En grønn revolusjon i aluminiumsindustrien

alcoatorbjorn_halland_2På vårparten inngikk Alcoa et joint venture med Rio Tinto, som heter Elysis. Målsettingen er å oppskalere og kommersialisere en revolusjonerende ny teknologi for å produsere aluminium som avgir oksygen og eliminerer klimagasser. Apple, myndighetene i Canada og Quebec er også med som investorer. Det er den viktigste innovasjonen i aluminiumsindustrien på mer enn et århundre, sier Kai Rune Heggland, direktør for Alcoa Norway.

 

Alcoa har vært tilstede i Norge siden selskapet startet et materialsamarbeid med Elkem (tidl. Elektrokjemisk) på 1920-tallet. I 1962 ble selskapet deleier i Elkem Aluminium. Siden 2009 har smelteverket på Lista og smelteverket og anodefabrikken i Mosjøen vært heleid av Alcoa. De to norske verkene har en samlet produksjon på 290 000 tonn primæraluminium pr. år. Anodefabrikken i Mosjøen leverer anoder til smelteverket i Mosjøen og til Alcoas smelteverk Fjardaal på Island. De norske verkene leverer kvalitetsprodukter til europeiske valseverk, ekstruderingsverk og støperier. Alcoa Norway har ca. 750 ansatte, og en årlig omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner (2017). Alcoa Norway ANS er en del av Alcoa Corporation (AA:NYSE), et av verdens ledende aluminiumsselskaper. www.alcoa.com/norwayIntervju med Kai Rune Heggland, direktør for Alcoa Norway


En industriell grønn revolusjon er underveis i aluminiumsindustrien, verdens første karbonfrie smeltingsteknologi. Hva innebærer teknologien, og hva er status i prosjektet?


På vårparten inngikk Alcoa et joint venture med Rio Tinto, som heter Elysis. Målsettingen er å oppskalere og kommersialisere en revolusjonerende ny teknologi for å produsere aluminium som avgir oksygen og eliminerer klimagasser. Apple, myndighetene i Canada og Quebec er også med som investorer. Det er den viktigste innovasjonen i aluminiumsindustrien på mer enn et århundre.

Teknologien skal nå prøves ut ved et Rio Tinto verk i Canada. Vi vet ennå ikke med sikkerhet om teknologien kan benyttes både til retrofit/ombygging av eksisterende anlegg og Greenfield/nyanlegg, men vi har tro på at den kan anvendes til begge fordi anodeteknologien er basert på samme kjemiske prosess som eksisterende teknologi. Det er materialbruken i ovnene som gjør at prosessen blir karbonfritt. I dag forbruker vi karbon for å spalte ut aluminium av alumina. Med den nye inert anoden avgir prosessen bare oksygen. Det er samme kjemiske bad og prosess, men med litt annen spalting. Energiforbruket er også tilnærmet likt, men effektiviteten blir høyere. Elysis har som mål å ha ovner i drift fra 2020 til 2024 for å prøve ut teknologien og se om den kan eskaleres opp slik at teknologien blir kommersiell gjennomførbar og konkurransedyktig. Det trinnet gjenstår å dokumentere. Resultatet er produksjon av ren oksygen og flytende aluminium. Ingen utslipp av klimagasser overhodet.

– Og det er helt klart at med grønnere profil, vil vi styrke vår konkurransekraft for fremtiden når markedet vil etterspørre grønn aluminium, – for den utviklingen mener vi kommer. I dag er det ikke betalingsvillighet, men det er noen kunder som stiller krav til fornybar kraft, og der er vi som leverandør fra Norge i en god posisjon. Vindkraft er nå mer konkurransedyktig enn vannkraft, men det norske kraftsystemet er unikt med vannkraftens reguleringsevne.

Vi har også forsket på en karbotermisk tilnærming, en teknologi som er unik og har et stort grønt potensial i hvordan vi produserer aluminium. Vi har vist at prosessen fungerer i mindre skala, men det gjenstår å teste teknologien i større skala for å vise at produksjonen er kommersielt konkurransedyktig. Prosessen kan gjøre det mulig å drive lønnsomt med mindre enheter med fleksible kraftforsyninger.

Fremtidens klima- og miljøutfordringer løses ikke uten teknologiutvikling og forskning. Verden trenger metaller, og det har vært en langsiktig utvikling over flere ti-talls år med å forbedre prosessene, minimere utslipp med renseanlegg, gjenbruk av råmaterialer og andre innsatsfaktorer hos Alcoa.

Bilde: Alcoa Norway


Hvilke markeder er det Alcoa Norway henvender seg mot?


Generelt Europa, men lite på innenlandsmarkedet bortsett fra støpelegeringer som Lista leverer i flytende form til nabobedriften Chassix Farsund.

Produktene på Lista er pressbolt med forskjellige tilsetningsmaterialer avhengig av kundens krav til styrke. Kundene våre er pressverk som lager aluminiumprofiler til bygnings- og bilindustrien. Støpelegeringene benyttes i en avansert støpeprosess for produksjon av bildeler.

I Mosjøen produseres støperilegeringer og valseemner, og om lag 60% av Mosjøens produksjon går til valseprodukter.


Aluminiumproduksjon er en kraftkrevende industri. Hva er kraftsituasjon pt.?


Siden i fjor har vi inngått tre vindkraftavtaler med 15 års varighet, fra Kvitfjell/Raudfjell-prosjektet på Kvaløya, Øyfjell-prosjektet i Vefsn kommune og Guleslettene Vindpark på Vestlandet. Vindkraftavtalene forventes å dekke om lag 70 prosent av Mosjøens kraftforbruk fra 2021.

Kontraktene sikrer langsiktig leveranse av miljøvennlig, fornybar kraft til Alcoas smelteverk i Mosjøen, og bidrar til å posisjonere Alcoa Mosjøen som et av verdens mest bærekraftige aluminiumverk. Avtalene styrker selskapets posisjon som en av de ledende kjøperne av bærekraftig vindkraft i det europeiske energimarkedet.

Overskudd av bærekraftig energi i Norge bør brukes til langsiktig verdiskaping lokalt. Med de langsiktige avtalene vil vi ta et nytt steg frem mot lavutslippssamfunnet, samtidig som avtalene gjør oss i stand til å arbeide videre frem mot 2050-målene som er nedfelt i Norsk Industri’s veikart for prosessindustrien.

Samtidig er det ingen tvil om at vår bærekraft og konkurranseevne bare kan sikres om vi har tilgang til kraft til globalt konkurransedyktige priser, noe som krever en god balanse mellom strømforsyningen i Norden på den ene side og nivået på krafteksport på den annen side.

Det er et paradoks at norsk vannkraft er utkonkurrert prismessig med nye vindkraftverk fra uavhengige prosjekteiere. Alcoa er for øvrig sikret gjennom kraftavtaler til 2020.


Hva er hovedfokus p.t.?


Vi investerer i automatisering og effektivisering. Alcoas verk i Mosjøen er sannsynligvis det verket i verden som har mest automatisert utstyr i sum i en aluminiumsmelter. Det er installert robotiserte funksjoner og selvgående kjøretøy for effektiv logistikk. Vi gjør investeringer i automasjon og utstyr som gjør at verket i Mosjøen ligger helt i forkant av utviklingen. Datainnsamling og sensorutvikling står sentralt i arbeidet. Dette gir store muligheter i en tradisjonell industri med mye repeterende arbeid, og hovedfokus er å holde en kostposisjon som er konkurransedyktig ved å kutte kost samt øke marginen ved å produsere spesialprodukter som gir høyere margin enn standardprodukter, avslutter Kai Rune Heggland.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;