Det grønne skiftet er blitt del av vår hverdag

bravidaToreBakke_02– Miljø og digitalisering står sentralt i fremtidens byggeplass. Vi merker en veldig dreining mot gode miljøløsninger som energigjenvinning, ladeinfrastruktur for elbil, bruk av solceller, styring og automasjon. Det grønne skiftet er blitt del av vår hverdag, og alle bygg vi arbeider med i dag, har dette skiftet i seg. Vi ser at digitalisering har løftet seg i 2018, og den positive trenden fortsetter i 2019. Samspillet i bransjen er avgjørende, sier adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge AS.
 
 


 

INTERVJUET

 

Bravida er en ledende Nordisk leverandør av tekniske installasjons- og servicetjenester for bygg. I Norge har Bravida over 60 avdelinger og rundt 3200 ansatte. Bravida tilbyr spesialkompetanse innen teknikkområdene elektro, rør og ventilasjon. På disse teknikkområdene kan selskapet ta ansvar for hele installasjonsprosessen, fra design og prosjektering til installasjon og service. Bravida tilbyr også tjenester innenfor spesialområder som sikkerhet, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift. www.bravida.no
 
Intervju med adm. direktør Tore Bakke i Bravida Norge AS
 
Miljø og digitalisering står sentralt i fremtidens byggeplass. Hvilke grep gjør Bravida?
 
Vi merker en veldig dreining mot gode miljøløsninger som energigjenvinning, ladeinfrastruktur for elbil, bruk av solceller, styring og automasjon. Det grønne skiftet er blitt del av vår hverdag og alle bygg vi arbeider med i dag, har dette skiftet i seg. Vi ser at digitalisering har løftet seg i 2018, og den positive trenden fortsetter i 2019. Samspillet i bransjen er avgjørende.
Digitalisering vil løfte bransjen, men vi har to utgangspunkt for digitalisering. Det ene er at vi kan digitalisere tjenestetilbudet vårt og skape merverdi for kunden med bedre integrerte og smartere bygg, og det andre er å bruke digitalisering til å bedre produktiviteten i vår egen produksjon. Vi har allerede digitalisert de interne prosessene våre slik som bestillingssystemer, timeregistrering, materialhåndtering og faktura. Det meste foregår nå elektronisk ut til elektriker og rørlegger.

Vi har lagt ned mye arbeid i hvordan man jobber i felten. Basen eller formannen på byggeplassen har i dag tilgang til bygge-modellen på nettbrett der all nødvendig informasjon fra ulike fagfelt er tilgjengelig med tegninger og 3D modeller slik at det er lett å sjekke om ventilasjonskanalen kolliderer med kabelbroen. Det er viktig at den som gjør jobben kan samordne informasjonen for arbeidet som skal gjøres i forhold til materialleveranser, arbeidsomfang og sjekklister samt kvalitetskontroll i det området arbeidet utføres. Vi har tatt i bruk Dalux som samler informasjon, filer og BIM-modeller på ett sted og sikrer at alle prosjektdeltakere blir oppdatert via nettet.

Vi er også i en fase der vi nå begynner å jobbe enda tettere sammen i fellessystemene til kundene våre, spesielt hos de store entreprenørene. I det samspillet ligger store effektivitetsforbedringer, og åpne og standardiserte samhandlingssystemer er veien å gå for bransjen. BIM eller buildingSMART er et 3D verktøy som vi benytter i vårt daglige arbeid, men for at systemet skal fungere optimalt, må alle aktørene være tidlig inne i prosessen slik at alle detaljer eller objekt-informasjon kommer på plass fra begynnelsen av prosjektet. Det betyr at om du ser en lysarmatur, en vannkran eller en ventil i modellen på nettbrettet kan du også se type produkt, hvilke egenskaper og når den må vedlikeholdes. Her har bransjen enda et stykke vei å gå.
 
Hva er markedsstatus innen bygge-bransjen?
 
Bygg-markedene er generelt sett gode. Det bygges mye, med noe geografiske forskjeller, men det ser ut til å bli bra de neste to til tre årene. Det er stor etterspørsel i rehabiliterings- og vedlikeholdsmarkedet. For å imøtekomme dagens energikrav kreves rehabilitering av eldre kontorbygg og næringsbygg. Leietakere forventer lavere driftskostnader og et grønt fotavtrykk. Her er våre tekniske fag som rør, elektro og ventilasjon helt avgjørende for å få byggene til å redusere energiforbruket. Innen samferdsel, vei og tunnel, er det store leveranser innen elektro og ventilasjon, noe som gir oss et stort marked. Det bygges også mye innenfor helse-/sykehus sektoren, her er vi tungt inne. Bygg-markedet ser absolutt lyst ut.
 
Spesielle utfordringer?
 
Det vi er spesielt opptatt av er å komme tidlig inn i utviklingsprosessen med kundene våre. Med tidlig involvering lykkes vi godt med digitalisering, kunnskapsdeling og samspillet kontrakt og leveranse. Skal vi være en nyskapende bransje er tidlig dialog viktig.

Selv om aktiviteten er stor, så er det hard priskonkurranse. Vi har valgt å satse stort sett på egen produksjon med litt innleie for å ta toppene. Utfordringen er at man ofte bare blir vurdert på pris og ikke hvilken kompetanse man besitter. Når det er sagt, ser vi at de statlige innkjøpene etter hvert legger mer vekt også på oppgaveforståelse, kompetanse, erfaring og soliditet. Vi ser derfor en dreining mot verdibasert innkjøp der flere setter tydelige krav til for eksempel bruk av lærlinger. Det synes vi er veldig positivt. Vi håper at det vil gå i den retningen slik at man premieres for dyktige medarbeidere og på den måten leverer bedre anlegg til sluttkunden.
 
Geografisk – fordeling?
 
Det har vært og er veldig stor aktivitet nord i landet, og rundt Tromsø by bygges det veldig mye. Midt-Norge er på det jevne, men der er vi inne på de store prosjektene som Fosen Vindkraft. Hordaland og Rogaland er mest krevende. Det skyldes at aktører som var tungt inne i offshore søker nye markeder og skaper en tilspisset konkurransesituasjon. I Oslo området er det stor aktivitet også nedover mot Østfold-kanten, og selvfølgelig aksen mot Gardemoen.
 
Større prosjekter?
 
Vi har flere, men over 50% av virksomheten vår er service, og det skal det være. Vi skal drifte byggene i etterkant av ferdigstillelse, det vil si gi bygninger liv, hele livet. Det gjør oss mindre konjunkturfølsomme. De største prosjektene våre nå er produksjonsbygget for Norsk Kylling, Tønsberg sykehus og Eiganes-Hundvåg tunnelen i Stavanger.

Det som er spesielt med fabrikken for Norsk Kylling er at vi har alle fag i en totalentreprise i.e. rør, ventilasjon og elektro. Dette er en fremtidsrettet fabrikk på 35.000 kvadratmeter i Orkanger. Investeringer i drift og teknologi knyttet til dyrevelferd gjør at fabrikken vil bli banebrytende innen energibruk. Som en del av dette bygges en egen energi-sentral som skal sikre verdensledende løsninger på energiforbruk. Fabrikken vil ha løsninger for lagring og styring av energi, og vil gjennom dette kunne redusere CO2-utslippet betraktelig.

Tønsberg sykehus på 42.000 kvadratmeter, er vi snart ferdig med psykiatri bygget og starter umiddelbart etter på bygget for somatikk. Her har vi leveranse av elektroteknisk og tele- / datatekniske installasjoner, samt adgangskontrollsystem og ITV.

Tunnelprosjektet er viktig for oss ettersom Rogaland er et krevende marked. Dette er en ren elektro leveranse med lys, tekniske rom, signalanlegg, kabling m.m.

Disse større prosjektene er i størrelsesorden 250 til 300 millioner kroner, men i porteføljen har vi også en rekke prosjekter mellom 50 til 100 millioner kroner. Dette gir oss en god ordrereserve på prosjektsiden som p.t. er rett i overkant av 2,7 milliarder kroner, og vi ser at reserven er greit geografisk fordelt. Serviceaktivitetene våre som utgjør vel 50% av den totale omsetningen, inngår ikke i denne ordrereserven.
 
Strategien – visjonen?
 
Oras ble helt og fullt Bravida fra 25. mars og komplementerer oss innen rør og ventilasjon over hele landet. Vi er et nordisk konsern og vår visjon er å være størst og best i Norden, og det føler vi at vi langt på vei er. Vi skal fortsette veksten, uten noen gang å glemme vårt mantra om lønnsomhet. Målsettingen er å vokse 5% årlig organisk, med 10% årlig vekst på service. Digitalisering blir enda viktigere, og gitt at vi anvender teknologien rett sammen med våre kunder, så finnes helt klart et potensiale for ytterligere effektivitetsforbedring.

 
Profilannonser
Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 


 
 
 

 
 
  

 
BIM har revolusjonert byggeindustrien! BIM (Building information modelling) er tegning og dimensjonering av rørsystemer i en kompleks prosess som krever tett samarbeid mellom arkitekt, entreprenør, byggherre og leverandør.

Wavin kan tilby BIM innholdspakker som gir brukerne en mulighet til å skreddersy rørsystemene i sitt prosjekt, ned til minste detalj. Dette betyr nøyaktige rørlengder og deleforbruk med fullstendig produktliste inkludert NRF-nummer og nøyaktige tegninger av prosjektet. Effektivt og tidsbesparende!

For mer informasjon: Wavin BIM Senter