Nymo bygger allianser for økt konkurransekraft


nymo_logoboyeHovedtyngden av vår aktivitet er nå knyttet til subsea prosjekter for norsk sokkel og mot Vest-Afrika, som omfatter manifolder/bunnrammer og diverse subsea strukturer. To undervannsstrukturer ble levert i februar, og fire er i arbeid og under bygging ved verkstedene i Eydehavn og Vikkilen. Størrelsesmessig er strukturene på om lag 100 til 450 tonn. De pågående prosjektene skal leveres i løpet av året, men det er mange nye prosjekter i anbudsprosess, sier adm. direktør Øyvind Riiber Boye i a.s Nymo.


 

INTERVJUET


A.S Nymo er et J.J.Ugland selskap med hovedkontor i Grimstad. Selskapet har avdelinger på tre steder; Vikkilen og Fjære i Grimstad kommune, og Eydehavn i Arendal kommune. Hovedbeskjeftigelsen er design og fabrikasjon av moduler og undervannsanlegg til olje- og gassindustrien samt utrustning og ombygging av rigger og offshorefartøyer. Antall ansatte er 220. www.nymo.no. www.nymo.no
 
Intervju med adm. direktør Øyvind Riiber Boye i A.S Nymo
 
Nymo har hatt betydelige kontrakter i arbeid de siste årene som boremodulen til Johan Sverdrup og leveranser til Equinors brønnhodeplattform på Peregrino-feltet i Brasil. Hva er status og omfanget av kontrakter i dag?

Hovedtyngden av vår aktivitet er nå knyttet til subsea prosjekter for norsk sokkel og mot Vest-Afrika, som omfatter manifolder/bunnrammer og diverse subsea strukturer. To undervannsstrukturer ble levert i februar, og fire er i arbeid og under bygging ved verkstedene i Eydehavn og Vikkilen. Størrelsesmessig er strukturene på om lag 100 til 450 tonn. De pågående prosjektene skal leveres i løpet av året, men det er mange nye prosjekter i anbudsprosess. Vi har tidligere levert et betydelig antall subsea moduler på norsk sokkel og til Vest-Afrika, bl.a. til Eni´s OCTP prosjekt. Et annet segment som har gitt oss større oppgaver er avgass systemer med varmegjenvinning for de store generatorene på plattformer i Nordsjøen, – Waste Heat Recovery units. Vi leverer også filterhus til generatorene. Innenfor dette segmentet har vi flere pågående prosjekter.

Subsea markedet ser relativt lyst ut både på norsk sokkel og internasjonalt. Vi har vært en av aktørene som har bygget flest undervannsanlegg for norsk sokkel, nær ett hundre strukturer. De to største prosjektene har vært Snøhvit og Troll. Vi registrerer at når kvalitet og leveringssikkerhet er avgjørende, oppnår vi kontrakter innen dette segmentet.

Riggmarkedet har vært et viktig markedsområde for oss i mange år, der vi har bygget opp spesialkompetanse på boreanlegg for leveranser internasjonalt, men det er mindre aktivitet i det segmentet nå. Derimot ser vi nå mot rigg vedlikehold, klassing, klargjøring og modifikasjoner med utgangspunkt i samarbeid med Global Ocean Technology (GOT), og Frigstad Engineering. Nymo har rigghavn fasiliteter i Eydehavn, og GOT i Mandal. Hvor prosjektene gjennomføres er avhengig av kundens ønske og hva som er optimalt for det enkelte oppdrag. Sammen har partnere kompetanse, fasiliteter og kapasitet for denne type oppgaver. På Sørlandet er vi også i umiddelbar nærhet til de store utstyrleverandører for rigger.

Oppdrettsnæringen er et nytt segment der Nymo og teknologiselskapet RedRock samarbeider med Fjord Solutions som utvikler oppdrettsanlegg med terminal og merder. Terminalen for dette anlegget er på størrelse med modulene vi leverer i offshoresammenheng, rundt 2000 til 3000 tonn. Fabrikasjon av en terminal av denne type passer våre fasiliteter.


Hvilke muligheter ser dere innen fornybar energi?

Utrusting av servicefartøyer for offshore vind er et interessant marked. Vi samarbeider med RedRock også mot dette markedet. Heave kompenserte kraner og gangveier der fartøyet beveger seg i sjøen og skal jobbe mot en fast installasjon, er typiske leveranser. Nymo´s andel av disse prosjektene blir i hovedsak ombygging og utrustning av fartøyene.


Hvordan lykkes Nymo til tross for norsk kostnadsnivå?

Nøkkelen er spesialisering og en god gjennomføringsmodell.
Vi jobber aktivt i Nymo med å bli mer konkurransedyktig, senke kostnadsnivået. De siste årene har vi gjennomgått prosesser og forbedret prosjekt-gjennomføringen. Vi er nå i ferd med å implementere ny sømløs digital prosjektgjennomføringsmodell. Vi vil fortsette dette arbeidet, men i neste fase blir det også fokus på høyere grad av automatisering/robotisering av fabrikasjon med klare målsettinger om å opprettholde fabrikasjon i Norge. Vi har allerede investert tungt i nytt digitaltstyrt produksjonsutstyr, og har et ambisiøst investeringsprogram. Vi har i forbedringsprosessene et nært samarbeid med Universitetet i Agder, og dette kan utvikles videre i årene fremover. Et par år tilbake ble Mechatronics Innovation Lab (MIL) ved Universitet i Grimstad åpnet. Her tester vi ut robotisert sveising, og regner med å ta i bruk de første sveiserobotene i løpet av 2019.

Det har vist seg at vi er mest konkurransedyktige i leveranse av totalprosjekter(EPC), og da må vi sørge for at den avanserte delen av fabrikasjon utføres hjemme.


Framtidsutsikter for Nymo?

Det synes som om oljeprisen har stabilisert seg på 60 – 70 dollar og at utbyggingskostnaden faller og at det dermed blir nye feltutbygginger. Slik vi ser det er imidlertid markedet i endring, da det planlegges få store utbygginger med bunnfaste plattformer i årene fremover, mens konseptene i større grad er basert på subsea løsninger med oppkobling til eksisterende felt, eller mot produksjonsskip. Det passer vår virksomhet godt for vårt subsea miljø, men vi må samtidig se på alternative markeder når det blir færre modulprosjekter.
Derfor jobber vi med nye samarbeidspartnere innen vedlikehold og modifikasjoner av rigger, mot offshore vind og oppdrettsnæringen.
Det å bygge konkurransekraft og nye allianser er strategisk viktig for oss, avslutter Øyvind Boye.

 
Profilannonser
Produkt- og tjenesteleverandører til fagområdet – klikk selskapenes logo for nettsider;