere forbedrede resultater innen HMS. Det har gitt økt kundeverdi, fornyet tillit, nye store prosjekter og kraftig omsetningsvekst, sier Bård Bjørshol, adm. direktør i KAEFER Energy.

 

KAEFER ENERGY er et ledende multidisiplint selskap rettet mot olje- og gassindustrien innen Isolering, Tilkomst, Overflatebehandling, Innredning og HVAC. Forretningsområdene dekker hele olje- og gassindustrien; modifikasjons- og vedlikeholdsmarkedet, nybygg og landanlegg. KAEFER ENERGY er både ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001 sertifisert, og har 0-skade filosofi som overordnet mål. Bedriften har om lag 850 egne ansatte, og sysselsetter ytterligere 950 gjennom underentrepriser og innleie. Forventet omsetning dette året er på ca. 1,5 milliarder kroner. KAEFER konsernet har i år 100 års jubileum og er etablert i 35 land. I fjor feiret KAEFER Energy førti års drift i Norge.

 


Intervju med adm. direktør Bård Bjørshol i KAEFER Energy ASKAEFER Energy inngikk en driftsallianse med Aker BP på vårparten. Hva inngår i denne alliansen?


BP Norge, nå Aker BP, tildelte oss vedlikeholdskontrakten for totalt 14 installasjoner på norsk sokkel, henholdsvis på Valhall-, Ula- og Skarv-feltene, to år tilbake. Ved årsskiftet ble også Alvheim feltet (gjennom at Aker BP har overtatt Alvheim FPSO fra Marathon Oil) lagt til samme kontrakt, og likeså skjer det samme med Ivar Aasen feltet i løpet av siste kvartal 2018.

Driftsalliansen har som målsetting å oppnå et effektivt og kostnadsbesparende samspill med de øvrige selskapene som har en rolle knyttet til vedlikeholdsoppgavene, slik at vi i et fellesskap ivaretar den tekniske integriteten av alle Aker BP sine installasjoner på norsk sokkel. Alliansens mål er å levere de mest kostnadseffektive tjenester innenfor integritetsledelse, plattformtjenester og tilkomstteknikk. KAEFER Energy vil inngå i ledelsen av alliansen, og vil forestå utførelsen av isolasjonsarbeidene, overflatebehandlingen, stillasbygging og tilkomstteknikk. I tillegg utfører KAEFER Energy også innredning- og HVAC arbeidene på de samme installasjonene.

Vedlikeholdskontrakten har en varighet på tre år pluss opsjoner på tre ganger to år. Årlig omsetning er ventet rundt 250 millioner kroner, og kontrakten gir arbeid til rundt 250 medarbeidere. Dette er en stor og viktig kontrakt for oss i årene fremover.


Equinor tildelte i fjor en milliardkontrakt til KAEFER Energy, den mest langsiktige kontrakten i bedriftens historie. Hva er omfanget?


Dette er en strategisk viktig kontrakt for oss. Den går frem til 2031 og dekker leveranse av tjenester og materiell innen isolering, stillas/tilkomst, overflatebehandling og passiv brannbeskyttelse, noe som utgjør brorparten av KAEFER Energy sine disipliner. I tillegg vil det under denne kontrakten bli utført andre tilstøtende tjenester (slik som lettere mekanisk arbeid, forskjellige innredningsarbeider, teknisk rengjøring o.l.). Kontrakten kan i prinsippet benyttes på alle Equinors anlegg i Norge. Vår forståelse er at Equinor søker å premiere de beste leverandørene med muligheter for økt arbeidsomfang. Avtalen sikrer viktig og stabil sysselsetting i mange år fremover, og gir insentiver for forbedringer gjennom innovasjon og effektivisering.

Vi har det siste året suksessfullt ferdigstilt flere kontrakter tilknyttet Equinors gigantiske Johan Sverdrup utbygging. For Aibel hadde vi kontrakten for isolasjon, innvendig utrustning, passiv brannbeskyttelse og “touch-up” maling for boreplattformen som ble bygget i Haugesund. I tillegg valgte Rosenberg WorleyParsons oss som samarbeidspartner for bygging av tre broer og to flammetårn i forbindelse med de fire plattformene på Johan Sverdrup fase 1. Noen er ferdig og overlevert til Equinor, men det er fortsatt leveranser ut i 2019.

For Martin Linge plattformen er vi Rosenberg WorleyParsons sin partner knyttet til sammenstillingsarbeidet, innenfor fagfeltene innredning, isolering, overflatebehandling, stillas og tilkomstteknikk. Mange av våre medarbeidere er nå travle med dette sammenstillingsarbeidet, som vil pågå i Nordsjøen til siste del av neste år.

I fjor ble vi også tildelt en stor prosjektkontrakt for ISO-vedlikehold på Mongstad-anlegget for Equinor. Arbeidet vil pågå med full styrke også gjennom vinteren. Kontrakten omfatter isolering, overflatebehandling og stillasbygging, og løper over en toårsperiode med en forventet verdi på 300 millioner kroner, og vi mottar gode tilbakemeldinger på arbeidet.

Forøvrig har vi omfattende avtaler med de fleste aktører for modifisering, oppgradering og nybygging knyttet til fagene HVAC og Innredning. Vi har over tid demonstrert leveringsevne gjennom større nybyggkontrakter, vedlikeholdsprosjekter offshore og på landanlegg. Dette er multi-disipline prosjekter der vi får kombinert fagene våre og utnyttet kapasiteten og kompetansen på tvers i selskapet. Samtidig har vi en struktur til å gjennomføre hele spekteret, fra mindre til de større og mer komplekse EPCIC kontraktene. Denne bredden i kompetanse og erfaring gjør oss robuste for fremtidige kontrakter.


Dere har gått i bresjen for forbedringer gjennom Lean og digitalisering i bransjen. Hva innebærer dette?


Alle grep som forenkler arbeidsprosesser er velkommen. Målet er hele tiden å øke kundeverdien i våre leveranser, gjennom økt sikkerhetsnivå, god kvalitet, lavere kostnader og effektiv og forutsigbar prosjektgjennomføring. Vi gjennomfører piloter innenfor digitalisering (DPMS – Digital Project Management System) både på Valhall feltet og på Kårstø.

Den nye digitale løsningen skal støtte en sømløs utførelse av arbeidsrutiner i tråd med tradisjonell Lean-praksis. Vi har startet med inspeksjon og dokumentasjon. Løsningen vår er svært fleksibel for å kunne utvides til å ivareta andre funksjoner enn dokumentasjon og inspeksjon, og skal kunne tilpasses bl.a. våre kunders IT-løsninger og arbeidsprosesser. Vår løsning gir oss mulighet til å håndtere alle krav til inspeksjon og dokumentasjon – enten man må ta bilder eller signere elektronisk for kvalitet, miljø, fremdrift på utført arbeid osv. Ved å benytte nettbrettet ute i felt, kan komplett sanntidsinformasjon fra inspeksjoner og daglige logger flyte rett inn i databasen og bli direkte tilgjengelig. Målet er en komplett digitalisert prosjektstyringsløsning.

«Energy Products» – serien øker kraftig. Hva er målet?

Vårt mål er å utvikle produkter som vil gi økt verdi for våre kunder. Den suksessen vi nå erfarer med økt salgs av produkter viser at vi er på rett vei. Vi har hatt stor suksess med flere av våre produkter, slik som de vendbare sengene, brann-produktene, gulvmassen osv. Våre produkter som skal beskytte ventiler, flenser, tanker, stålstruktur etc. i et brann- og eksplosjons senario har tatt nye store markedsandeler. Produktene representerer også en kommersiell effekt, noe som ytterligere inspirerer og gir rom for videre satsning. Produktene er utviklet av våre ansatte og fabrikkert i trygge omgivelser og i en effektiv produksjonsprosess. Fremover satser vi på ytterligere nye innovative løsninger, og har derfor styrket vår kapasitet for å utvikle slike nyvinninger.


Med en omsetningsvekst på 40% siste to år, og med en forventet omsetning på 1,5 milliarder kroner i år. Hva har gitt uttelling, og hva er strategien fremover?


Vi har skapt kvalitet og effektivitet gjennom våre pågående forbedringsprogrammer, inkludert også Lean Management som vi implementerte i hele organisasjonen alt i 2013. Vi er ikke bare blitt mer effektiv og topp trimmet, men vi har også høstet ytterligere forbedrede resultater innen HMS. Det har gitt økt kundeverdi, fornyet tillit, nye store prosjekter og kraftig omsetningsvekst.

Strategien er fortsatt å satse på prosjekter relatert til olje og gass næringen innen fagene Isolering, Overflatebehandling, Tilkomst, Innredning og HVAC. Vi skal vinne prosjekter og ta nye markedsandeler. Disse vil være både innen nybygg, modifikasjoner og vedlikehold, på landanlegg og på installasjoner i havet, avslutter Bjørshol.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  


For videre informasjon: www.aluhak.no
  


For videre informasjon: www.ertrading.no
  


For videre informasjon: www.norspray.no