Pioneren Finnfjord gjør om CO2 til fiskefôr
 [Sist endret: 21.08.2017 20:54:14]

GHW2Finnfjord

Finnfjord er i dag en av Europas største og verdens mest energieffektive produsent av ferrosilisium. Finnfjord har tre smelteovner med en samlet produksjonskapasitet på 100 000 tonn ferrosilisium i året. Finnfjord har 130 ansatte og omsetter for rundt 800 millioner kroner.

 

 

 

Intervju med adm. direktør Geir-Henning Wintervoll i Finnfjord

Finnfjord har vært en foregangsbedrift for energieffektiv produksjon. Nå tar bedriften et nytt kvantesprang og skal produsere alger av CO2 utslippet fra produksjonen. Hva er konseptet?

Vi har nå en pilot i drift der vi leder røykgassen gjennom en bioreaktor. Piloten har tre tanker med en samlet vannkapasitet på 26 000 liter og algene trives godt i dette miljøet. Ved industriell massedyrking av mikroalger må man tilsette CO2 og næringssalter i tillegg til sjøvann. Prosessen er en fotosyntese, og industrirøyken fra Finnfjord inneholder store mengder CO2, nitrogen som i kunstgjødsel, næringssalter, silisium og jern. I dag slipper vi ut om lag 300.000 tonn CO2. Om vi kan kommersialisere algeproduksjonen, vil vi kunne få klimagassene CO2 og NOx som del av verdikjeden og dermed redusere utslippene med ca 50%,

Piloten er et samarbeid med Universitet i Tromsø og samlet har vi investert et 10 talls millioner i prosjektet allerede. Det ligger et betydelig inntektspotensial i algeproduksjonen, og det er flere anvendelsesmuligheter som fiskefôr og biodrivstoff. Ser vi mot oppdrettsnæringen er det et stort behov for fiskefôr med marine omega 3 kilder, og primærprodusenten av omega 3 er jo nettopp fra alger.

Vår første milepæl var at algene likte prosessen og overlevde. Det gikk veldig bra. Det er viktig å ha en robust og stabil produksjon av alger, og ikke minst se hvordan algene håndterer CO2 prosessen over tid; som hva de tar til seg av næringsstoffer. Produksjon av fiskefôr i marint miljø skaper de beste forutsetninger for næringsinnholdet. Det er et problem for oppdrettsnæringen i dag ettersom produksjon foregår utenfor det marine miljø. Det er en fantastisk tanke å kunne skape mat og løse mangel på ideelt fiskefôr samtidig som vi fortsetter en klimavennlig produksjon av ferrosilisium med betydelig reduksjon i utslipp av CO2 og NOx.

tank_finnfjord

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort om Microalger - Mikroalger er små fotosyntetiske organismer som omdanner CO2 og uorganiske næringssalter til lipid, protein og karbohydrat ved hjelp av sollys. De produserer omega-3 fettsyrer og aminosyrer, som er viktige for dyrs og menneskers helse.

Hva er status i markedet for ferrosilisium?

Markedet holder seg på et levelig nivå for vår del, og CRU og MBR rapporterer om ca. 1150 euro levert Europa. Det er aktivitetene kapitalkrevende investeringer som er driveren. Stålmarkedet har vist et oppsving, og det er tegn på bedring i verdensøkonomien.

Hvem kan dere sammenligne dere med i forhold til andre smelteverk i Norge, og hvor står dere internasjonalt?

Elkem Rana, og til dels også Elkem Bremanger og Elkem Bjølvefossen. Finnfjord er det største ferrosilisiumverket i Norge i vårt segment. Vi leverer ca. 15% av det europeiske behovet for ferrosilisium.

Finnfjord har bygget Norges største energi-gjenvinningsanlegg. Hva er status?

Satsingen på energigjenvinning har gjort Finnfjord til verdens mest energieffektive ferrosilisiumverk. Energiforbruket i ferrosilisiumprosessen er betydelig redusert Totalt er det investert rundt 800 millioner kroner i anlegget. Vi har integrert et termisk kraftverk i et anlegg som skal produsere ferrosilisium, og det i seg selv er et komplisert prosjekt. Det å lage ferrosilisium er ekstremt energikrevende. For å lage 100 000 tonn med FeSi så trenger vi ca. to terrawatt med energi. En terrawatt fra elektrisk kraft og en terrawatt fra kull og koks.

Vi er blant de mest miljøvennlige i verden, og investeringen vi har gjort, gjør at vi får et enda bedre miljøregnskap. Det å bruke kraft har uansett et miljøregnskap. Sammenligner vi energigjenvinningen på 340 GWh elektrisk kraft med kullkraft så hadde det gitt et utslipp på 240 000 tonn med CO2. Kraften tilsvarer forbruket til ca. 22 000 husholdninger i Norge.

Fornøyd med siste industrimeldingen om kraftpris/klimakvotesystemet?

Ordningen med å kompensere kraftkrevende industri for pris-innslaget i kraftprisen som følge av klimakvotesystemet er foreslått videreført også etter 2020. Det gikk frem av den siste industrimeldingen, og det er vi veldig glad for. Formålet med ordningen er å redusere risikoen for karbonlekkasje. Karbonlekkasje har vi dersom norsk industri nedskalerer sin aktivitet, legger ned eller flytter til land med en mindre ambisiøs klimapolitikk enn vår. Denne ordningen er viktig for industrien, avslutter Geir-Henning Wintervoll.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet - klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

 

 

  

 

 


 

PTN har gjennom en årrekke opparbeidet betydelig kompetanse og erfaring innen:

- Komplette pumpestasjoner for vann, avløp og andre flytende media

- Komplette vannbehandlingsanlegg

- Komplette mekaniske avløpsrenseanlegg


PTN er et moderne mekanisk verksted som leverer rør og utstyr til Industri, VVS, VA, oppdrett/fiskeri og prosessindustri. Materialer i syrefast/rustfritt stål og spesialstål - Pumpeteknisk, mekanisk kompetanse og rådgivning.

Leveranser til Finnfjord: Pumper, filter, rørteknisk og engineering.

 

For informasjon: www.momek.no

 

 


strek