Grønne løsninger fra Westcon Yards

westcon-logooysteinmatre-1248 copyVi har nylig bygget om fire supply båter med hybridløsninger, og vi ønsker også å være med å bidra til grønne rigger for å redusere CO2 fotavtrykket. Det handler om å utnytte energien bedre. For første gang skal vi bygge en ny enskrogs pendelferge i aluminium til Norled. Med helelektrisk batteridrift får vi enda et nytt miljøfyrtårn. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subsea markedet, sier adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards.

 


 

INTERVJUET

 

Westcon – Westcon Yards AS har fire verftsanlegg langs norske kysten, lokalisert i Ølen, Karmsund, Florø og Nesna. Verftene disponerer 5 dokker hvorav den største er på 200x40m og er overbygd i tillegg til riggkaier med 22 meter dybde. Westcon Yards har store fabrikasjonsfasiliteter i Florø og på Helgelandskysten. Selskapet leverer tjenester til den maritime sektor inkludert offshore markedet og har skipsbygging, skips- og riggreparasjoner som spesialområder. Westcon Yards er verftsarmen i Westcon Group og omsetter for en milliard kroner. www.westcon.no

Intervju med adm. direktør Øystein Matre i Westcon Yards

Hvordan påvirker Westcon Yards CO2 fotavtrykket?

Det er spennende å se at grønne løsninger griper inn i hele virksomheten. Vi har nylig bygget om fire supply båter med hybridløsninger, tre for Solstad og en for Eidesvik. Batteripakkene gir fartøyene en mer optimal dieseleffekt med jevnere forbruk og med bedre tilpasset turtall på motorene. Avhengig av operasjonsmodus vil det kunne spares inn 15-20% diesel som gir bedre økonomi og samtidig et bedre miljøregnskap. For første gang skal vi bygge en ny enskrogs pendelferge i aluminium til Norled. Lav vekt stiller mindre krav til energibruk. I kombinasjon med helektrisk batteridrift får vi enda et nytt miljøfyrtårn. Vi samarbeider med Westcon Power Automation som er helt i forkant på dette området.

Vi ønsker å være med å bidra til grønne rigger for å reduserer CO2 fotavtrykket. Det handler om å utnytte energien bedre. Energigjenvinning fra eksosvarme er et av tiltakene, og på Aker Spitsbergen installerer vi batteriløsning som første rigg i verden.
De nyeste og siste generasjons rigger er nå blitt mellom 5 – 10 år, og behovet for klassing og oppgradering i riggmarkedet er i ferd med å ta seg opp.

Transocean Arctic kom til Ølen forrige uke og blir liggende til juni. Her er det klassing og installasjon av tredjeparts utstyr som skal gjøres samt noe ombygging. Vi forventer at det vil komme flere rigganløp i løpet av året. Det er generelt bedre nå på aktivitetssiden samt at det er flere rigger ute på kontrakter.

Westcon Yards leverte nylig en pelagisk tråler til Klondyke Fishing Company, en sentral aktør i den skotske fiskerinæringen. Hva er status i dette segmentet?

Markedet for fiskefartøy er relativt stabilt, og vi er aktiv i dette markedet for nye kontrakter. Nå har vi under bygging ytterligere to pelagiske trålere. Dette er et marked med fornyingsevne. I tillegg har vi oppdrag med skipsreparasjoner som omsettes i et spotmarked med kortere tidshorisont enn eksempelvis riggvedlikehold, men vi har et kontinuerlig omløp med skipsoppdrag ved våre avdelinger i Ølen, Karmsund, Florø og Helgeland. Mange rederier og oljeselskap verdsetter kort innseilingsdistanse, som er både tids- og utslippsbesparende. Derfor hevder norske verft seg godt, og blant disse er nok Westcon størst med fire verft langs norskekysten.

Hvordan møter Westcon Yards konkurransen i dagens marked?

Vi har investert nærmere 400 millioner kroner i utbedring av verftet i Ølen de siste årene. Det har gitt oss fortrinn hos mange redere og operatører. Kaianlegget i Ølen er oppgradert, og kran med løftekapasitet på 160 tonn er installert. Vi har installert sanddyner på sjøbunnen slik at jackup-rigger kan parkeres trygt. I Ølen har vi bygget en miljøstasjon med ny malings- og sandblåsehall inkludert avfallshåndtering samt utvidelse av mekanisk- og rørverksted. Det er bygget en ny multihall og et rørfabrikasjonsverksted med numerisk styrte rørbøyemaskiner og automatiserte lagermagasin der det holdes orden på materialsertifikater, merking og sporbarhet. Vi har høy fokus på automatisering. I Florø har vi bygget ut ny rigg-kai, og innfører automatiserte kappelinjer for profilbearbeiding i sammenheng med vår subseasatsning. Bare i Florø har vi investert i overkant av 100 millioner kroner.

Med bedre valutaforhold, har konkurranseevnen vår styrket seg i forhold til våre konkurrenter fra utlandet samtidig har kostnadsnivået økt eksempelvis ved polske verft. Vi må likevel være forutsigbare og best på prosjektgjennomføring til rett tid, kvalitet og pris.

Hva er status for subseasatsingen i Florø ?

Vi har på kort tid fått fotfeste innen produksjon av undervannsmoduler. Vi leverte stigerørsfundamenter med tilhørende beskyttelsesstrukturer til bruk på Martin Linge feltet, der Total er operatør. Oppdraget føyer seg inn i rekken av subseaprosjekter der det stilles høye krav til kvalitet og sikkerhet i alle deler av produksjonen. Vi får i slike oppdrag benyttet bredden av kompetanse innen produksjon og prosjektstyring.

Westcon Yard Florø er et spennende verfts-anlegg med en overbygget dokk på 200×40 meter, og det utvider markedsmulighetene for Westcon som gruppe. Gjennom oppdrag for blant annet OneSubsea, Subsea7 og TechnipFMC, har vi de siste årene produsert undervannsmoduler til store feltutbygginger over hele verden.

Strategisk – hvor går veien?

Målsettingen er til en hver tid å være den mest foretrukne verftsgrupperingen i Nordsjøbassenget. Strategien er å satse som vi gjør i dag med fokus på skipsbygging, skips- og riggvedlikehold, og med verftet i Florø som spydspiss mot subseamarkedet, men vi jobber også mot nye forretningsområder. Vi overtok Olvondo Industries, gamle Wartsila/Wichman sitt maskineringsselskap og vil gjennom det oppkjøpet kunne tilby mer helhetlige produktløsninger ved å kombinere våre stål – og rørstrukturer til subsea markedet med Olvondos finmaskinerte komponenter. Vi har også kjøpt oss opp i Aquafarm som viser at vi har tro på leveranser til oppdrettsnæringen.

Vi tilpasser oss dagens situasjon med kostnadseffektivisering, kapasitetstilpasning og grønne løsninger. Vi har modernisert og automatisert produksjonen og tatt store investeringer over flere år i våre verfts-fasiliteter. Det gjør at vi i dag er helt i front der markedet åpner for nye prosjekter.

 
Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;