Grønn industriell satsning hos Yara

YARAPer-Knudsen2

Yara har bygget ut anlegget i Porsgrunn for økt produksjon med mindre utslipp og grønnere teknologi, et prosjekt på godt og vel 2,25 milliarder kroner, og nå følger en satsning på Yara Birkeland. – Yara Birkeland er et autonomt fartøy som skal transportere containere med gjødsel fra Porsgrunn til havner i Brevik og Larvik. Det er også et stort prosjekt på Herøya der vi skal ha kai fasiliteter som skal laste båten autonomt. Yara Birkeland vil bli verdens første fullt ut elektriske og autonome containerskip, sier adm. direktør Per Knudsen i Yara Norge AS.

Yara International ASA er verdens største leverandør av mineralgjødsel og bidrar til matforsyning og fornybar energi til verdens voksende befolkning. Produktene bidrar også til å rense luften og eliminere giftig avfall. Selskapet har omlag 12 000 ansatte med virksomhet i mer enn 50 land. Yara Porsgrunn har kapasitet til å produsere 2 200 000 tonn Fullgjødsel® pr år og 1 100 000 tonn Kalksalpeter. Yaras anlegg på Herøya utgjør selskapets største produksjonssted for NPK-gjødsel med 450 fast ansatte. Anlegget i Glomfjord har 190 ansatte og med en årlig produksjon på omlag 790.000 tonn NPK-gjødsel og kalksalpeter. Yara Norge`s omsetning for 2017 var omlag 9,6 Milliarder NOK. www.yara.no

Intervju med Per Knudsen, adm. direktør i Yara Norge AS

Yara har bygget ut anlegget i Porsgrunn for økt produksjon med mindre utslipp og grønnere teknologi, et prosjekt på godt og vel 2,25 milliarder kroner, og nå følger en satsning på Yara Birkeland. Hva er status og omfanget?

Yara Birkeland er et autonomt fartøy som skal transportere containere med gjødsel fra Porsgrunn til havner i Brevik og Larvik. Fartøyet leveres av Vard Brevik. Det er også et stort prosjekt på Herøya der vi skal ha kai fasiliteter som skal laste båten autonomt. Yara Birkeland vil bli verdens første fullt ut elektriske og autonome containerskip. Med dette nullutslippsfartøyet vil Yara redusere dieseldrevet lastebiltransport med 40 000 reiser i året.

Som et ledende globalt gjødselfirma med et oppdrag å mate verden og beskytte planeten, passer investeringen i dette nullutslippsfartøyet for å transportere våre ernæringsløsninger godt i vår strategi.

Hver dag er det nødvendig med mer enn 100 dieselbilreiser for å transportere produkter fra Yaras Porsgrunn-anlegg til havner i Brevik og Larvik. Med dette nye autonome batteridrevne containerskipet flytter vi transport fra vei til sjø og derved reduserer støy og støvutslipp, samt forbedrer sikkerheten til lokale veier og reduserer NOx og CO2-utslipp. Fartøyet skal være operativt og i ordinær drift i 2020.

Fabrikken i Porsgrunn har nå best tilgjengelig teknologi som også til dels er utviklet ved vår utviklingsavdeling på Herøya. Dette er den første fabrikken som er designet for å ha lystgasskatalysatoren integrert. N2O, som er en viktig drivhusgass, er et biprodukt når man lager salpetersyre, men det blir reagert tilbake med nitrogen og oksygen slik at utbyggingen er blitt den reneste av alle fabrikkene våre og dermed best i verden. I tillegg reduserer den nye syrefabrikken energiforbruket med 92.000 kWh i året eller 25% lavere forbruk ved samme produksjonsvolum. Samlet sett er utbyggingen en betydelig miljøsatsing.

Yara har økt produksjonskapasiteten av kalksalpeter fra 630.000 tonn til 840.000 tonn årlig. Fullgjødselproduksjonen har økt med ca. 50.000 tonn i året. Hoved-investeringen er gjort i Porsgrunn, men utbyttet fra syrefabrikken er også kommet til anvendelse ved våre fabrikker i Norden som har underskudd på salpetersyre og som med dette kan optimalisere sin produksjon. For Glomfjord betyr det en økt produksjon på 70.000 tonn fullgjødsel og 35.000 tonn kalksalpeter, og ved fabrikken i Uusikaupunki i Finland 75.000 tonn fullgjødsel. Glomfjord har for øvrig også investert i oksygenanlegg for å øke salpetersyreproduksjonen.

Hva er generell status for marked og produkt?

Amerikansk naturgass er blitt vesentlig rimeligere siste årene, og derfor er det bygget en rekke ammoniakk og urea anlegg i USA som gjør at de er blitt selvforsynt med urea. Tidligere kjøpte USA betydelige volumer av urea på verdensmarkedet, og det gjør at Kina eksporterer mindre urea. Det har derfor vært store endringer i markedet, og det er kommet en stor tilvekst av urea på verdensmarkedet de siste årene. Det har presset prisene noe ned, men i en lang horisont er det stor og robust etterspørsel etter våre produkter.

Det som er spesielt med Yara Porsgrunn er at vi eksporterer store volum til andre deler av kloden og vokser mest i Asia, Sør-Amerika og Afrika. Yaras hovedmarked er Europa og Brasil, mens Yara Porsgrunns hovedmarked er Asia, USA og Brasil. Våre største kunder er i Kina, USA, Thailand og Brasil. Glomfjord har mye større del av produksjonen til det norske markedet, men leverer også til England.

Hva er det som gjør at det er nettopp disse geografiske områdene som skaper grobunn for større volum?

Det er fordi vi har et produkt av veldig høy kvalitet, og som tåler lagring og robust håndtering. Produktet er fleksibelt og tilpasset markedsforholdene slik at bøndene kan bruke ett produkt fremfor å blande sammen flere produkter. Vi kan tilby bøndene et produkt med alle hovednæringsstoffene: nitrogen, fosfor og kalium, – det som trengs ute på åkrene for å skape et næringsrikt jordsmonn. Og vårt produkt inneholder også mange mikro-næringsstoffer som ikke finnes i rimelige gjødseltyper. Det å beholde alle nødvendige næringsstoffer i hvert enkelt gjødselkorn og i tilpasset mengde gir forskningsmessig et bedre agronomisk resultat enn å spre ett og ett næringsstoff.

Hvilken påvirkning har Yara på miljøet?

Urea er det absolutt mest dominerende gjødsel i verden. Urea er laget av ammoniakk og CO2, og i forhold til nitrater har urea en lavere virkningsgrad på åkrene enn vår blanding av ammonium og nitratnitrogen. Vårt fullgjødsel er et renere produkt fordi det gir mindre tap i produksjon og mye mindre i bruk. Fabrikkene våre er også miljømessig de beste i verden. Selv om vi transporterer vårt gjødsel over store avstander, så er det totale CO2 utslippet på det tidspunktet bonden sprer gjødselen på åkeren, lavere fra vårt fullgjødsel enn om de benyttet lokal gjødselkvaliteter av mindre virkningsgrad. For eksempel ammoniakk i Kina lages stort sett fra kull som slipper ut to til tre ganger mer CO2 per tonn ammoniakk enn det vi gjør. Om vi ikke skulle bruke mineralgjødsel i det hele tatt i verden, ville matvareproduksjonen synke med nesten 50%, så gjødsel er et helt nødvendig innslag i verdens matvareproduksjon, avslutter Per Knudsen.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;
 

 
 

 
 

 


 

 

Profesjonell leverandør av prosess- og massehåndteringsutstyr. Våre anlegg brukes av fornøyde kunder i mange industrier.

Sammen med våre kunder finner vi frem til smarte måter å effektivisere deres produksjon og vareflyt på.

 

For nærmere informasjon: www.roxel.no