Kraftig vind i seilene for FMV

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160Fitjar mekaniske verksted har nylig levert Kystverkets fartøy, OV Ryvingen, et hybridfartøy med høy miljøprofil. Med 10 nybyggingsprosjekt er ordreboken over 1.5 milliarder kroner. – Havbruk og fiskeri er sterke sektorer, og det ser ut til å fortsette. Målet for havbruk er vekst, og selv om noen anlegg etableres på land, så vil næringen ha behov for farkoster. FMV er kommet godt i vei i utvikling av design for havbruk og fiskeri, og det har gitt oss konkurransefortrinn, sier adm. direktør Hugo Strand ved FMV.

 

Read More

Styrker leveransekjeden med globale partnere

agility subsea fabrication_3_160Tove Nilsen Ljungquist_2_160Subsea markedet er i jevn vekst, og Agility Subsea Fabrication har store subsea prosjekter i produksjon. – Vi har ikke funnet en eneste produsent i verden som har bygget over 450 strukturer og som fremdeles står installert på havbunnen. Vi har levert et stort antall varianter, og de er laget på rekordtid. Det å legge en god fabrikasjons-strategi, som gjør at vi klarer å levere på minimal tid, er avgjørende. Jeg vil si det sånn at om du ikke har produsert så mange enheter og så mange varianter som vi har gjort, så vil du ikke forstå hva som kreves for å nå dagens stramme tidsmål, sier adm. direktør Tove Nilsen Ljungquist i Agility Subsea Fabrication.

Read More

Wacker Chemicals skriver historie –

torbjorn_halland_2Wacker logo25Wacker på Kyrksæterøra står nå for det største ovn prosjektet globalt, og det blir norskbygget. Kompetansen i Norge er på topp nivå i smelteverkindustrien. Det er derfor veldig gledelig at norske leverandører er konkurransedyktig i internasjonal konkurranse. Utbyggingen på 800 millioner kroner har også god påvirkning lokalt. Den nye teknologien blir mer automatisert, med optimalisert elektrodeteknologi, mer effektiv tapping av silisium og ikke minst har vi et nytt røykhette konsept for å redusere NOX utslippene, sier verksdirektør Torbjørn Halland i Wacker Chemicals.

Read More

En ny æra for subsea anlegg

aselvig_2

fmctechnip

Det globale markedet for subsea produksjonsanlegg, pipelines og installasjon er om lag 20 milliarder USD årlig økende til 30-35 milliarder over en tre til fire års periode. Av dette markedet har vi ca. 35% markedsandel. Det som er svært viktig og som vi prøver å utnytte er forretningsmodeller som gir varige og verdi-baserte forbedringer. Der ser vi en stor endring i industrien og en stor vilje til å tenke nytt. Varige kostnadsforbedringer som ikke bare er syklisk, men som virkelig gir en lavere kostbase på subsea prosjekter er alfa & omega i dagens og fremtidens marked, sier Arild Selvig, VP and Head of BD Europe | Subsea Projects i TechnipFMC.

Read More

Grønn industriell satsning hos Yara

YARAPer-Knudsen2

Yara har bygget ut anlegget i Porsgrunn for økt produksjon med mindre utslipp og grønnere teknologi, et prosjekt på godt og vel 2,25 milliarder kroner, og nå følger en satsning på Yara Birkeland. – Yara Birkeland er et autonomt fartøy som skal transportere containere med gjødsel fra Porsgrunn til havner i Brevik og Larvik. Det er også et stort prosjekt på Herøya der vi skal ha kai fasiliteter som skal laste båten autonomt. Yara Birkeland vil bli verdens første fullt ut elektriske og autonome containerskip, sier adm. direktør Per Knudsen i Yara Norge AS.

Read More

En grønn revolusjon i aluminiumsindustrien

alcoatorbjorn_halland_2På vårparten inngikk Alcoa et joint venture med Rio Tinto, som heter Elysis. Målsettingen er å oppskalere og kommersialisere en revolusjonerende ny teknologi for å produsere aluminium som avgir oksygen og eliminerer klimagasser. Apple, myndighetene i Canada og Quebec er også med som investorer. Det er den viktigste innovasjonen i aluminiumsindustrien på mer enn et århundre, sier Kai Rune Heggland, direktør for Alcoa Norway.

Read More

Vannkraft har enda større potensiale

andritz hydro logoKjetil Toverud_160Halvparten av kraftverkene i Norge er 40 år og eldre, og det er nødvendig å rehabilitere eller modernisere en aldrende vannkraft installasjon som turbiner, generatorer, kontrollsystemer og komponenter. Det vi oppfatter som en bremsekloss er beskatningen som føres mot vannkraft i dag. Nå er det satt ned et utvalg, utnevnt av regjeringen, som skal se på vannkraftens rammebetingelser og dagens skattenivå. Det er en viktig evaluering fordi dagens beskatning bidrar til at langsiktige investeringer uteblir eller blir forsinket fordi lønnsomheten i en nåverdibetraktning er for usikker. Det er også et paradoks at beskatningen på vannkraft er mye høyere enn for oljeutvinning, sier adm. direktør Kjetil Toverud i Andritz Hydro AS.

Read More

Kraftig vekst for eksos gass SOx renseanlegg i skipsfarten

geir hellumWärtsiläVi antar at de fleste båter vil gå over til renere drivstoff, noe som vil føre til økt etterspørsel og derigjennom høyere pris på marin dieselolje. Dette vil i sin tur føre til at våre ECG anlegg (Exaust Gas Cleaning) blir ytterligere attraktive fra et økonomisk synspunkt. Fra 1. januar 2020 vil strenge regler for SOx utslipp gjelde over hele kloden og omfatte all skipstrafikk. Dette gir oss et betydelig potensiale for videre vekst i årene fremover, sier adm. direktør Geir Hellum i Wärtsilä Moss.

Read More

Klimaprosjekt i milliardklassen realiseres


elkem_marketing_logo_rgb (1)Ove SordahlInvesteringsbeslutningen for energigjenvinningsanlegget ble gjort på vårparten i år, og et betydelig klimaprosjekt skal realiseres. Enova har tidligere innvilget en støtte på 35%, opp til 350 millioner kroner for bygging av et energi-gjenvinningsanlegg som vil kunne gjenvinne så mye som 275 GWh elektrisitet årlig, tilsvarende forbruket til om lag 15.000 husstander. Energi-gjenvinning er Elkems og smelteverks-industriens fremste bidrag til å redusere verdens klima-utslipp, og investeringsstøtte fra Enova er helt avgjørende for igangsettelse av denne type prosjekter. I dette prosjektet hentes ca. 28% av energien som i dag går direkte til luft, sier verksdirektør Ove Sørdahl i Elkem Salten. 

Read More