Robust og nyskapende skipsverft

fmv-180

hugo strand_foto kystverket_160FMV er et verft som har eksistert i over 60 år og som alltid har hatt fiskebåter, havbruk og service som marked. Den geografiske plasseringen er god. Det er mange rederier og fiskebåter med havbruksvirksomhet nær ved verftet. Kunder synes å like våre «HFMV»-design, og også at FMV bygger mindre båter komplett i Norge. Samtidig kan det gi kortere leveringstid, mer fleksibilitet under byggingen og et bedre samarbeid med rederiene. Totalt sett er det mindre risiko å bygge komplett hjemme. Vi har for tiden 8 nybyggingsprosjekter, hvorav tre skrog bygges utenlands. Det gir en ordrebok på 1,5 milliarder kroner, sier adm. direktør Hugo Strand ved FMV.

 

INTERVJUET

 
 
Fitjar Mekaniske Verksted AS ble etablert i 1957 og eies av Laco AS på Austevoll. Verftet ligger på Fitjar sør for Bergen. Våre markedsområder er designutvikling og prosjekterings/engineeringstjenester, nybygging, ombygginger og service/basevirksomhet. FMV er mest kjent for våre nybygg innen fiskeri og havbruksnæringene. Mange fartøy bygges komplett i Norge med HFMV design som vi utvikler og eier sammen med Heimli AS. FMV har ca 90 fast ansatte og en omsetning på om lag 640 MNOK. www.fmvas.no

 

 

Intervju med verftsdirektør Hugo Strand ved Fitjar Mekaniske Verksted AS

 

Fitjar mekaniske verksted leverte Kystverkets fartøy, OV Ryvingen i desember i fjor, et hybridfartøy med høy miljøprofil. I mai i år formaliserte Kystverket og FMV nok en kontrakt, søsterskipet med leveranse mai 2020. Hva er omfanget?

Kystverkets visjon er «Å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste.» OV Ryvingen vant «The Motorship Award» for sitt miljøfokus og miljøgevinstene teknologien ombord fører til. FMV bygger fartøy for fremtiden og det å være nyskapende og i front er viktig, både for å sikre en god og robust posisjon for verftet, men også fordi vi ønsker å bidra til gode klimaløsninger.

Søsterskipet har også to batteripakker på 1 MW hver og er tilrettelagt for biodiesel med en motor på 2 MW og en hjelpemotor på 340 KW som back up for å lade batterier. Fartøyet har permanent magnet-trustere samt energi gjenvinningssystemer og oppfyller svært høye krav til bruk av lav- og nullutslippsteknologi, samt komfort krav for mannskapet.

Kystverket er ute i sjø om dagen og ligger normalt til havn ettermiddag og til neste morgen. Timene i havn skal batteriene dekke, og om fartøyet ligger ute på DP og ikke trenger stor kraft, så er også batteridrift godt egnet. Søsterskipet er det femte fartøyet i kystverkets fartøysfornyingsplan, og vi har tidligere levert OV Utvær og OV Skomvær. Dette er multifunksjonelle fartøyer spesielt tilpasset arbeid med farledsvedlikehold og oljevern.

OV Ryvingen er et fantastisk fartøy og et flaggskip for kystverket, men byggingen har vært en stor utfordring. Veldig mye av risikoen i disse prosjektene, som er offentlige anskaffelser, er tillagt skipsverftet. Det er høy grad av ny teknologi, og når vi opplever forsinkelser som et resultat av tekniske utbedringer, systemintegrering eller ytterligere testing av ny teknologi, så påfører disse forsinkelsene skipsverftet store ekstra kostnader ved ferdigstillelse. Den offentlige kontrakten i disse tilfellene burde hatt et element av FOU i seg slik konsekvensene av forsinkelse ble rettferdiggjort som nødvendig FOU eller nybrottsarbeid. Det vi kan håpe er at vi får kapitalisert på læringseffekten. Nå har vi et ferdig underlag for søsterskipet til OV Ryvingen og forventer at leveransen skjer til avtalt tid og kost.

Vi er selvfølgelig glad for at staten går inn og tar disse prosjektene fordi det utvilsomt er et godt bidrag til gode klimaløsninger. Erfaringen fra OV Ryvingen har også allerede kommet til anvendelse i andre leveranser ettersom vi for tiden har under bygging en brønnbåt med en batteripakke på tilsvarende 1 MW.

Bilde – OV Ryvingen, Kystverket

 

Hvilke båter er i produksjon pt.?

Vi har for tiden åtte nybyggingsprosjekt. To skrog er under bygging i Tyrkia; en brønnbåt på vel 80 meter til Hordalaks AS med levering i juni 2020 og en fiske båt/snurpetråler, Viking Bank til Cetus for levering i oktober 2020. I Gdansk bygges skroget til OV Ryvingens søsterskip på 47 meter ved Montex shipyard som skal leveres i mai. I tillegg har vi fem prosessfartøy og arbeidsbåter på om lag 25 – 28 meter for levering desember og utover neste år. Disse fem fartøyene bygger vi komplett på Fitjar. Ordreboken på nybygg er nå 1.5 milliarder kroner og gir oss en horisont frem til oktober 2021.

 

Hvordan ser du markedet, hvor satses det og dine tanker 5 – 10 år frem i tid?

Havbruk og fiskeri er sterke sektorer, og det ser ut til å fortsette. Målet for havbruk er vekst, og selv om noen anlegg etableres på land, så vil næringen ha behov for farkoster. Havbruk lenger ute i havet, vil kreve mer logistikk og transport. Derfor vil markedet for skipsbygging i dette segmentet holde seg sterkt. Vi har også satset på og skapt egne design i samarbeid med Heimli AS. Designene heter «HFMV», og gjør oss mer interessante i markedet. FMV har kommet godt i vei i utvikling av design for havbruk og fiskeri, og det har gitt oss konkurransefortrinn eksempelvis innen prosessbåt markedet.

Den svake kronen gjør det i dag mulig å bygge de mindre fartøyene komplett i Norge. Skrog til større båter er ikke kostnadssvarende og til det trengs det også større fasiliteter. Mange av de polske verftene sliter med et økende kostnadsnivå, og som øker raskere enn i Norge. Tyrkiske verft sliter pga. landets politiske og økonomiske situasjon, spesielt med finansering og garantistillelser. Jeg er sikker på at klarer vi å bevare en kritisk masse av norske verft, så har vi et godt utgangspunkt om vi ser 5 – 10 år frem i tid.

 

Prosessbåt vs. brønnbåt?

Det er økonomiske gevinster ved å bruke prosessbåter, også miljømessig ift. dødelighet under transport, ventetid ved fabrikker og lettere rengjøring. En brønnbåt frakter i snitt 70% vann og 30% fisk, mens prosessbåter gjør det motsatte, 70% fisk og 30% vann. Men brønnbåter er nødvendig for å sette ut smolt eller for behandling av fisken som ved avlusing eller ferskvanns behandling. Brønnbåter benyttes også til å transportere slaktet fisk. Prosessbåtene på 43 meter som vi bygger her på verftet har en kapasitet på 300 tonn fisk, det er betydelig for en såpass liten båt. Næringen trenger begge typer båter, men prosessbåter er kosteffektive og har miljøfortrinn.

 

Konkurransefortrinn?

FMV er et verft som har eksistert i over 60 år og som alltid har hatt fiskebåter, havbruk og service som marked. Den geografiske plassering er god. Det er mange rederier og fiskebåter med havbruksvirksomhet nær ved verftet. Kunder synes å like våre «HFMV»-design, og også at FMV bygger mindre båter komplett i Norge. Samtidig kan det gi kortere leveringstid, mer fleksibilitet under byggingen og et bedre samarbeid med rederiene. Totalt sett er det mindre risiko å bygge komplett hjemme.

 

Politiske signaler/rammebetingelser – er de gode nok?

«Skipsordningen» som kom i fjor der GIEK/Eksportkreditt kan yte lån og garantier til norske redere som bygger ved norske verft og som seiler i Norge, er positiv og viktig for redere og næringen. Tidligere var ordningen kun gjeldende for bygging ved utenlandske verft. I tillegg hadde det vært flott om små og mellomstore verft kunne fått en ordning for å utvikle og fornye infrastrukturen sin. I det omfanget ligger dokker, haller for innendørs produksjon, kraner, automatisering og robotisering. Til eksempel får rederne 12 års nedbetalingstid fra GIEK. En tilsvarende ordning kunne vært initiert for verftene ved fornyelse av infrastruktur. Mange av de små og mellomstore verftene er hjørnestensbedrifter i lokalsamfunn og skal vi tenke langsiktig med sikring av arbeidsplasser er fornyelse og utvikling av infrastruktur viktig. Vi må skape attraktive og effektive arbeidsforhold som gjør at vi sikrer arbeidsplassene og evner å rekruttere for fremtiden, avslutter Hugo Strand.

Profilannonser

Produkt- og tjeneste leverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;

 

 

                   

 
 
                                 

 
 


 


Stort platelager med eget servicesenter for levering av skjærte deler.

Sentralt plassert på Vestlandet med levering til hele landet.

Rask levering!
Tlf : 91 55 95 95

www.staalsenteret.no