Positive tegn i Ilmenitt markedet
 [Sist endret: 12.09.2017 21:09:14]

titaniaDag Larsen

Titania er en av verdens største produsenter av ilmenitt. Malmforekomsten på Tellnes, som ligger omlag fem km inn i landet fra Jøssingfjord, er grunnlaget for bedriftens aktivitet. Med reserver på 300 millioner tonn er dette en av verdens største ilmenittforekomster. Malmen brytes ved hjelp av storskala dagbruddsdrift. Bedriften har 260 ansatte. www.tiania.no

 

 

Intervju med adm. direktør Dag Arve Larsen i Titania AS

 

Hvordan er dagens markedsbilde for Ilmenitt?

Det er fortsatt et stramt marked for ilmenitt, men en viss prisøkning er gode tegn. På tross av fall i markedet, ble 2016 et relativt godt år for oss med en omsetning på 687 MNOK og et resultat på 175 MNOK (EBT). Inneværende år opprettholder vi produksjonsvolumet på om lag 500.000 tonn tilsvarende fjoråret, og svakere krone gir tilfredsstillende inntjening. Gamle prosjekter er tatt frem og nye gruver er åpnet, men det er først og fremst produsenter fra Afrika som påvirker vårt markedsbilde, selv om vi lever i en global økonomi der Kina er en hovedaktør. Det er tegn på at vi kan ha nådd bunnen og at etterspørselen av ilmenitt vil ta seg opp igjen.

Titania er blant de største på ilmenitt. Hvor er nedslagsfeltet størst geografisk?

Vi har en av verdens største ilmenittforekomster. Det er fortrinnsvis Nord-Europa vi leverer til. Frakt utgjør store kostnader og begrenser dermed tilgangen til markedet geografisk. Produksjonen går i sin helhet til pigmentindustrien som igjen leverer inn til malings- og lakk industrien.

Titania (2)

 

 

 

 

 

 

Titania - Hauge i Dalane

Hva utgjør produksjonsprosessen?

Vi tar ut ilmenitt fra gruven som vi knuser, maler, sikter og separerer. Dette oppgraderer vi til et konsentrat med høyest mulig innhold titandioksid (TiO2). Det er dette konsentratet som går inn i pigmentindustrien. Malmen inneholder ca. 18% titandioksid, men vi oppgraderer vårt konsentrat til ca. 44%. Vi fremstiller dette i en komplisert oppredningsprosess. Som biprodukter utvinnes konsentrater av magnetitt og sulfider.

Pigment fabrikkene bearbeider vårt materiale videre i en kjemisk prosess som videre oppgraderer konsentratet. Det handler om å separere og oppgradere titandioksid.

Hvem er konkurrentene ?

Vi arbeider i fjell, mens mange av våre hovedkonkurrenter befinner seg i Afrika der ilmenitten finnes i sand. Dermed har de helt andre forutsetninger og en enklere prosess for å oppgradere ilmenitten og gjøre produksjonen mer kostnadseffektiv. Det er ganske forskjellige prosesser når utvinning er sandbasert og ikke bergbasert som forutsetter sprengning og knusing av berg.

Hva er utfordringen?

Vi har en gruve som krever høye kostnader med å flytte store volum gråberg. Det har vi hatt i mange år, og slik er det fremdeles, men vi har pågående prosjekter for å effektivisere egne ressurser og gruvedriften. Modernisering og kostnadseffektivisering er en viktig utfordring vi jobber med kontinuerlig. Det betyr også at vi må tilpasse bemanningen i takt med produksjon og marked.

Hvordan håndteres miljøet?

Titania er et moderne bergverk som legger stor vekt på helse, miljø og sikkerhet. Landdeponiet for oppredningsavgang ble tatt i bruk i 1994, og er en deponeringsløsning som er akseptert av myndigheter og miljøvernorganisasjoner. Et systematisk sikkerhetsarbeid gjennom mange år plasserer Titania blant de beste bedriftene i bransjen, avslutter Larsen.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;