Elkem Bremanger oppgraderer ovn 5


GHW2ElkemDen nye teknologien i ovn 5 som nå oppgraderes er et viktig tiltak i det grønne skiftet. Fornyingen gir en betydelig reduksjon i utslipp av støv og NOx-gasser, samtidig som vi vil effektivisere produksjonen av silisium. Vi vil produsere sikrere, renere og mer effektivt. Investeringsrammen er på 259 millioner kroner, og NOx-fondet støtter prosjektet med 90 millioner kroner, sier verksdirektør Arne Werge-Olsen ved Elkem Silicon Materials Bremanger. 

INTERVJUET


Elkem Bremanger produserer og leverer Ferrosilisium-legeringer og Silisium til forskjellige markeder. Bedriften leverer for det første høyrent silisium til polysilisium produsenter som igjen leverer til verdens elektronikk- og solenergi industri og mange andre nisjeprodukter. Vi leverer også andre spesial legeringer av ferrosilisium til jernstøperier over hele verden. Verket i Bremanger omsetter for ca.1300 mill. kroner årlig og har ca 185 egne ansatte.

 

Intervju med verksdirektør Arne Werge-Olsen ved Elkem Silicon Materials Bremanger

 

Den største ovnen nr. 5 på 40 MW skal oppgraderes, og investeringsrammen er på 259 MNOK. Hva tilføres verket, og hva er omfanget?

Den nye teknologien i ovn 5 som nå oppgraderes er et viktig tiltak i det grønne skiftet. Fornyingen gir en betydelig reduksjon i utslipp av støv og NOx-gasser, samtidig som vi vil effektivisere produksjonen av silisium. Så dette er et vinn-vinn prosjekt. Vi vil produsere sikrere, renere og mer effektivt. NOx-fondet støtter prosjektet med 90 millioner kroner.

De største oppgavene i oppgraderingsprosjektet er selve foringen i ovnen. Her er det mye som skal rives. Videre er gassoppløp og mating av råvarene store arbeidspakker. Arbeidet pågår og oppgraderingen skal fullføres i løpet av 2019.

Fornying og effektivisering av produksjonen har gitt Elkem Bremanger konkurransefortrinn. Hva er gjennomført, og hva er viktige elementer?

De siste fem årene har vært banebrytende år teknologisk. Vi har gjennomført flere store investeringer for verkets fremtid; avtrekk av gass fra indre miljø, et stort vannforsyningsprosjekt der vi byttet ut hele kjølevannforsyningen, videre en ny utstøpningsteknologi innen ferrosilisiumlegeringer som handler om hvor trygt og hvor raskt vi vil at materialet skal størkne, og som også har gitt en betydelig forbedring av driftsøkonomien, og sist men ikke minst, har vi investert over 100 millioner i oppgraderinger av en av ovnene samt legeringsstasjon for produksjon av ferrosilisiumlegeringer.

Teknologi og kompetanse er nøkkelen. Eksempelvis produserer vår kjemiske fabrikk høyrent silisium som vi kan tilpasse kunders behov. Dette fordi vi har solid kompetanse på drift av våre prosessanlegg og kunnskap om våre kunders prosesser. Utnyttelse av denne kunnskapen bidrar til en god kostnads- og markedsposisjon.

Det som er spesielt spennende for verket, er at vi har et hydrometallurgisk anlegg som vi er alene om i verden. Dette er et stort reaktoranlegg for silisium med klorfabrikk, renseanlegg, vaske og klassifiseringsanlegg. Dette er et klart konkurransefortrinn.
 

Bilde: Tapping – Ferrosilisum

 

Hvordan er marked og produksjon for silisium og ferrosilisium-legeringer?

Markedsprisene for både silisium og ferrosilisium har utviklet seg positivt fra slutten av 2016 primært drevet av sterk vekst i etterspørselen globalt.

Elkem Bremanger produserer Silgrain®, et høyrent silisium som i hovedsak benyttes til produksjon av polysilisium for solcellepaneler og elektronikk-applikasjoner. Dette markedssegmentet forventes å vokse med 5-10% per år. Prisene er konjunkturavhengige, og vi ser at 2019 blir et vanskeligere år enn 2018.

Produksjonen vi har av ferrosilisiumlegeringer går for fullt, og vi selger det vi klarer å produsere, ca. 30 000 tonn per år. Det betyr at bilindustrien som er vår største avtaker av ferrosilisium vokser. Ferrosilisiumlegeringer utgjør ca. 40% av totalproduksjonen ved verket og utsiktene lover bra. Vi leverer også ferrosilisium-legeringer som tilsatsmiddel til vindmøller og andre produkter i annet støpegods. Ferrosilisiumlegeringer består av ca 75% silisium og ca. 22% jern, samt en rekke legeringselementer i små mengder. Dette materialet er tilsatsmiddel i støpejernet som gjør at strukturen i støpegodset blir sterkere og lettere å bearbeide.

Hvordan er kraftsituasjonen?

Vi kjøper kraft etter hvert som vi inngår langsiktige kontrakter. Kraftprisen er helt avgjørende for dagens markedssituasjon, samtidig er nettleien svært viktig for oss. I forbindelse med i driftsettelsen av ny 420-linje i regionen, fikk vi «melding om vedtak» fra NVE om at vi skulle overføres til distribusjonsnettet fom. januar 2019 – dette er nå utsatt til 2020. En slik overføring vil medføre betydelig merkostnader. Vi vil fortsatt jobbe for at vi skal bli værende i transmisjonsnettet (sentralnettet). Et regime med forutsigbare, konkurransedyktige rammebetingelser knyttet til kraftpris og nettkostnader vil skape grunnlag for en bærekraftig industri også i fremtiden, avslutter Arne Werge-Olsen.


Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;