Det grønne maritime skiftet
 [Sist endret: 13.05.2018 20:39:02]

brunvollodd tore2_1

Brunvoll-konsernet er en ledende, maritim systemleverandør. Konsernet har lang erfaring med utvikling av fremdrifts- og manøvreringssystem med tilhørende kontrollsystem til ulike typer fartøy. Det familieeide konsernet ble etablert i 1912, og har produksjon i Molde, Volda og Dalen. Konsernet har rundt 470 medarbeidere, og er representert gjennom et agentnettverk i 25 land. Brunvolls visjon er "Trusted World Wide". www.brunvoll.no 

 

 

Intervju med konsernsjef Odd Tore Finnøy i Brunvoll gruppen

 

Omsetningen for Brunvoll gruppen krysset milliarden i 2017 dels pga. oppkjøpet av Scana Propulsion. Hvilke synergier er skapt, og hvordan er markedet i dag?

Oppkjøpet var del av vår strategi om å kunne tilby kundene våre et bredere produktspekter for å kunne dekke både fremdrift, manøvrering og posisjonering av skip. Oppkjøpet av Scana Propulsion tilførte Brunvoll et komplementært produktområde som bidro til at strategien vår ble oppnådd raskt. Scana Propulsion var sterk på fremdrift utstyr av skip som propeller, gir, rorsystemer og tilhørende styringssystemer, mens Brunvoll hadde tilsvarende systemer med thrustere for manøvrering og posisjonering av skip. Sammen kan vi nå tilby en helhetlig utstyrspakke med løsninger som kundene våre verden over har ønsket velkommen. Det har gitt oss kontrakter vi ellers kanskje ikke ville vunnet. I tillegg ble vi veldig godt mottatt av våre nye medarbeidere fra Scana og en slik samlende motivasjon er en stor drivkraft for selskapet. Oppkjøpet var en satsning i et veldig svakt marked samtidig som vi har hatt et intensivt produktutviklingsarbeid, det største i bedriftens historie. Mange nye produkter er utviklet og har bidratt til økt omsetning.

Det synes som om markedet bunnet ut i fjor og begynte på en forsiktig vekstfase igjen. Etter oljebransjens fall fikk næringen en betydelig svikt og omsetningen falt dramatisk, mens andre segment som havbruk, fiskeri, fornybar og cruise hadde oppgang, dog langt fra nok til å kompensere frafallet. I fjor krysset vi milliarden i omsetning, "all time high" og det er en milepæl. Vi har tatt grep og er i vekst med en god posisjon internasjonalt og en markedsandel på 30% i snitt av verdensmarkedet innen relevante fartøysegmenter.

Offshorenæringen var driveren i den maritime bransje gjennom tjue år. Den posisjonen er overtatt av det grønne skiftet. Det er klimautfordringene som er vekstmotoren i den maritime bransje i dag, dog ikke med samme tyngde som i offshore næringen, men det er ikke et eneste prosjekt vi arbeider med uten at miljø, utslippsreduksjoner eller nullutslipp og energieffektivisering inngår. Det går både på hybride løsninger, ren elektrisk batteridrift og digitalisert energioptimalisering. Strengere miljøkrav er teknologi- og innovasjonsdrivende og skaper nye løsninger som er positivt for bransjen, rederiene og Moder Jord.

Dere signerte nylig kontrakt med Havyard Ship Technology for levering av azimuth propulsjonsenheter med tilhørende styringssystemer til fem 50 PBE elektriske pendelferger. Hva er spesielt med denne leveransen?

De moderne pendelfergene er designet av Havyard Design & Solutions og skal bygges av Havyard Ship Technology i Leirvik. Dette er ferger til Fjord1 hvorav flere inngår i den omtalte Nordmørs-pakken. Vi er svært glade for å ha vunnet denne kontrakten som er strategisk viktig for oss av flere årsaker. Den befester vår posisjon i et viktig markedssegment, hvor de nye pendelfergene er teknologiledende i det grønne maritime skiftet med lavt energiforbruk og nullutslipp av klimagasser, samt også med avanserte tekniske løsninger på veien mot autonome skip. Fjord 1 er det største ferjerederiet i Norge, og er ledende på å ta i bruk innovativ teknologi for å sikre effektive og miljøvennlige løsninger i transportsektoren. Vi har tidligere levert manøvreringsthrustere til rederiet, men det er første gang Brunvoll leverer løsninger med optimaliserte framdriftsthrustere.

Leveransene kommer som et resultat av en langsiktig og strategisk satsing på utvikling av dedikerte azimuth propulsjonsenheter. Azimuth propulsjonsenhetene leveres med trekkende CP propell uten dyse og er designet for optimal energieffektivisering og lang levetid. Drivmotorer til thrustere er inkludert i leveransen. Leveransen omfatter også Brunvoll’s egen state of the art automasjonssystem, BruCon, for styring av propulsjonsenhetene. Styresystemet har alt som kreves av et moderne system i vår digitaliserte hverdag med enkle intuitive løsninger for operasjon, inklusive touch skjermer for visning av driftsparametere og alarmer.

Bilde: Brunvoll leverer propulsjons- og styresystemer til Fjord1s nye ferger som skal bygges av Havyard Ship Technology

Produksjonens verdikjede ift. lavkost/outsourcing – hva er strategien?

Vi har en policy som ble implementert som strategi siden tidlig 1990. Vi så at vi ville heller ha en konkurransedyktig verdikjede i Norge, fremfor å kjøpe komponenter fra lavkostprodusenter i lavkostland. Det var flere grunner til denne posisjonen. Det var en klar bevissthet om at skulle man opprettholde det kvalitetsnivået og den markedsposisjonen Brunvoll hadde og nå har, så var ikke det forenlig med å gå til lavkostland. Det andre argumentet var at outsourcing ville drenere bort egen kompetanse, som er helt avgjørende for innovasjon, rasjonelle arbeidsprosesser og effektivitet, om man ikke selv produserer. Outsourcing krever for øvrig også en høy styringskostnad for å sikre kvaliteten til enhver tid, en faktor som ofte blir undervurdert. Men det betinger at vi må jobbe med automatisering- og robotiseringsprosjekter i vårt eget produksjonsapparat i Norge som også er et viktig ledd i vår strategi. En stor del av overskuddet vårt er gjennom årene pløyd tilbake i nettopp automatiseringsprosjekter.

Dere har lykkes, det viser tallene – hva gjør dere riktig?

Det er en lang historie med produksjon og "stein på stein" tankegang, - bygge kompetanse, levere kvalitet og sette kunden i fokus. Det å ha et godt omdømme i markedet med konkurransedyktige produkter som lever opp til forventningene og med et godt service apparat i ryggen, er faktorer som skaper suksess, avslutter Odd Tore Finnøy.

Profilannonser

Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider: