Ulstein Verft med store kontrakter på avanserte fartøy

ulsteinKristian_Sætre_IMG_6889_160_2Nå bygger Ulstein Verft offshore vindfartøy for Acta Marine B.V. og WINDEA/Bernhard Schulte, verdens største hybridferge til Color line, polar ekspedisjonsskip til Lindblad Expeditions og et stort kabelleggings fartøy for Nexans Subsea Operations. Det er et helt annet marked i dag enn det var for noen år tilbake. Etter nedgangen i offshore-markedet dreide vi fokus mot blant annet offshore vindfartøy og cruise og passasjer- (RoPax)-segmentet. Det har åpnet for nye skipsbyggingskontrakter, sier adm. direktør Kristian Sætre ved Ulstein Verft.

 


 

INTERVJUET

 

Ulstein Verft AS er en toneangivende leverandør av avanserte fartøy. Skipsbygging i Ulstein Group foregår ved verftet i Norge, men forretningsområdet Design & Solutions bistår eksterne verft, også i utlandet, med å designe og tegne skipløsninger, levere utstyrspakker, skipsbyggings-kompetanse og prosjekterfaring. Hovedbasen for Ulstein Group ligger i Ulsteinvik. Ulstein Verft har til sammen bygget over 300 skip, mer enn 100 skip fra Ulstein Group er levert med X-BOW®. www.ulstein.com
 

Intervju med adm. direktør Kristian Sætre ved Ulstein Verft
 

Ulstein har suksess med sine offshore vindfartøy og bygger nå et nytt fartøy for Acta Marine B.V. – et såkalt DP2 walk-to-work. Hva er omfanget?
 
Dette er det andre DP2 konstruksjonsstøttefartøyet (CSV) vi bygger til Acta Marine primært tiltenkt arbeid i offshorevind markedet. Fartøyet er av designtypen SX195 fra Ulstein Design & Solutions AS.

Den viktigste oppgaven til et servicefartøy innen offshorevind er å holde seg i posisjon tett ved turbinene med minst mulig bevegelse slik at teknikerne kan gå trygt fra skipet gjennom en hiv kompensert gangvei til turbinene. I tillegg har skipet en 3d-kran med seks tonns løftekapasitet.

I tillegg til skroglinjedesignet X-BOW®, er fartøyet også utstyrt med X-STERN®, som øker fleksibiliteten og operasjonsstabiliteten når skipet er på en offshore vindfarm. Skrogformen øker komforten for personellet ombord, ettersom det blir en vesentlig reduksjon i slag, støy og vibrasjoner. CSV-fartøyet er 93,4 meter langt og 18 meter bredt, og kan huse opp til 120 personer.

Skipet kan ta oppdrag innen kommisjonering og konstruksjon i installasjonsfasen av offshorevindfarmer, og innen vedlikehold på ferdigstilte vindfarmer. Skipet er planlagt for levering i andre kvartal 2019.
 

Bilde: SX195 fra Ulstein Design & Solutions
 
Utstyrt med X-STERN®
 
Viktige innslag er den nye akterutformingen X-STERN og tilsvarende den velprøvde baugformen X-BOW®. Skipet kan dermed legge seg enten med X-BOW eller med X-STERN mot været, noe som øker den tiden skipet kan utføre operasjonelt arbeid. Som følge av hekkformen og et innelukket akterdekk, blir det ikke kastet sjø inn på dekk. Utformingen reduserer akselerasjon, hiv og stamping, gir bedre komfort og sikkerhet og øker det operasjonelle vinduet. Denne type fartøy er velegnet for vindmølleparker som befinner seg et godt stykke fra land.
 
Hva er markedsstatus?
 
Vi er spesialiserte på å bygge avanserte fartøy, og med et sterkt miljø innen skipsdesign, system- og utstyrsintegrasjon og prosjektstyring har vi vunnet frem med våre løsninger. Nå bygger Ulstein Verft offshore vindfartøy for Acta Marine B.V. og WINDEA/Bernhard Schulte, verdens største hybridferge til Color line, polar ekspedisjonsskip til Lindblad Expeditions og et stort kabelleggings fartøy for Nexans Subsea Operations.
Det er et helt annet marked i dag enn det var for noen år tilbake. Etter nedgangen i offshore-markedet dreide vi fokus mot blant annet offshore vindfartøy og cruise og passasjer- (RoPax)-segmentet. Det har åpnet for nye skipsbyggingskontrakter.
 
Kort om kontraktene –
 
Kontrakten med Color Line vi inngikk i 2017 om bygging av verdens største hybridskip viser at vi er konkurransedyktig også i dette segmentet. Dette skipet er designet av Fosen. Hybridfergen vil være 160 meter lang, og ha en kapasitet på 2000 passasjerer og om lag 500 biler. Skipet vil gi betydelig økt kapasitet på strekningen mellom Norge og Sverige, og vil representere et utvidet og forbedret servicetilbud om bord og dermed en ny og bedre reiseopplevelse. Skipet er planlagt satt inn i trafikk på strekningen Sandefjord-Strømstad fra sommersesongen 2019. Batteriene i plug-in hybridfergen blir ladet via en strømkabel med miljøvennlig strøm fra Color Lines egne landstrømanlegg eller om bord fra skipets generatorer. Color Hybrid, som fergen heter, vil ikke gi utslipp til luft av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser i dette området. Skroget er for tiden under ferdigstillelse og skal leveres 2. kvartal i år.

På tampen av 2017 signerte vi en avtale med Lindblad Expeditions Holdings, Inc. for bygging av et ekspedisjonsfartøy med skroglinjeformen X-BOW®. Lindblad er en ledende aktør innen ekspedisjonscruise og reiseopplevelser. Det nye fartøyet vil bli bygd på verftet i Ulsteinvik og skal leveres i første kvartal 2020. Det moderne skipet er utviklet for polare forhold, som den ultimate plattformen for ekspedisjoner der sikkerhet og komfort står i fremste rekke, sammen med bærekraftige løsninger for å redusere påvirkning på miljøet.

I fjor sommer vant vi kontrakten på et DP3-kabelleggingsfartøy av Nexans Subsea Operations. Skipet er av typen ST-297 CLV, designet av Skipsteknisk. Fartøyet skal leveres i 2021, men nylig ble den første viktige milepælen passert med brennestart av det første stålet. Skroget blir bygget ved Crist, Polen, mens engineering, utrusting og systemintegrasjonen, montering av kabelleggingsutstyret, testing og ferdigstilling vil bli gjort ved Ulstein Verft.
Fartøyet vil bli utstyrt for å legge strømkabler, kabelskjøting og -reparasjoner og nedgraving av kabler. I følge reder skal skipet spille en viktig rolle i å installere Nexans undersjøiske kabler som skal gi mer energi til folket, bidra til å koble havvindfarmer til strømnettet, støtte elektrifisering av offshore oljeinstallasjoner, og bygge utjevningsledninger mellom land.
 
Miljø og grønne løsninger –
 
Vi er opptatt av å se miljø og grønne løsninger med utgangspunkt i hele skipet. Fremdriftsløsninger som er drivstoffbesparende, er som regel også mer miljøvennlig. Ulstein satser langsiktig på innovasjon, og selskapet skal være en pådriver for nyskaping, avslutter Kristian Sætre.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;
 
      

 

                      

 

 

                                             


 
 
Roxtec er verdensledende innen gjennomføringsløsninger for kabler og rør. Som produsent av modulbaserte systemer, beskytter vi liv og verdier, både til sjøs og på land, gjennom kvalitetssikrede og sertifiserte løsninger.

Vårt fleksible, enkle og effektive system blir brukt i prosjekter over hele verden for å beskytte mot risikoer som brann, vann, eksplosjon, gass og elektromagnetisk støy.

Roxtec produserer både standardløsninger og kundetilpassede løsninger, og bistår fra design til sluttprodukt. Med sikkerhet som mål, tilbyr vi også totale serviceprogrammer for sikkerhetskontroll gjennom hele fartøyets levetid.
 
Gå inn på www.roxtec.com/no for mer informasjon om hva vi kan gjøre for deg.