Wacker Chemicals skriver historie –

torbjorn_halland_2Wacker logo25Wacker på Kyrksæterøra står nå for det største ovn prosjektet globalt, og det blir norskbygget. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Det er derfor veldig gledelig at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse. Utbyggingen på 800 millioner kroner har også god påvirkning lokalt. Den nye teknologien blir mer automatisert, med optimalisert elektrodeteknologi, mer effektiv tapping av silisium og ikke minst har vi et nytt røykhette konsept for å redusere NOX utslippene, sier verksdirektør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals.

 

Vi har rundt 15.000 ansatte i produksjon og på distribusjonssteder over hele verden. Wacker Chemicals Norway AS, Holla Metall er en integrert del av produksjonskjeden i Wacker Silicones. Årlig produseres ca. 44.000 tonn Silisium og 25.000 tonn Silica ved fabrikken i Norge. I Norge har vi ca 180 ansatte og er lokalisert på Kyrksæterøra i Trøndelag. Wacker Chemicals Norway

 

Intervju med verksdirektør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals Norway AS.

 

Hva er bakgrunnen for investeringen?

Morselskapet Wacker Chemicals ønsker å ha en sterkere hånd om sine råvarer først og fremst for å sikre leveranser til egne fabrikker. Produksjonen på Holla på 44.000 tonn silisium bidrar med om lag en fjerdedel av konsernets behov i dag, og utvidelsen er med bakgrunn i videre vekst.

Økt produksjon vil også bidra til lavere kost per tonn produsert. Wacker skal også satse på solcelle produksjon og bygget ny polysilisium fabrikk i USA et par år tilbake. Behovet for råvaren silisium vil øke.

 

Omfanget og tidslinjen i ovnsutvidelsen?

Vi bygger nå en komplett ny ovn med en kapasitet på 45 MW som vil produsere om lag 30.000 tonn. Dette blir den største silisium ovnen globalt.

Kraftbehovet vil øke med 40% fra dagens 700 GWh i året, og ny trafo er nødvendig for å få strømmen inn på anlegget. Nye strømavtaler skal sikres, og håndteres fra morselskapet. Prosjektet er inndelt i fem arbeidspakker: trafo, sjøvannskjøling, microsilica, ovn og bygninger. I ovn inngår fasiliteter som vannkjøling, automatisering og logistikk, og videre avsug av gass og støv der microsilica tas ut. Det nye bygget ligger side om side med eksisterende anlegg. Oppstart er planlagt første halvdel 2019.

 

Status prosjekt p.t.?

Engineering av ovn og anlegg er ferdig. Transformatorstasjon er installert, og vi er kommet godt i gang med bygningsarbeid. Ovnen er nå under oppføring.

Den nye teknologien blir mer automatisert, med optimalisert elektrodeteknologi, mer effektiv tapping av silisium og ikke minst har vi et nytt røykhette konsept for å redusere NOX utslippene. Denne teknologien er allerede installert på en av våre øvrige ovner og fungere svært bra. NOx utslippet er redusert med 20%. NOx fondet har bidratt i dette prosjektet.

Den nye teknologien vil optimalisere energiforbruket og på sikt vil vi se på en ny fase for energigjenvinning.

Bilde: Byggeplassen ovn 8

 

Hva betyr prosjektet for norsk leverandørindustri?

Wacker på Kyrksæterøra står nå for det største ovn prosjektet globalt, og det blir norskbygget. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Det er derfor veldig gledelig at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse. Utbyggingen har også god påvirkning lokalt.

Vi er veldig glad for at vi har en utenlandsk eier som ønsker å satse i Norge. Utvidelsen er et viktig strategisk valg for å gjøre selskapet robust og mindre uavhengig av konjunkturer med svingende priser, avslutter Torbjørn Halland.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

            

 

           

 

            

 


 

Vatvedt Group består av selskapene Vatvedt Technology AS og Vatvedt Industri AS som er en betydelige leverandører av teknologi og utstyr til smelteverksindustrien globalt. I dag er Vatvedt Group i gang med å designe og produsere verdens største silisiumovn for Wacker Chemicals Norway.

www.vatvedt.no

 


 

Subshore Bygg- og stålavdeling – Stålhaller, tak, fasader og prefabrikkerte stålkonstruksjoner

Subshore leverer optimaliserte løsninger, teknisk og økonomisk, i samarbeid med våre kunder. Våre ingeniører og konstruktører kan skreddersy løsninger, som likevel er effektive og kostnadsbesparende, og vi har alltid et høyt fokus på HMS og miljørettet materialbruk. Vi har kompetanse og kapasitet til å påta oss prosjektering, byggeledelse og oppføring.

www.subshore.no

 


 

 

Spesialist på kontroll- og styresystemer

ITE Østerhus har unik erfaring og faglig kompetanse innen kontroll- og styresystemer for industrien, spesielt innen smelteverk og prosessindustri. I dette prosjektet har vi ansvaret for prosjektering, leveranse og installasjon av styresystemer og instrumentering samt prosess- og fordelingstavler. Vår kompetanse omfatter automatisering og systemintegrasjon for effektiv og sikker drift av prosess- og produksjonsanlegg.

www.ite.no

 

 

 


 

 

 

 Bilde: Wacker Chemicals Norway – Holla Smelteverk