Kraftig vind i seilene for FMV

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160Fitjar mekaniske verksted har nylig levert Kystverkets fartøy, OV Ryvingen, et hybridfartøy med høy miljøprofil. Med 10 nybyggingsprosjekt er ordreboken over 1.5 milliarder kroner. – Havbruk og fiskeri er sterke sektorer, og det ser ut til å fortsette. Målet for havbruk er vekst, og selv om noen anlegg etableres på land, så vil næringen ha behov for farkoster. FMV er kommet godt i vei i utvikling av design for havbruk og fiskeri, og det har gitt oss konkurransefortrinn, sier adm. direktør Hugo Strand ved FMV.

 

INTERVJUET

 

Fitjar Mekaniske Verksted AS ble etablert i 1957 og eies av Laco AS på Austevoll. Verftet ligger på Fitjar sør for Bergen. Våre markedsområder er designutvikling og prosjekterings/engineeringstjenester, nybygging, ombygginger og service/basevirksomhet. FMV er mest kjent for våre nybygg innen fiskeri og havbruksnæringene. Mange fartøy bygges komplett i Norge med HFMV design som vi utvikler og eier sammen med Heimli AS. FMV har ca 90fast ansatte og en omsetningen på om lag 500 MNOK. www.fmvas.no

 

 

Intervju med verftsdirektør Hugo Strand ved Fitjar Mekaniske Verksted AS

 

Fitjar mekaniske verksted har nylig levert Kystverkets fartøy, OV Ryvingen, et hybridfartøy med høy miljøprofil. Hva er omfanget?

 

Fartøyet har to batteripakker på 1 MW hver og er tilrettelagt for biodiesel med en motor på 2 MW og en hjelpemotor på 340 KW som back up for å lade batterier. OV Ryvingen har permanent magnet-trustere samt energi gjenvinningssystemer og oppfyller svært høye krav til bruk av lav- og nullutslippsteknologi, samt komfort krav for mannskapet

Kystverket er ute i sjø om dagen og ligger normalt til havn ettermiddag og til neste morgen. Timene i havn skal batteriene dekke, og om fartøyet ligger ute på DP og ikke trenger stor kraft, så er også batteridrift godt egnet. OV Ryvingen er det fjerde fartøyet i kystverkets fartøysfornyingsplan, og vi har tidligere levert OV Utvær og OV Skomvær. Dette er multifunksjonelle fartøyer spesielt tilpasset arbeid med farledsvedlikehold og oljevern.

Bilde – OV Ryvingen, Kystverket

 

Hvilke båter er i produksjon pt.?

 

Vi har 10 nybyggingsprosjekt; en brønnbåt på vel 80 meter til Hordalaks AS, to fiskebåter/trålere på 65 meter til Cetus AS, en båt til Kystverket på 47 meter samt noen prosessfartøy og arbeidsbåter, ett på 50 meter, to på 43 meter og tre på om lag 25 – 28 meter. Brønnbåten og den ene fiskebåten bygger vi i Tyrkia, og den ene fiskebåten til Cetus, og prosessbåten på 50 meter har vi under bygging i Gdansk området. De øvrige bygger vi komplett på Fitjar. Ordreboken er på over 1.5 milliarder kroner og gir oss en horisont frem til september 2020.

 

Hvordan ser du markedet, hvor satses det og dine tanker 5 – 10 år frem i tid?

 

Havbruk og fiskeri er sterke sektorer, og det ser ut til å fortsette. Målet for havbruk er vekst, og selv om noen anlegg etableres på land, så vil næringen ha behov for farkoster. Havbruk lenger ute i havet, vil kreve mer logistikk og transport. Derfor vil markedet for skipsbygging i dette segmentet holde seg sterkt. Vi har også satset på og skapt egne design i samarbeid med Heimli AS. Designene heter «HFMV», og gjør oss mer interessante i markedet. FMV har kommet godt i vei i utvikling av design for havbruk og fiskeri, og det har gitt oss konkurransefortrinn eksempelvis innen prosessbåt markedet.

Mange av de polske verftene sliter med et økende kostnadsnivå, og som øker raskere enn i Norge. Tyrkiske verft sliter pga. landets politiske og økonomiske situasjon, spesielt med finansering og garantistillelser. Klarer vi å bevare en kritisk masse av norske verft, så har vi et godt utgangspunkt om vi ser 5 – 10 år frem i tid.

 

Prosessbåt vs. brønnbåter?

 

Det er økonomiske gevinster ved å bruker prosessbåter, også miljømessig ift. dødelighet under transport, ventetid ved fabrikker og lettere rengjøring. En brønnbåt frakter i snitt 70% vann og 30% fisk, mens prosessbåter gjør det motsatte, 70% fisk og 30% vann. Men brønnbåter er nødvendig for å sette ut smolt eller for behandling av fisken som ved avlusing eller ferskvanns behandling. Brønnbåter benyttes også til å transportere slaktet fisk. Prosessbåtene på 43 meter som vi nå bygger her på verftet har en kapasitet på 300 tonn fisk, det er betydelig for en såpass liten båt. Næringen trenger begge typer båter, men prosessbåter er kosteffektive og har miljøfortrinn.

 

Konkurransefortrinn?

 

FMV er et verft som har eksistert i over 60 år og som alltid har hatt fiskebåter, havbruk og service som marked. Den geografiske plassering er God. Det er mange rederier og fiskebåter med havbruksvirksomhet nær ved verftet. Kunder synes å like våre «HFMV» design, og også at FMV bygger mindre båter komplett i Norge. Samtidig kan det gi kortere leveringstid, mer fleksibilitet under byggingen og et bedre samarbeid med rederiene. Totalt sett er det mindre risiko å bygge komplett hjemme.

 

Politiske signaler/rammebetingelser – er de gode nok?

 

På forsommeren kom «Skipsordningen» der GIEK/Eksportkreditt kan yte lån og garantier til norske redere som bygger ved norske verft og som seiler i Norge. Den er kommet som en prøveordning, og den er viktig. I tillegg hadde det vært flott om små og mellomstore verft kunne fått en ordning for å utvikle og fornye infrastrukturen sin. I det omfanget ligger dokker, haller for innendørs produksjon, kraner, automatisering, kanskje også robotisering. Til eksempel får rederne 12 års nedbetalingstid fra GIEK. En tilsvarende ordning kunne vært initiert for verftene ved fornyelse av infrastruktur. Mange av de små og mellomstore verftene er hjørnestensbedrifter i lokalsamfunn og skal vi tenke langsiktig med sikring av arbeidsplasser er fornyelse og utvikling av infrastruktur viktig. Vi må skape attraktive og effektive arbeidsforhold som gjør at vi sikrer arbeidsplassene og evner å rektruttere for fremtiden, avslutter Hugo Strand.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;