Gode resultater fra råsterk bergindustri

Dag Larsentitania2017 ble et godt år for oss med en omsetning på 841 MNOK og et resultat på 308 MNOK (EBT). Høy dollarkurs gir god drahjelp på inntjening, men vi har også tilpasset kostnadsnivået til markedet. Produksjonen falt med 20% fra 2015, men ser nå ut til å holde samme nivå som i fjor, omlag 550.000 tonn. Etterspørselen etter ilmenitt har for så vidt vært akseptabel, men det er kommet flere aktører til markedet og plassering av nye volum er begrenset. Det er først og fremst produsenter fra Øst-Europa og Afrika som påvirker vårt markedsbilde, sier adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania. 

Titania er en av verdens største produsenter av ilmenitt. Malmforekomsten på Tellnes, som ligger omlag fem km inn i landet fra Jøssingfjord, er grunnlaget for bedriftens aktivitet. Med reserver på 300 millioner tonn er dette en av verdens største ilmenittforekomster. Malmen brytes ved hjelp av storskala dagbruddsdrift. Bedriften har 234 ansatte. www.kronosww.com

 

 

Intervju med adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania AS


Hvordan er dagens markedsbilde for Ilmenitt? 

2017 ble et godt år for oss med en omsetning på 841 MNOK og et resultat på 308 MNOK (EBT). Høy dollarkurs gir god drahjelp på inntjening, men vi har også tilpasset kostnadsnivået til markedet. Produksjonen falt med 20% fra 2015, men ser nå ut til å holde samme nivå som i fjor, omlag 550.000 tonn. Etterspørselen etter ilmenitt har for så vidt vært akseptabel, men det er kommet flere aktører til markedet og plassering av nye volum er begrenset. Det er først og fremst produsenter fra Øst-Europa og Afrika som påvirker vårt markedsbilde, selv om vi lever i en global økonomi der Kina er en hovedaktør.


Titania er blant de største på ilmenitt. Hvor er nedslagsfeltet størst geografisk?Vi har en av verdens største ilmenittforekomster. Det er fortrinnsvis Nord-Europa vi leverer til. Frakt utgjør store kostnader og begrenser dermed tilgangen til markedet geografisk. Produksjonen går i sin helhet til pigmentindustrien som igjen leverer inn til malings- og lakk industrien.

Titania (2)

 

 

 

 

 

 

Titania – Hauge i Dalane

Hva utgjør produksjonsprosessen?

Vi tar ut ilmenitt fra gruven som vi knuser, maler, sikter og separerer. Dette oppgraderer vi til et konsentrat med høyest mulig innhold titandioksid (TiO2). Det er dette konsentratet som går inn i pigmentindustrien. Malmen inneholder ca. 18% titandioksid, men vi oppgraderer vårt konsentrat til ca. 44%. Vi fremstiller dette i en komplisert oppredningsprosess. Som biprodukter utvinnes konsentrater av magnetitt og sulfider.

Pigment fabrikkene bearbeider vårt materiale videre i en kjemisk prosess som videre oppgraderer konsentratet. Det handler om å separere og oppgradere titandioksid.


Hvem er konkurrentene ?Vi arbeider i fjell, mens mange av våre hovedkonkurrenter befinner seg i Afrika der ilmenitten finnes i sand. Dermed har de helt andre forutsetninger og en enklere prosess for å oppgradere ilmenitten og gjøre produksjonen mer kostnadseffektiv. Det er ganske forskjellige prosesser når utvinning er sandbasert og ikke bergbasert som forutsetter sprengning og knusing av berg.


Hva er utfordringen?Vi har en gruve som krever høye kostnader med å flytte store volum gråberg. Det har vi hatt i mange år, og slik er det fremdeles, men vi har pågående prosjekter for å effektivisere egne ressurser og gruvedriften. Modernisering og kostnadseffektivisering er en viktig utfordring vi jobber med kontinuerlig. Det betyr også at vi må tilpasse bemanningen i takt med produksjon og marked.


Hvordan håndteres miljøet?Titania er et moderne bergverk som legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet. Landdeponiet for oppredningsavgang ble tatt i bruk i 1994 og er en deponeringsløsning som er akseptert av myndigheter og miljøvernorganisasjoner. Et systematisk sikkerhetsarbeid gjennom mange år plasserer Titania blant de beste bedriftene i bransjen, avslutter Dag Arve Larsen.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;