Viktige kontrakter vunnet av Rosenberg WorleyParsons


GHW2RosenbergFør det første fikk vi to nye kunder i fjor, Neptun Energy og Lundin Norway, og to nye kontrakter ble signert. Disse kontraktene passer oss svært godt og favner hele vår bredde av tjenester: engineering, prosjektledelse, innkjøp, bygging på verkstedet og installasjon offshore. Den 3-årige EPCIC-kontrakten for Neptun Energy er en komplett modul for prosessering og eksport av oljen og gassen som produseres på subsea feltet Nova. Modifikasjonskontrakten for ombygging av Edvard Grieg for Lundin er en tilsvarende kontrakt der vi også har totalansvaret for ingeniørarbeid, innkjøp og installasjon, sier adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons.


 

INTERVJUET


Rosenberg WorleyParsons leverer komplette løsninger innen EPCI-prosjekter (engineering, procurement, construction, installation). Engineering og fabrikasjon skjer på en og samme lokasjon i Stavanger. Rosenberg WorleyParsons er dermed strategisk plassert i forhold til drifts- og utbyggingsaktiviteter på Norsk sokkel. Med mer enn 800 ansatte har selskapet en solid posisjon i olje-og gass-industrien som EPCI leverandør. Moderselskapet WorleyParsons har 27.000 ansatte fordelt på 165 kontorer i 43 land verden over. www.worleyparsons.com


 

Intervju med adm. direktør Jan T. Narvestad i Rosenberg WorleyParsons

Rosenberg WorleyParsons er tildelt betydelige kontrakter siste året? Hva er omfanget?

Før det første fikk vi to nye kunder i fjor, Neptun Energy (tidligere Engie og GDF Suez) og Lundin Norway, som vi ikke tidligere har hatt avtaler med, og to nye kontrakter ble signert. Disse kontraktene passer oss svært godt og favner hele vår bredde av tjenester: engineering, prosjektledelse, innkjøp, bygging på verkstedet og installasjon offshore.

Den 3-årige EPCIC-kontrakten for Neptun Energy er en komplett modul for prosessering og eksport av oljen og gassen som produseres på subsea feltet Nova, og som videre sendes til Gjøa-plattformen på norsk sokkel. Kontrakten utføres i fra vår lokasjon i Stavanger og vil engasjere rundt 300 personer på topp. Kontrakten følger ferdigstillelsen av front-end engineering og designfasen som vi tidligere utførte.

Modifikasjonskontrakten for ombygging av Edvard Grieg for Lundin er en tilsvarende kontrakt der vi også har totalansvaret for ingeniørarbeid, innkjøp og installasjon. Ombyggingen utføres for å ta imot produksjonen fra satelittfeltene Rolvsnes og Luno II. Kontrakten har samme tidshorisont som modulkontrakten fra Neptun Energy med ferdigstillelse i 2021. I sum utgjør disse kontraktene en verdi på vel halvannen milliard kroner.

Vi har fortsatt et betydelig arbeid på Martin Linge prosjektet. Etter at plattformen forlot Stavanger i fjor sommer, har det vært høy aktivitet offshore for å gjøre plattformen klar til produksjonsstart første kvartal 2020.

Innen subsea har vi flere prosjekter og studier i tidlig fase. Vi har under bygging strukturer til Johan Sverdrup, Nova, Skogul, Snorre, Snefrid, Johan Castberg og Askeladd. Strategisk og tidsmessig er dette også viktige oppdrag for oss. Vi har tidligere levert forskjellige subseastrukturer/moduler bl.a til Alvheim, Åsgard, Volund, Troll, Knarr og Maria. Subsea er helt klart et viktig satsningsområde for oss.

Hva er markedsstatus og egen posisjon?

Det er ikke tvil om at trenden er oppadgående og at det kommer inn ny aktivitet som vil øke sysselsettingen. Det er et etterslep på investeringene, og flere modifikasjonsoppdrag er i oppstarten. Det er et stort antall forespørsler som enten er kommet eller er på vei ut i markedet. Dagens oljepris sammen med store kostnadsbesparelser som er gjennomført, skaper optimisme, men vi opplever også at det blir mer press på ressurser.

Det er gjort en rekke funn i nærheten av eksisterende felt samtidig som installasjonene er aldrende. Dette gir arbeid i form av plattform-modifikasjoner. Oljeselskapene har flere prosjekter de kommende årene der vår kompetanse er ideell. Vi ønsker å vokse på studiesiden, nybyggingsprosjekt, på drift- og vedlikeholdskontrakter og ta vår del av de store modifikasjonsprosjektene.

Trenden vi nå ser i markedet gir oss bedre forutsigbarhet og evne til å planlegge virksomheten. Vi står nå godt posisjonert i markedet, bedre enn før, og med en robust organisasjon, gode fasiliteter og en sterk eier. Ordrereserven er solid og gir oss godt belegg frem mot 2021, men kapasiteten gir også rom for nye prosjekter.


Hvilke synergier gir WorleyParsons til Rosenberg?

Det viktigste er at vi har tilgang på et sterkt engineering miljø. Det gir en kraftig synergieffekt ettersom vi vil ha mulighet til å utføre oppdrag som krever større kapasitet enn det vi har lokalt på Buøy. Synergiene ser vi også som følge av en modul vi vant til Buzzard feltet fase 2, tilsvarende den vi leverer til Nova, men her går innkjøp og engineering fra vår søsterorganisasjon i Aberdeen. Vi står for bygging av modulen i Stavanger, mens installasjon på feltet gjøres av vår organisasjon i Aberdeen. Kunden valgte våre fasiliteter fremfor våre konkurrenter på UK sektor. Det er en fjær i hatten. Bygging pågår og verdien er om lag 200 millioner kroner.

Vi ser på to spesifikke områder for tiden; offshore vind og oppdrettsnæringen. Her jobber vi med å utvikle egne konsepter som ser lovende ut. Offshore vind er et satsningsområde i WorleyParsons. Markedet er økende og formidabelt på verdensbasis. Mot fiskeoppdrett utvikler vi nye løsninger sammen med partnere i næringen.

Rosenberg har hele tiden jobbet systematisk med vår målsetting om å posisjonere oss som en betydelig EPCI leverandør. Der er vi nå. Vi klarer å tiltrekke oss dyktige folk og har vunnet tillit gjennom vår gjennomføringsevne og kvalitet på det vi leverer. Dette er avgjørende for å lykkes, avslutter Narvestad.


Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;
 
     

 

     
 


 

 

For videre informasjon: www.aluhak.no


Aggreko er markedsledende innenfor midlertidig strømgenerering, oppvarming og kjøleløsninger for olje og energi sektoren.

Vi har lang erfaring fra olje og gassindustrien og jobber døgnet rundt med å sikre at du får den strømmen, oppvarmingen og kjølingen du trenger, akkurat når du trenger den.

Vår tilstedeværelse i mer enn 140 land sikrer både internasjonal erfaring så vel som lokalkunnskap for ditt område.

Les mer om våre leieløsninger innen strømgenerering, lastbanker, kjøle og varmeutstyr på Aggreko.no