Nyskapende «kombiverft» med høy miljøprofil

magne standal_2FiskerstrandVerftAS3Ombygging av ferger går mot helelektrisk og med kun en liten diesel nødmotor. Vi tar ut hele diesel maskineriet og erstatter dette med batterier og helelektrisk fremdrift. Det har vi også forberedt et par av våre siste nybygg på; Hornstind og Vannes. Dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere med høy kompetanse samt moderne fasiliteter gir oss en god posisjon. Vi har satset på reparasjon, overhaling, feilsøking og vedlikehold over lang tid og har godt utstyr tilpasset det arbeidet, sier adm. direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft AS.Fiskerstrand Verft AS er et tradisjonsrikt skipsverft, etablert som Fiskerstrand Slip & Motorverksted i 1909. Bedriften er en sterk hjørnesteinsbedrift i lokalsamfunnet i Sula kommune. Fiskerstrand er et kombinasjonsverft med høy kompetanse innen skipsbygging, vedlikehold, reparasjon og ombygging.

Vår motivasjon til å levere kvalitet har røtter helt tilbake til grunnlegger Peder E. Fiskerstrand som levde etter, «Skikkelig arbeid må det være, så ligger du ikke søvnløs når båtene er på havet i uværet». Dette er fremdeles vår motivasjon for å levere kvalitet. Bedriften investerer i kunnskap, nye arbeidsmetoder og anlegg i et marked der stor oppmerksomhet er rettet mot miljøvennlige løsninger. Selskapet hadde en omsetning på 668 MNOK i 2017.


Intervju med adm. direktør Magne Standal ved Fiskerstrand Verft AS 


Hvordan er markedssituasjonen p.t. ?Det har vært veldig hard konkurranse både på nybygg, reparasjon og ombygging. Så vi har derfor valgt å ta en pause når det gjelder nybygg, men vi ser markedet an og vil gå inn igjen om det er interessante prosjekt der vi kan vinne frem. Konkurranse fra utlandet er hard spesielt fra Tyrkia, men også Spania og Polen. Disse leverer nå komplette bygg både innen ferge og fiskebåter.

Vi har vært et kombiverft i alle år med reparasjon, ombygging og nybygg som arbeidsområder og har tilpasset vår kapasitetsfordeling etter markedsforhold og etterspørsel. Nå har vi enn så lenge valgt reparasjon og ombygging som satsingsfelt.

Etter kollapsen i offshoremarkedet, har det vært hard konkurranse også innen reparasjon og ombygging ettersom verft som primært posisjonerte seg mot offshoresegmentet også gikk inn i dette segmentet. Men markedet er i endring og flere er nå tungt inne i andre nybygg markeder, mest innen cruisebåter, og det letter noe av trykket på våre satsingsområder.


Hva ligger i porteføljen?Vi er i sluttforhandlinger på kontrakter innen ombygging som vil kunne gi god dekning frem mot neste sommer. Innen reparasjon er vi vant til kort horisont, 1 til 2 måneder, og ca 70 – 80 anløp per år. Mange faste kunder kommer tilbake år etter år. Så for å være på reparasjonsmarkedet, har vi pr i dag en bra horisont med arbeid på alle typer fartøy, men mest fiskebåter og ferger.

Innen ombygging er ferger, som skal konvertere til elektrisk drift, dominerende, men også fartøy innen havbruk har tatt seg opp. Fergedominansen har sitt utspring i myndighetenes krav til lavutslipp.

Ombygging av ferger går mot helelektrisk og med kun en liten diesel nødmotor. Vi tar ut hele diesel maskineriet og erstatter dette med batterier og helelektrisk fremdrift. Det har vi også forberedt et par av våre siste nybygg på; Hornstind og Vannes.

MF Hornstind

63_Bnr-84-Vannes-08-07-5


Bilder Hornstind og Vannes

To nye batteri- og biodieselferger ble levert til Torghatten Trafikkselskap og Boreal Sjø i fjor.Hvordan er dere organisert for å håndtere dagens marked?Vi har en fast egen stab på 100 ansatte ved verftet og faste samarbeidspartnere innenfor fagområdene innredning og elektro som vi ikke selv dekker. Vi kan være opp mot 300 personer ved verftet, men normalt vil vi ha ca 150 innleide innen forskjellige fagområder.

Nå har vi inne ti båter, herav tre line-båter og seks trålere for overhaling, vedlikehold og klassing. De fleste rederne gjør dette årlig. I tillegg har vi fergen Hornstind som er inne for avtalt ett års garantiarbeid.


Miljøteknologier er på full fart inn i skipsmarkedet – hva er status ved Fiskerstrand?Vi var tidlig ute med LNG fartøy og har levert flere fartøy i dette segmentet, men det som seiler opp er elektrisk fremdrift og hybrid. Helelektrisk fremdrift er avhengig av tilgang på lading, og derfor er det mest aktuelt for kystnære fartøy. På litt lenger sikt, vil hydrogen drift og i kombinasjon med batteri komme inn med full tyngde. Vi jobber med en løsning som vi mener kan materialiseres innenfor et til to års tidsramme og i første omgang planlagt som en ombygging. Prosjektet som er i regi av Fiskerstrand Holding AS, har støtte fra Norges Forskningsråd, Innovasjon Norge og Enova og mange samarbeidspartnere er involvert, men det er fortsatt i en tidlig fase. Vi har alltid vært blant de første med nyskapende teknologi og bruk av hydrogen er ett av flere prosjekter der vi utvikler ny teknologi.


Hvilke fortrinn har Fiskerstrand?Dyktige medarbeidere og samarbeidspartnere med høy kompetanse samt moderne fasiliteter gir oss en god posisjon. Vi har satset på reparasjon, overhaling, feilsøking og vedlikehold over lang tid og har mye godt utstyr tilpasset det arbeidet. Så er vi også plassert veldig gunstig til i Møre og Romsdal, et distrikt som er kjent for produksjon av skipsutstyr; propellanlegg, kjølere, kompressorer, vinsjer m.m. Dermed er det lettvint å få tak i reservedeler med en times kjøring til produsenter. Samtidig har vi vårt eget design selskap i konsernet som er særlig spesialisert på ferger.

Og når vi snakker om fortrinn, – 109 års historie innen skipsindustri på Fiskerstrand. Det er spesielt.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;